kolmapäev, 18. september 2013

AABITSAPÄEV

Teade Lugemisühingult
Ootame kõiki, kes tunnevad, et tahaksid ja saaksid toetada laste lugemisoskuse arenemist ja lugemisharjumuste kujunemist 2014. aasta mais 
AABITSAPÄEVALE.

Kutsume õpetajaid / eripedagooge / logopeede üles 
  • jagama positiivseid edulugsid
  • tutvustama põnevaid õppematerjale
  • hoiatama mõnede eksisammude eest
Anname võimaluse 
  • kirjastustele - tutvustada oma väljaandeid algajatele lugejatele
  • teadlastele -  tutvustada uuringuid lugemisoskuse arendamise kohta Eestis ja maailmas
  • digitegelastele - tutvustada digimaailma võimalusi laste lugema õpetamisel
arutame selle üle,
  • kuidas lapsi raamatu juurde suunata
  • missuguseid aabitsaid ja teisi õppimise raamatuid alustuseks kasutada
  • miks mõned raamatud ei sobi algajale ja miks mõned sobivad
Ootame TÖÖTUBADE ja ETTEKANNETE ettepanekuid 30. septembriks 2013 Palume ettepanekus märkida ettekande või töötoa pealkiri, kõneleja või töötoa korraldaja nimi ja asutus ning kuni 100 sõna ulatuses kirjeldada, mida ja kuidas tahetakse teha (sh milliseid vahendeid kasutada.
Ettepanekud saata aadressil kaja.kivisikk@gmail.com

Kommentaare ei ole: