kolmapäev, 30. mai 2012


Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liit kutsub klassiõpetajaid ja teisi huvilisi

15. juunil 2012.a  kell 10.00 Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse

III  TARKUSETURULE


Selle aasta peateemaks on õppekava läbivad teemad elukestev õpe ja karjääri planeerimine ning kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

1. juuniks ootame pakkumisi õpetajatelt, kes sooviksid oma koostatud-valmistatud teemakohaseid õppematerjale ja -vahendeid tutvustada või õpitubasid läbi viia


Osalemistasu:
LVKL-i liikmetele on osalemine tasuta, teistele 9 eurot.
Osalustasu kanda liidu arveldusarvele 221014599917 (registreerimislehel palun teatada, kas on vaja väljastada koolile arve).

TARKUSETURULe registreerib kooli kõik osalejad registreerimislehega (lisatud) üks klassiõpetaja, kes jääb ka edasiseks kontaktisikuks kooli ja korraldajameeskonna vahel.

Osalejate registreerimine kuni 6. juunini aadressil sirle.taaksalu@mail.ee  Täpsema ajakava edastame hiljemalt 13. juunil. Jooksev info ka LVKL veebilehel http://laaneviruklop.blogspot.com/ .Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu aktiivi nimel
Kadi Kruusmaa
Rakvere Gümnaasiumist

Kommentaare ei ole: