teisipäev, 15. märts 2011

Koolitused

Autismispektriga õpilane koolis

05.-06.aprillil.05.-06.aprillil toimub koolitus kõigile huvilistele, kes puutuvad oma igapäevases töös kokku autismispektriga lastega.
Kuidas ära tunda autismispektriga õpilast? Mis põhjustab autismi? Kuidas on seotud toitumine ja autism? Milliseid võimalusi on õpilase toetamiseks? Kuidas mõjutab autismispekter õpilase õpiedukust, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut? Mis on Aspergeri sündroom? Kuidas teha koostööd vanematega? Milliseid tugisüsteeme ja teenuseid vajab autistlik laps?

ÕPPEPÄEV KLASSIÕPETAJATELE!
UURI JA AVASTA-
UURIMUSLIKU ÕPPE RAKENDAMISE VÕIMALUSTEST ALGKLASSIDES
Õppepäeval käsitletakse uurimusliku õppe rakendamise võimalusi algklassides lähtuvalt uuest PGS-st ja ainete lõimingust.
Õppepäev toimub 11.aprillil.

Lähem info meie kodulehel
www.tk.tlu.ee Monica Sakk
koolitusjuht
6011074, 52 85 917

Kommentaare ei ole: