esmaspäev, 11. märts 2013

EKÕL ja maakondade esinduskogu
Tere!
Lähtuvalt Eesti Klassiõpetajate Liidu põhikirjast (punkt 4.3.1) tuleb valida ja kinnitada selle aasta EKÕLiidu üldkoosolekul uus maakondade esinduskogu, kuna praegused esinduskogu liikmed olid vastavalt põhikirjale valitud kaheks aastaks alates liidu loomisest. Seega on vaja maakonnas otsustada, kes jätkavad tööd esinduskogus.

Kutsume kõiki meie maakonna EKÕLiidu liikmeid koosolekule
19. märtsil kell 12. 45 Paide Gümnaasiumisse (ruum 205).

Päevakord: 1. Maakondade esinduskogu liikmete valimine Järvamaalt.

Mare Kabel
Taimi Jürgenstein
EKÕLiidu maakondade esinduskogu liikmed Järvamaal

Kommentaare ei ole: