laupäev, 5. september 2015

NUTISPORT

Tere.
Palun võimalusel levitada alljärgnevat kirja (see on lisatud ka .pdf-failina) Järvamaa klassiõpetajate hulgas.
Ette tänades,

Margus Sõmer
MTÜ Nutisport
---------------------
MTÜ Nutisport on loonud interaktiivsete matemaatikaülesannete lahendamise ja võistlemise keskkonna Nuti-Mati (http://nutisport.eu)
Hetkel on valmis 34 erinevat ülesannet, kõigis 5 raskustaset.
Ülesandeid saab lahendada arvutis, lisandumas on tahvelarvuti ja nutitelefoniga lahendamise võimalus.
HARJUTAMINE
Kõigis ülesannetes genereeritakse andmed (ka joonised) juhuslikult. Ülesandeid on nii algklassidele (näiteks naturaalarvude kirjutamine, kell, punkti asukoha leidmine ja märkimine arvkiirele, temperatuuri mõõtmine ja märkimine, kalender, ühikute teisendamine jm) kui ka põhikooli II ja III astmele (naturaalarvude ja kümnendmurdude ümardamine, protsentide arvutamine, koordinaatteljestik, sirge graafiku joonestamine, võrrandi lahendamine, sulgude avamine ja koondamine, Pythagorase teoreem, ruutjuure teisendused jpm).
Demoversioonis (tasulist paketti omamata) saab igas ülesandes läbi teha 5 tehet - 1 tehe igal tasemel.
Tasulises paketis tuleb igas ülesandes lahendada 20 tehet, samuti saab kasutaja eelnevalt valida taseme, milleni jõutakse (kõik tehted võib sooritada ka 1. tasemel).
Ülesandeid lisandub õppeaasta jooksul, sh ka aritmeetilised tehted naturaalarvude, kümnendmurdude ja harilike murdudega.
Ülesanded on koostatud ning andmed genereeritakse nii, et neid oleks võimalik peast lahendada (4. ja 5. tasemel võib sellega hakkama saamine nõuda hoolsat harjutamist).

MTÜ Nutisport tutvustas loodavat keskkonda augustis matemaatikaõpetajate suvepäevadel, kus tagasiside oli positiivne. Rõhutati, et
*) sellist tüüpi ülesandeid on kaua oodatud (väga lai valik erinevaid ülesandetüüpe, võimalus piiramatult harjutada, sest andmed on alati juhuslikud);
*) tehete sooritamisel on määrav õigsus, mitte niivõrd kiirus;
VÕISTLUS
MTÜ Nutisport plaanib juba sellel õppeaastal hakata selles keskkonnas läbi viima võistlusi nii maakondlikul (piirkondlikul), vabariiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Otse loomulikult koos silmast-silma finaalvõistlustega, kus kenad auhinnad nii võistlejaile, treenereile kui ka võistkondadele.
Toimub nii individuaalne kui koolidevaheline võistkonnavõistlus (kolmes grupis, olenevalt suurusest, lisaks eraldi grupis täiskasvanute tiimid, puhtad gümnaasiumid jt).
Võistlusklassid saavad olema: Kuni 1. klass; 2.-3. klass; 4.-5. klass; 6.-7. klass; 8.-9. klass; 10.-12. klass; täiskasvanud; kui tekib vajadus, siis ka seeniorid(40+) ja veteranid(60+).
Võistlusel osalemiseks ning treeningsaalide kõigi võimaluste kasutamiseks tuleb tellida tasuline pakett. Hinnakirjaga saab tutvuda aadressilhttp://nutisport.eu/hinnakiri.html
Piisab teatest paketi tellimise kohta - tasuda saab kokkuleppel kuni 1. märtsini 2016. a.
Täpsem võistlussüsteem on hetkel väljatöötamisel ja see avaldatakse kodulehel.

Margus Sõmer - Nutispordi uute harjutuste autor ja programmeerija, matemaatikaõpetaja
Kalev Põldsaar - PHP- ja MySQL-programmeerija, Pranglimise autor

Tellimine ja info tellimise kohta: margus@nutisport.eu
Muu info: info@nutisport.eu

Kommentaare ei ole: