pühapäev, 21. veebruar 2010

Liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse ainekursus

TÄIENDUSKOOLITUS lasteaia ja algklasside õpetajatele ning põhikoolide kehalise kasvatuse õpetajatele

EESTI KEHALISE KASVATUSE LIIDU (EKKL) ürituste raames

LIIKUMISÕPETUSE JA KEHALISE KASVATUSE AINEKURSUS

Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses 16.-19. augustil 2010.

Teave EKKL (aineliidu) koduleheküljel: http://www.ekkl.edu.ee/
üritused

Info: milvi.miil@gmail.com või mmiil@tlu.ee
Milvi Miil tel 53421630
Kursusel osaleja ei pea kuuluma kehalise kasvatuse aineliitu.

Kursuste sisu ja korralduse täpsustame EKKL koduleheküljel.

Kursuse korralduse, teemade valiku, tunniplaanid ja arved ning peale kursust kõik kirjalikud õppematerjalid saadame osalejatele E-postiga.

Õppetöö maht on 32 tundi (samaaegselt 3 valikut: lasteaed - algklassid - põhikool).
Kursuse sisu lähtub lasteaia liikumisõpetuse ning kooli uuendatud kehalise kasvatuse ainekavast ja laste tunnivälistest tegevustest. Eesmärgiks on pakkuda huvitavaid lahendusi tundide ja tunnivälise töö mitmekesistamiseks pöörates tähelepanu probleemsetele lastele, laste ja õpetaja tervisele ning rühile, loovuse arendamisele, liikumis- ja sportmängudele, tantsule ning samuti loodusliikumise erinevatele võimalustele.

Kursusetasu tasutakse eelnevalt maikuus EKKL arvele - 2135 kr
õppetöö + toitlustamine (3 korda päevas) + majutus.
Ilma majutuse ja toitlustuseta on kursusetasu 1500 kr.

Majutuskohti jätkub ka pereliikmetele, st. neile võib pakkuda kursuse ajal suurepärase (sportliku) puhkuse looduslikult kaunis kohas (võimalik pakkuda erinevaid majutusvõimalusi, kui soovid teatatakse varakult).
Vt: www.joulumae.ee

Kursusele registreerides teatada aadressil milvi.miil@gmail.com
nimi, E-posti aadress, isiklik kontakttelefon ja töökoht

Kommentaare ei ole: