esmaspäev, 5. märts 2012

LUGEMISÜHING 20

KIRJAVÕISTLUS KIRI KEVADELE

Sada aastat tagasi andis Oskar Luts välja oma Kevade. Sellest on saanud kultusteos, mida teavad paljud põlvkonnad. Oskar Luts oli kõigest 20-aastane, kui ta oma koolilugusid hakkas kirja panema. Sellegipoolest pole teos mõeldud lastele. Et tänapäeva lapsed lugude sisust paremini aru saaksid, on aastal 2007 ilmunud väljaanne Kui Arno isaga koolimajja jõudis, kus Lutsu algne tekst on mõneti lühendatud ja selgitustega varustatud.

Ükskõik, kui vana sa oled ja millist väljaannet lugesid – ootame sind osalema kirjavõistlusel Kiri Kevadele““. Millised mõtted sul pähe tulid, kui lugesid raamatut? Mida tahaksid öelda autorile enesele või mõnele tegelasele? Kuidas võrdleksid oma koolielu sellega, mis sada aastat tagasi kujutatud?

Kirjuta oma kiri paberile ja pane paber ümbrikku, nagu seda vanal heal ajal tehti.

Ümbrikule märgusõna KIRI KEVADELE ja aadress:

Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum

Köstri allee 3

Palamuse

49226 JÕGEVA MAAKOND

Niiviisi jõuab sinu kiri täpselt sellesse majja, kust Kevade lood alguse said – kus Oskar Luts ise koolis käis. Kiri tuleks posti panna aprilli lõpuks, hiljemalt 30. aprillil 2012.

Sisukamate kirjade autorid saavad üllatuse osaliseks ja kirjadest tehakse muuseumis näitus, nii et kõik O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi külalised saavad lugeda ka sinu kirja!

Täiendav teave

mare.muursepp@tlu.ee

Kommentaare ei ole: