laupäev, 11. august 2012

Koolituspakkumine klassiõpetajatele

Tartu Ülikooli sotsiaal-ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus-ja kutseaasta keskuse koolituspakkumine klassiõpetajatele

Vabanenud on mõned kohad 28.augustil 2012 algavale 80-tunnisele kursusele „Klassiõpetaja pädevuste tõstmine lõimitud õppe ja avatud õpikeskkonna kaudu“, mis mõeldud uue õppekava rakendamise toetamiseks. 
Kuna kursus toimub ESF-i ja Eesti riigi toel, on omafinantseering ühe õppija kohta vaid 20,5€.
Täpsemat infot kursuse teemade ja toimumisaja kohta leiab meie kodulehelt http://www.ht.ut.ee/1101218.

Ühtlasi alustame 18.oktoobril 2012  160-tunnise algõpetuse didaktika kursusega, mis mõeldud klassiõpetaja kvalifikatsiooninõuete täitmiseks. Ka selle kohta leiab infot meie kodulehelt http://www.ht.ut.ee/1125971 .

Ilusat suve jätku

Kaisa Kauksi
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
tel. 737 6448, 737 6446
www.ht.ut.ee/taienduskoolitus

Kommentaare ei ole: