teisipäev, 2. august 2011

KLASSIÕPETAJATE SUVEKURSUSED TALLINNAS

KLASSIÕPETAJA ÕPPEKAVA RAKENDAJANA
23.-24. august

Klassiõpetajate suvekursusel käsitleme põhikooli riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise võimalusi läbi ainetevahelise lõimingu.
Läbivad teemad : kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond , tehnoloogia ja innovatsioon.

Ainevaldkonnad: keel ja kirjandus, matemaatika, loodusained.
• Veebikeskkondade varasalv eesti keele ja matemaatika tundides
• Ideid ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse käsitlemiseks
• Nõuandeid ainetevahelise lõimingu rakendamiseks
• Avalik ruum kui teabekeskkond
• Informatsiooniline enesemääramine
• Õige on õppida õues!

Õppekäik koolinoorte kaasaegse kunsti triennaalile "Eksperimental!" www.tallinn2011.ee/752/koolinoorte-kaasaegse-kunsti-triennaal-eksperimenta?event=99

Õppekäik Muinasjutu kooli
www.tallinn2011.ee/752/lugude-jutustamine-paastab-maailma?event=188

Täpsem info ja registreerimine


KLASSIÕPETAJA ÕPPEKAVA RAKENDAJANA
24.-25. august

Klassiõpetajate suvekursusel käsitleme põhikooli riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise võimalusi läbi ainetevahelise lõimingu.
Läbivad teemad: teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon

Ainevaldkond: kunstiained
• Kuidas toetada loovust ja loogilist mõtlemist?
• Õpilaste õpimotivatsiooni ja suhtlemispädevuse toetamine läbi kunstiainete
• Lõimivad loovtööd
• Meediaturg ja looming

Õppekäik suvisele suurnäitusele "gateways"
www.tallinn2011.ee/752/gateways-kunst-ja-vorgustunud-kultuur?event=39

Täpsem info ja registreerimine

Kommentaare ei ole: