reede, 7. august 2009

VÄIKE ELLUJÄÄJA

Lääne Politseiprefektuuril ja Lääne Teedekeskusel on kavas korraldada üldhariduskoolide õpetajatele aktiivne liikluskasvatuse alane koolitus, kus käsitletakse peamiselt liikluskasvatuse õppemetoodikat ning tutvustatakse liikluskasvatuse tundide läbiviimise võimalusi läbi erinevate õppeainete ning vastavalt eakohasusele. Koolitus on mõeldud ennekõike algklasside õpetajatele, kuid on oodatud ka kõik teised huvilised, kes planeerivad liikluskasvatusega aktiivselt tegelema hakata.

Maanteeameti statistika 2008. aasta kohta näitab, et liiklusolukord teedel ja tänavatel on hakanud paranema.
Veerandi võrra vähem inimesi sai liikluses vigastada, hukkunute arv vähenes koguni kolmandiku võrra. Ka lapsi sai vähem kannatada. Maanteeameti andmetel registreeriti 2008. aastal 236 liiklusõnnetust, milles sai vigastusi 269 ja hukkus 3 kuni 15- aastast last. Vaatamata erinevatele sotsiaalsetele meediakampaaniatele ning ennetusüritustele saab jätkuvalt kõige rohkem lapsi kannatada kaassõitjana(121).
Järgmiseks suuremaks riskigrupiks on jalakäijana liigelnud lapsed (87), kellest kõige rohkem oli 6 -- 9 aastased (38 %) ja 10 -- 12 aastased (28%).

Et ennetada lastega juhtuvaid liiklusõnnetusi veelgi ning toetada õpetajaid liikluskasvatuse tundide läbiviimisel planeerib Lääne Politseiprefektuur koostöös Lääne Teedekeskusega korraldada projekti "Väike ellujääja" raames kuus liikluskasvatuse teemalist koolitust üldhariduskoolide õpetajatele Pärnu-, Järva-, Rapla- , Lääne-, Saare- ja Hiiumaal.

Õpetajatele on kavas läbi viia aktiivne koolitus, kus käsitletakse peamiselt liikluskasvatuse õppemetoodikat ning tutvustatakse liikluskasvatuse tundide läbiviimise võimalusi vastavalt eakohasusele. Koolitused viivad läbi Lääne Politseiprefektuuri vanemkonstaabel Liilia Mänd ning Lääne Teedekeskuse liiklusosakonna peaspetsialist Sirli Leier.
Koolitustele on oodatud üldhariduskoolide õpetajat, kes soovivad värskendada teadmisi liikluskasvatusest ning saada häid nõuandeid oma ala professionaalidelt.

*Igas eelnimetatud maakonnas toimub üks koolitus ning osalejate arv on piiratud. Osalemine koolitusel TASUTA.

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
17.08.2009 Hiiumaa
19.08.2009 Saaremaa
21.08.2009 Haapsalu
24.08.2009 Rapla
26.08.2009 Paide - Paide Tallinn 12, Paide politseijaoskonna saalis
27.08.2009 Pärnu


*Oma osalemise soovist teavitage palun hiljemalt 13.augustil 2009 e-postiaadressil kristi.kais@laane.pol.ee.

Koolituse toimumise koht antakse osalejatele teada peale registreerumist.

Kommentaare ei ole: