teisipäev, 21. september 2010

Ootame Järvamaa õpetajaid Rakvere kolledžisse

LOOVUS KUI INIMESE RESSURSIALLIKAS

Sihtgrupp: õpetajad, ametnikud, klienditeenindajad jne
Koolituse maht: 52 tundi (2 EAP)
Aeg: 1. oktoober; 12. oktoober; 3. november; 25. november; 3. detsember 2010
Võimalus tellida ka sisekoolitusena.


Kursuse eesmärk: Luua eeldused loova ja paindlikku mõtteviisi arendamiseks läbi sõnalise, kunstilise ja kehalise loovtegevuse. Anda osalejatele võimalus ennast tundma õppida ja saada kontakti enda loova „minaga“.


Teemad:
I Loovus
Loovuse mõiste ja olemus. Loovuse arengut soodustavad ja pidurdavad tegurid. Mina ja teised, valik suhtlemisel: stagnatsioon või loovus.
II Enesetaju.
Enesetunnetuse arendamine. Meelte teravdamine, loov visualiseerimine. Sümbolite ja metafooride kasutamine. Metafoorsed ja mängulised loovharjutused.
III Loov mõtlemine.
Sõnaline loovus, väljendusoskus. Sõnalised loovharjutused.
IV Loov liikumine.
Keha kui instrument, kehaline loov eneseväljendus, tunnete väljendus, mõtted ja unistused, loodusnähtused. Loovtants. Plastilised loovharjutused.
V Käeline loovus.
Mõtete, tunnete vormimine paberile või muudele pindadele. Erinevad tehnikad ja materjalid. Kunstilised loovharjutused.

Meetodid: Miniloengud vahelduvad grupiaruteludega. Koolitusel kasutatakse palju praktilisi harjutusi.

Õppetöö korraldus: Õppekava kogumaht 52 akadeemilist tundi, s.h 35 tundi lähiõpet (auditoorsed lühiloengud ja arutelud) ja 17 iseseisva töö tundi.

Koolitajad: Kadri Koha MA, Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž; Pille Murrik, Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, lektor; Amino Põldaru MA, TLÜ Rakvere Kolledži lektor, Jane Rätsep MA.

Hind: 3250 EEK (207, 71 €)
Väljund: Kursusel osalejad saavad TLÜ Rakvere Kolledži täienduskoolituse tunnistus ja akadeemiline õiend

Info ja koolitusele registreerimine:
Kadri Koha, TLÜ Rakvere Kolledži täienduskoolituse projektijuht,
kadri.koha@tlu.ee või telefonil 32 43005; +372 53441820

Kommentaare ei ole: