esmaspäev, 6. oktoober 2014

Tutvustuspäev

Kutse õppekava uuenduste rakendamist toetavate materjalide ja vahendite tutvustuspäevale
Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus korraldab 3. novembril Paides Järva Maavalistuses (Rüütli 25) tasuta tutvustuspäeva, kus tutvustatakse õpikogukondadega töötamise kogemust seoses õppekava rakendamisega ning loodud tugimaterjale, sh õppimist toetava hindamise kodulehte ja veebikursust, õpikogukonna meetodit õppekava uuenduste rakendamise toetamiseks ning õppekava läbivate teemade hindamisvahendeid. Samasisulised tutvustuspäevad toimuvad veel 30. oktoobril Haapsalus, ja 17. novembril Rakveres.
Tutvustuspäevadele on oodatud koolide juhtkonnad, õpetajad ja teised koolitöötajad, aga ka selle teemaga tegelevad teised spetsialistid, kes soovivad nimetatud teemadega koolis põhjalikumalt tegeleda.
Tutvustuspäeva kava:
12.00 – 13.30 Õppimist toetava hindamise põhimõtted ja nende kasutamine
13.30 – 14.00 Kohvipaus
14.00 – 15.30 Läbivate teemade ja lõimingu rakendamise toetamise võimalused

Paide tutvustuspäevale palume registreerida aadressil http://goo.gl/qkWYqJ hiljemalt 27. oktoobriks. Kohtade arv on piiratud.
Kui Teil ei ole võimalik Paide tutvustuspäevale tulla, siis vabade kohtade olemasolu korral olete oodatud Haapsallu või Rakverre.

Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust:
Maria Isabel Runnel
Tutvustuspäevade koordinaator
TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus
maria.isabel.runnel@ut.ee

Kommentaare ei ole: