reede, 26. september 2008

TEADE

Algklassiõpetajatelt oodatakse oskust siduda mitut õppeainet ning kasutada üldõpet.
MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED on koostanud koolituse õppekava, mis arvestab nii eesti kultuuritraditsioonide kui looduses toimuvate muutuste ja loodusnähtuste õppimise vajadust ning käsitleb neid teemasid nii lühiloengutena kui praktilisi tegevusi läbi viies. Osalejal on võimalus saada teadmisi looduses toimuvatest muutustest seotult vanarahva eluviisiga ning õppida mänge, meisterdamist ja rahvamuusikat.
Koolitus koosneb viiest kahepäevasest moodulist. Koolitus on kavandatud läbi viia Tallinnas, kuid kui mõnest piirkonnast tuleb vähemalt 15 osavõtusoovi, oleme valmis koolituse ka osavõtjatele lähemal läbi viima.
Koolituse moodulitest ei pea osa võtma samad inimesed, tasuda võib nii sel kui järgmisel eelarveaastal. Kopeerime kirja alla täpsema teabe koolitusest. Loodame, et peate seda huvitavaks ja õpetajatele vajalikuks.
Lugupidamisega
Mariliis Lehtveerprojektijuht
MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED koolitusluba 4154HTM

Loodus vanarahva elus

Õppekavakohane täienduskoolitus algklasside ja lasteaiaõpetajatele novembrist 2008 – augustini 2009, 10 päeva, kokku 70 tundi
Eesmärk: Koolituse läbinud õpetajad kasutavad loodust ja inimeste elu kajastavat teavet ja oskusi õppekavakohases tegevuses, seostavad vanarahva eluviisi ja tähtpäevi loodusnähtustega ning muutustega loomade ja taimede elus, kasutavad rahvamuusikat, -tantse, -laule, -jutte ja -mänge õppetöös ning meisterdavad rahvakalendri tähtpäevadega seonduvalt looduslikest materjalidest kaunistusi, mänguasju jm.
Koolituse sisu ja korraldus: Viis kahepäevast moodulit, mis moodustavad iseseisvad tervikud: 18.-19. novembril, 12.-13. jaanuaril, 9.-10. märtsil, 5.-6. mail, 13.-14. augustil. Moodulid on ühesuguse struktuuriga:
1. päev11.00 – 11.45 Sissejuhatus 11.45–13.15 Loodus vanarahva elus13.15 – 14.00 Lõuna14.00–15.30 Pärimusmuusika 15.30 – 15.45 Kohv15.45 – 17.00 Meisterdamine 2. päev9.00 – 10.30 Loodus vanarahva elus10.30 – 11.00 Kohv11.00 – 12.30 Jutuvestmise alused12.30 – 13.15 Lõuna 13.15 – 14.45 Mängud14.45– 15.30 Kokkuvõte koolitusest

Loodusteemasid käsitlevad Georg Aher ja Sirje Aher. Koolituse vältel käsitletakse loodusnähtusi ja sesoonseid muutusi, mis kajastuvad rahvakalendris, vanasõnades ja muus pärimuskultuuris. Põhirõhk on loodusnähtustel, samuti loomade ja taimede kohastumistel ning seostel inimeste eluviisiga – kuidas inimene on taimi või loomi kasutanud ning kuidas neisse suhtunud.
Mängude ja meisterdamise osa viivad läbi Eve Külmallik ja Mairi Enok. Meisterdamisel on eeskujuks vanaaegsed nukud jt mänguasjad, tehakse ka kaunistusi villast jm looduslikust materjalist. Mängitakse lastele sobivaid tähtpäevadega seotud eesti rahvamänge. Vanarahva laule, muusikapalu ja tantse, mis on inspireeritud loodusest ja muust keskkonnast ning annavad ka tänapäeva inimesele võimaluse oma tundeid ja elamusi lihtsal viisil väljendada, tutvustab Heili Heinaste.
Jutuvestmise aluseid tutvustab Anne Parksepp.
Hind: Ühe mooduli tasu on eraldivõetuna 1990 krooni. Kogu koolituse maksumus on haridusasutusele 9500 kr, moodulitel ei pea osalema samad osavõtjad. Koolituse eest võib tasuda korraga või osade kaupa.
Palume registreerumisel märkida kui soovitakse tasuda osade kaupa (2008 ja 2009 või moodulite kaupa). Novembrimooduli eest on kokkuleppel võimaliktasuda ka uuel aastal. Üksikutel moodulitel osalejad saavad tõendi, kogu koolituse läbinud tunnistuse. Ühe mooduli kestus on 14 akadeemilist tundi, kogu koolituse kestus 70 tundi.
Registreerida palume aadressil info@hared.ee, märkides osavõtja nime, meiliaadressi, lasteaia/koolinimetuse, millisele asutusele väljastada arve. Hiljemalt kaks nädalat enne koolituse toimumist saadame registreerunutele e-posti teel kutse, milles teatame koolituse toimumiskoha ning muu täpsema info.

Kommentaare ei ole: