esmaspäev, 24. jaanuar 2011

Järvamaa 5. klasside õpioskuste olümpiaad

Olümpiaad toimub reedel, 11.03.2011
Paide Gümnaasiumis.


AJAKAVA
10.15-10.30 Kogunemine
10.30 Ürituse avamine aulas
10.45-12.30 Ülesannete lahendamine töötubades
12.30-13.00 Lõuna PG sööklas
13.00-13.30 PG etlejate etteasted
13.30-13.45 Kokkuvõtete tegemine, autasustamine

Võistlema ootame 5. klasside 4-liikmelisi võistkondi.

Võistkonnad võistlevad neljas töötoas, igas töötoas lahendatakse ülesandeid 20 minutit.

Sel aastal on olümpiaadi teemaks Järvamaa.

INTERNETI töötoas otsitakse vajalikku infot arvutit kasutades, vastused vormistatakse töölehele. Tutvuda võiks Järvamaa Infoportaali (www.jarva.ee) ja järvateataja veebilehekülgedega (www.jt.ee).
LEHEKOI töötoas on põhirõhk tööl teabetekstiga.
MATEMAATIKA töötoas lahendavad võistkonnad ülesandeid, mis on koostatud 4. ja 5. klassi materjali põhjal.
TEABETOAS otsitakse vastuseid teatmeteostest.
Töötoas on kasutusel järgmised allikad:
• ,,Võõrsõnastik“ (TEA kirjastus, 1999)
• ,,Arad veed ja salateed“ (Järvamaa kohapärimus, Tartu 2004)
• ,,Eesti atlas koolidele“ (Avita, 1996)
• ,,Kontakt!“ (Järvamaa telefonikataloog, 2009/2010)

NB! Punktiarvestust peetakse kahes grupis: gümnaasiumid ning alg- ja põhikoolid. Vabariiklikule õpioskuste olümpiaadile läheb võistkond, kes on saavutanud üldarvestuses suurima punktisumma.

Palume võistkondadel saata teade osalemisest 14. veebruariks 2011 aadressile
ivi.kukk@paidegymn.ee. Soovime teada ka juhendaja-õpetaja nime. Kinnituseks saadame vastusmeili.
Lisainfot annab Ivi Kukk : 58376286.

Kommentaare ei ole: