teisipäev, 12. jaanuar 2010

Koolitused

JÄTKUB REGISTREERUMINE ALLJÄRGNEVATELE KOOLITUSTELE

Õppimine ja õpetamine liitklassis (160 t/6 EAP; 4 moodulit)
Sihtrühm: Liitklasside ja väikekoolide klassi- ja aineõpetajad
I moodul algab 25.-27. jaanuaril 2010!

UUS!
Õpetaja toetus lapsevanemale- pedagoogiline nõustamine (78 t/ 3EAP, 2 moodulit)
Sihtrühm: Üldhariduskoolide õpetajad, erikoolide õpetajad, õppealajuhatajad
I moodul algab 03.-05. veebruaril 2010!

0.-7.aastase lapse vaimne areng
Sihtrühm: koolieelsete lasteasutuste õpetajad, logopeedid, eripedagoogid, HEV lastega töötavad inimesed
I moodul algab 18.-19. veebruaril 2010!

Joonistamisoskuse kujundamine
Sihtrühm: Koolieelsete lasteasutuste õpetajad, üldhariduskoolide klassiõpetajad, kunstiõpetajad.
I moodul algab 25.-26. märtsil 2010!

Täpsem info meie koduleheküljel http://www.tk.tlu.ee/

Lugupidamisega
Monica Sakk
TLU TÕK
Koolitusjuht
6211674,52 85 917

Kommentaare ei ole: