reede, 13. jaanuar 2012

KUTSE

Klassiõpetaja, logopeed, õpikuautor, kirjastaja, uurija, huviline!

Ürituste sarja "Teadustekst lastele" järgmine seminar on
27. jaanuaril 2012 kell 14-17
Tartus, TÜ Õpetajate Seminari Salme 1a saalis.

Seminari teema on ALGUSTE ALGUS: lugemisoskuse kujunemine, selle toetamine meetodi ja materjaliga.

Korraldajateks on Eesti Lugemisühing, Klassiõpetajate Liit, klassiõpetajate koolitajad nii Tallinna kui Tartu Ülikoolist.

Kava:
1) Piret Soodla, Eve Kikas: Laste lugemisoskus, selle hindamine ja arengu toetamine koolitee alguses 14.00 – 14.40
2) Paneel: lugemisoskuse kujunemine eri valdkondade asjatundjate vaatenurgast (Kadi Lukanenok, Ene Varik, Irja Rebane, Mare Müürsepp, tegevõpetajate esindajad) 14.45 – 15.50
Kohvipaus 16.00 – 16.15
3) Arutelu avatud ruumi meetodil 16.15 – 16.55
Kokkuvõte 16.55 – 17.00

Otsime vastuseid küsimustele:
Kuidas tänapäeva lapsed lugema õpivad?
Mida mõistetakse lugemisoskuse all?
Milliseid materjale kasutada enne koolis, milliseid koolis?
Mida annab võrdlus teiste maade lugemisõpetuse kogemusega?
Mis on aabits ja kellele seda on vaja?
Kuidas kompenseerivad õpetajad ühe või teise õpikukomplekti puudujääke?
Kuidas õpetada koos eri tasemel õpilasi?
Kuidas arendavad lugemisoskust I kooliastmes eri ainete õppematerjalid?
Kuidas tegevõpetajad saavad kaasa aidata heade õppematerjalide valmimisele?

Seminar on tasuta, õpetajad saavad koolitustõendi.
Registreerimine meilitsi
mare.muursepp@tlu.ee kuni 25. jaanuari õhtuni.

Kommentaare ei ole: