kolmapäev, 20. märts 2013

EKÕL ja Maakondade esinduskogu liikmete valimine

Eesti Klassiõpetajate Liit on aktiivselt tegutsenud juba kaks aastat.
Juhatusse kuuluvad: Küllike Kütimets (esimees), Eda Aavik, Tuuli Koitjärv, Mare Kütt, Lemme Sulaoja
Täpsemalt saad klassiõpetajate tegemistega tutvuda kodulehe vahendusel. 

EKÕLi LIIKMED SAAVAD E-KIRJA KAUDU PIDEVALT (KA LIIDULE EDASTATUD) INFOT KLASSIÕPETAJATELE MÕELDUD KOOLITUSTE JA ÜRITUSTE KOHTA.

Kas sina oled juba EKÕLi liikmeks astunud?


Jälgi EKÕLi tegemisi ka siit
MAAKONDADE ESINDUSKOGU VALIMISEST

Teade Järvamaa õpetajatele: 
Lähtuvalt Eesti Klassiõpetajate Liidu põhikirjast (punkt 4.3.1) tuleb valida ja kinnitada selle aasta EKÕLiidu üldkoosolekul uus maakondade esinduskogu, kuna praegused esinduskogu liikmed olid vastavalt põhikirjale valitud kaheks aastaks alates liidu loomisest. Seega on vaja maakonnas otsustada, kes jätkavad tööd esinduskogus.
Päevakord: 1. Maakondade esinduskogu liikmete valimine Järvamaalt.
Mare Kabel
Taimi Jürgenstein
EKÕLiidu maakondade esinduskogu liikmed Järvamaal


Koosolekul osalejad otsustasid, et tööd jätkavad järgmisel kaheaastasel perioodil Mare Kabel ja Taimi Jürgenstein. 


Kommentaare ei ole: