teisipäev, 2. detsember 2008

KOOLITUS

Ootame kõiki huvilisi osalema meie järgmistel Kommunikatiivsete kompetentside arenguprogrammi koolitustel:

Moodul III "SUHTLEMINE MEEDIAGA, MEEDIATREENING"
Koolituse aeg: 23. jaanuar 2009.
Koolitajad:
* Barbi Pilvre, MSc (Eesti Ekspressi arvamustoimetaja, AastaAjakirjanik 2007, Tallinna Ülikooli magister psühholoogia erialal,Tartu Ülikooli ja Tampere Ülikooli doktorant);
* Härmo Saarm, MA (Tallinna Ülikooli kauaaegne õppejõud, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli lektor, psühholoog, tele-ja raadioajakirjanik)

Koolituse eesmärk: koolitus annab parema arusaamise, mis on uudisväärtus, mis alusel valib ajakirjandus sündmusi uudisteks ning annab praktilisi juhtnööre, kuidas serveerida oma informatsiooni pressile nii, et see ületaks uudiskünnise. Meediatreeningu eesmärk on anda praktilisi näpunäiteid, kuidas kaamera ja mikrofoni ees vastata ajakirjanike küsimustele.

Registreerumise viimane aeg: 30.12.2008

Moodul IV "KIRJALIK KOMMUNIKATSIOON: LADUS ENESEVÄLJENDUS JA KORREKTNE EESTI KEEL"
Koolituse aeg: 5.-6. veebruar 2009
Koolitaja: Reili Argus, PhD (Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi õppejõud, filosoofiadoktor eesti keele alal)

Koolituse eesmärk: värskendada juba olemasolevaid õigekirja-alaseid teadmisi, juhtida tähelepanu sagedasematele praeguse aja keeleprobleemidele, veaohtlikele valdkondadele, võõrmõjudele, lausestusraskustele, eri tüüpi tekstidele esitatavatele nõuetele ning arendada sisuka ja ladusa eestikeelse teksti kirjutamise oskust

MOODUL II "AVALIK ESINEMINE, KÕNE JA HÄÄLE TREENING" (Lisagrupp)
Lisagrupp: 28.-29. mai 2009
Koolitajad:
*Härmo Saarm (Tallinna Ülikooli kauaaegne õppejõud, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli lektor, psühholoog),
*Toomas Lõhmuste, MA (Tallinna Ülikooli kauaaegne kõnetehnika õppejõud, Eesti Rahvusringhäälingu Raadioteatri juhataja).

Koolituse eesmärk: anda ülevaade avaliku esinemise põhitõdedest ja treenida koolitusel osalejaid erinevatele inimrühmadele edastama oma sõnumit selgelt ja mõjusalt. Kõne- ja hääletreeningu eesmärk on õpetada tunnetama häält kui instrumenti - anda ülevaade kõneaparaadi töö iseärasustest, korrigeerida kõnehingamist, osundada võimalikele kõnehälvetele. Anda praktilisi soovitusi hääle kui töövahendi optimaalseks kasutamiseks ning individuaalseks kõnetreeninguks

Täpsem info www.tlu.ee/kommunikatsioon

Info ja registreerimine:
--
Elina Tahvel
Tallinna Ülikool
Kommunikatiivsete kompetentside arenguprogrammi juht
tel: 50 90 216
e-post: elina@tlu.ee
http://www.tlu.ee/kommunikatsioon

Kommentaare ei ole: