laupäev, 19. detsember 2009

Eesti Õpetaja ausammas

Edastan Lääne- Viru Maavalitsuse üleskutse.

Lugupeetud koostööpartnerid!
Sel kevadel sai Haljalast alguse mõte püstitada Eesti Õpetajale ausammas.
Hea õpetaja kuul avaldati ajalehtedes pöördumine Eesti avalikkuse poole, et rajada Eesti Õpetajale autähis ning kirjutada lugusid oma õpetajast. Pöördumisele on vastanud poolehoiuga nii president, haridus- ja teadusminister, riigikogu kultuurikomisjon kui teised tuntud ühiskonnategelased ja institutsioonid.
Tänaseks on juba saabunud mitmest maakonnast õpilaste töid õpetajast, enamasti uurimistöid. Lugusid saab saata 24.veebruarini 2010 märgusõna all „Õpetaja lugu” Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnale aadressil: Kreutzwaldi 5 (tuba 17 või 18), 44314 Rakvere, e-post: opetajalugu@l-virumv.ee .
Tuletame meelde, et saata võib kirjandeid, esseesid, uurimistöid, luuletusi või muid kirjutisi. Vahekokkuvõte lugudest tehakse 2010.a. kevadel, mil autasustatakse parimate lugude autoreid ning antakse üle kogutud lood kirjandusmuuseumile.
Lugude kirjutamine on üks osa suuremast ettevõtmisest õpetaja ameti austamiseks.

Mitmeid üritusi on kuni autähise rajamiseni õpilasomavalitsuste liidult, Forseliuse seltsilt, Haljala koolilt ning paljudelt teistelt. Valminud on skulptor Mati Karminil autähise kavand, mida saab näha Õpetaja autähise kodulehelt: http://eestiopetaja.haljala.ee/.

Maakonna õpilasesinduste kokkutulekul otsustati, et noored toetavad autähise rajamist omalt poolt autähise märkide müügiga( hinnaga 25 ja 10 krooni). Maakonna kümnekonna kooli õpilased müüvad juba märke, et koguda raha Eesti Õpetaja autähise jaoks. Kui teie maakonna õpilased soovivad ka osa võtta Õpetaja autähise märgikampaaniast, siis teavitage sellest maavalitsuse töötaja Liis Lillet meili aadressil liis.lille@l-virumv.ee või Haljala Gümnaasiumist Inge Laivi meili aadressil inge.laiv@mail.ee . Õpilastele, kes tegelevad märkide müügiga, korraldatakse jaanuaris müügialane koolitus.

Kõigil on võimalus toetada autähise valmimist annetusega arveldusarvele 10220019957011, Haljala vallavalitsus, märksõna "õpetaja".
Avatud on koduleht aadressil http://eestiopetaja.haljala.ee ., kus on väljas kogu informatsioon Eesti õpetaja autähisest ja sellega kaasnevatest üritustest.

Loodame, et osalete meie maakonna ettevõtmises Eesti õpetaja tunnustamiseks, et sellest saaks üleriigiline austusavaldus.

lugupidamisega
Marge Lepik
haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
Lääne-Viru Maavalitsus

Kommentaare ei ole: