pühapäev, 11. jaanuar 2015

Sooteadlikkuse teemapäev
 
Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus korraldab üldhariduskoolide õpetajatele ja Rajaleidja keskuste töötajatele
sooteadliku õppe teemapäeva "Mida saan teha, et tulevased mehed oleksid haritumad ja naised teeksid tasuvat tööd?"
  • 20. jaanuaril kl 10-16 Pärnus
  • 21. jaanuaril Tartus
  • 18. veebruaril Rakveres
Teemapäev on tasuta, osalejatele soovi korral täiendusõppe tõend, võimalik hüvitada sõidukulud. 
Teretulnud on eelkõige koolide inimeseõpetuse õpetajad ja karjäärikoordinaatorid ning Rajaleidja keskuste karjäärispetsialistid, aga uusi vaatenurki oma töö analüüsimiseks leiavad ka kõik teised õpetajad. 
Teemapäevi juhivad Katri Lamesoo ja Veikko Täär.

Avastame koos
  • ​kuidas teadvustada soorolle ja -stereotüüpe koolielus ja õpetajatöös – õppe sisus ja meetodites, õpetajate-õpilaste suhtluses ja koolikultuuris
  • mida teha, et nii tüdrukud kui poisid saaksid võrdselt hästi õppida
  • kuidas sooteadliku lähenemise abil toetada sallivate, hoolivate ja ettevõtlike noorte kujunemist 
Osalejad saavad teemapäevadelt kaasa mitmeid praktilisi harjutusi ja võtteid, mida õppes või oma töö analüüsiks kasutada.
Osalejate arv on piiratud (25-30 inimest teemapäeval).

Teemapäevad toimuvad projekti "SooKool - sooteadliku õppe arendamine üldhariduskoolides" raames.
Projekti toetab Norra finantsmehhanismi 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm. 

Lisainfo: Inga Kukk, tel 5546444, inga.kukk@ut.ee
Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus

Kommentaare ei ole: