kolmapäev, 22. detsember 2010

Kutse juubelikonverentsile

Johannes Käisi Seltsi juubelikonverents
„TERVISLIK ÕPPEKESKKOND - HARIDUSPÜRAMIIDI ALUS”
7. jaanuaril 2011.a algusega kell 11.00 Tartus Soola 3, hotell Tartu konverentsikeskuses

10.30-11.00 Osalejate registreerimine, saabumiskohv
11.00 Konverentsi avamine
11.05 Meenutused Johannes Käisi Seltsi algusaastatest Tiiu Kiudorv, Põlva Ühisgümnaasiumi õpetaja, JKS juhatuse liige
11.15 2010.a. Joh. Käisi preemia laureaatide autasustamine
Kalmer Kongo, Peri Põllumajandusliku Osaühistu juhatuse esimees
11.20 2010.a.pedagoogiliste kirjutiste võistluse laureaatide autasustamine
Kai Võlli, JKS juhatuse liige
11.30-11.45
2010.a. pedagoogiliste kirjutiste võistlustöö tutvustus
11.50-12.05
Tuntud ja tundmatu Käis
Ilmar Kopso, Eesti Rahvusraamatukogu
12.10-12.30
Johannes Käis ja Rudolf Steiner 20. sajandi alguse pedagoogika mõjuväljas
Külli Volmer, Rosma Johannese Kooli õpetaja
12.35-12.50 Joh. Käisi Seltsi ja Johannese Kooli vahelise partnerluslepingu allkirjastamine
Joh. Käisi nimelise juubelipreemia üleandmine
12.50-13.15
Kohvipaus
13.15-13.35 Õppemeetodid kui vahend vaimse õppekeskkonna kujunemisel Anne Kloren, Jüri Gümnaasiumi õppedirektor
13.40-14.05 Mesi peitub igas õies
Ruth Opmann, Kurtna Kooli direktor ja õpilased Cristel, Anette, Merit, Cristo, Merely
14.10-14.30
Väärtused õppevaras Halliki Harro-Loit, TÜ Eetikakeskus, TÜ ajakirjanduse dotsent
14.35-14.50 Võru Õpetajate Seminari materjalid Võrumaa Muuseumis Maimu Telk, Võrumaa Muuseum
14.50-15.20
Film Johannes Käisist
15.20-15.30
Konverentsimõtetega edasi Inge Unt, emeriitprofessor, JKS juhatuse liige
15.30 Konverentsi lõpetamine

15.35-16.00 Joh Käisi Seltsi aruandekoosolek:
Seltsi tegevusaruanne 2010. aastast
Seltsi finantsaruanne
Revisjonikomisjoni aruanne
Anne Koppel,
JKS juhatuse esimees

Konverentsi juhatab Pille Liblik

Konverentsist osavõtt on seltsi liikmetele ja preemia laureaatidele tasuta, seltsi mittekuuluvatele isikutele 50 krooni (3,2 eurot). Osalustasu saab tasuda kohapeal või kanda seltsi arveldusarvele 10402021659002.

Konverentsi korraldamist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Elva Gümnaasium, Võru Maavalitsus
Konverentsi ladusamaks korraldamiseks palume osalemisest ette teatada 5. jaanuariks 2011 e-posti teel pille.liblik(at)mv.werro.ee
Johannes Käisi Seltsi info www.htl.tlu.ee/kais/

Kommentaare ei ole: