reede, 11. oktoober 2013

Liiklusohutuse koolitus

Kutse

Maanteeamet kutsub algklasside õpetajaid tasuta liiklusohutuse koolitusele.

Vastavalt Laste liikluskasvatuse korrale ja Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale on liikluskasvatus põhikooli läbiv teema (laste  I kooliastme üks üldpädevustest: oskab ohutult liigelda, vältida ohtlikke olukordi, ohuolukorras abi kutsuda; teab, kuhu oma murega pöörduda).
Selleks, et õpetajatel oleks antud teemaga kindlam tegeleda, pakume tasuta koolitust. Koolitus täiendab õpetajate liiklusohutusalaseid teadmisi, annab enesekindlust ning infot kuidas antud teemat lastele edasi anda.

Koolituse aeg: 22. oktoober kell 13.00-17.00
Toimumiskoht Tallinna mnt. 46, Paide, Paide kutsehariduskeskus
Koolitus on tasuta. Koolituse keskel on koolitaja kulul kohvipaus.
Kõik osalejad saavad osalemise tõendi ja kingituseks helkuri.

Koolituse teemad:
Liiklusohutuse põhitõed, ohutud sõiduvõtted;
Jalakäija ja jalgratturina liikluses;
Helkuri vajalikkus, helkuri toimimise põhimõte, erinevate helkurkoolituste läbiviimisvõimaluste näited;
Auto turvavarustus; reageerimis-, pidurdus- ja peatumisteekond;
Liiklusohutusteemade põimimine õppetöösse, erinevad võimalused üldise liiklusõpetuse teemade näitlikustamiseks;
MNT liiklusohutuskampaaniate turvavöö, SKP, kiirus jne sidumine õppetööga;
Maanteeameti poolt tasuta pakutavate õppematerjalide tutvustus.

Registreeruda palume e-posti teel aadressile Toomas.Alekors@autosoit.ee hiljemalt 16.10.2013.

Registreerimisel palume ära märkida:
- asutuse nimi:
- asutuse aadress :
- koolitusel osaleja nimi:
- osaleja tel nr:
- osaleja e-posti aadress:


Lugupidamisega

Diana Okas
Maanteeamet
Liiklusohutuse osakonna liikluskasvatuse talituse juhtivspetsialist
Tel 325 8725, GSM 5667 1000

Kommentaare ei ole: