neljapäev, 6. september 2012

"Võtete kogumik klassiõpetajale"

Uue õppeaasta algul on raamatupoodide lettidele ilmunud metoodiliste
võtete kogumik, mis aitab muuta õppetunnid rutiinivabaks mõtlemist
arendavaks keskkonnaks.

Raamatu idee on tekkinud autorite igapäevase töö käigus ja praktilisest
vajadusest lähtuvalt. Autorid on kindlad, et see teos pakub huvi suurele
hulgale loomingulisust ja mitmekesisust hindavatele õpetajatele.

"Võtete kogumik klassiõpetajale"; (autorid Greta-Eva Kalberg,
Meeli Pärtelpoeg) on teejuhiks loomingulisele lähenemisele ning aitab
õpetajal praktilises töös leida ja kasutada paljusid uudseid ideid lisaks
tavakoolis levinud võtetele.

Sellesse on süsteemselt paigutatud nii tuntud ideid, mida esitatakse uuest
vaatenurgast kui ka uusi autorite endi praktilisest tööst lastega
väljakasvanud tegevusi.

Tegemist on unikaalse väljaandega selle poolest, et see sobib kasutamiseks
igale õpetajale sõltumata tema east ja tööstaažist ning seda saab kasutada
lisaks algklassidele ka 4.-6. klassides.

Raamatu esitlus toimub esmaspäeval, 10. septembril algusega kell 16.00
Tartu Ülikooli haridusteaduskonna õpetajate seminaris aadressil Salme 1a
ruum nr 37. Samas on võimalik osta raamatut kirjastuse hinnaga.

Lisainfo:
kirjastus Studium, tel. 5102120

Kommentaare ei ole: