kolmapäev, 31. august 2011

ILUSAT UUE KOOLIAASTA ALGUST!Meeldetuletus Järvamaa klassiõpetajatele

Meil on rõõm teatada, et 20011/2012 õppeaasta sügisvaheajal,
25. oktoobril, toimub Paide Ühisgümnaasiumis taas Järvamaa klassiõpetajate metoodiline konverents

"Välja väljakujunenud rutiinist 2“

Seekordse konverentsi peateema on VÄÄRTUSKASVATUS. Osalema on oodatud kõik 1. ja 2. kooliastme tegevõpetajad.

Kel on antud teema raames kolleegidele oma väärt kogemusi jagada, saab seda teha lühiettekandega saalis või lauaettekandega. Esinemissoovist soovivad korraldajad teada 10. septembriks 2011 meiliaadressil riinaounake@hot.ee.

Täpsem info konverentsi kohta ilmub septembris.

Järvamaa klassiõpetajate ainesektsioon
Paide Ühisgümnaasium

Lisainfo: Riina Õun♫
riinaounake@hot.ee

esmaspäev, 15. august 2011

Lugupeetud Järvamaa klassiõpetajad!

24. augustil 2011 toimub ekskursioon Põlvamaale ja Võrumaale. Külastame Eesti Maanteemuuseumi ja Pokumaad.

Väljasõit kell 8.00 Paide Kultuurikeskuse parklast. Tagasi jõuame umbes kell 18.00. Võtke kaasa väike toidukott, et pikal päeval keha kinnitada.

Sõit maksab igale osalejale 7 eurot. See sisaldab sissepääsu pileteid ja giiditasusid. Kellel veel maksmata, saab maksta bussis sularahas. Bussisõidu tasub JOL.

Meiega kaasa tulema on oodatud kõik Järvamaa klassiõpetajad. On veel vabu kohti, nii et kellel sõber/kolleeg/ laps tahab kaasa tulla, siis helistage mulle.

PÄIKEST SOOVIDES
Riina Õun
Järvamaa algõpetuse ainesektsiooni esimees
riinaounake@hot.ee
5278704

Meeldetuletuseks

Meil on rõõm teatada, et 20011/2012 õppeaasta sügisvaheajal,
25. oktoobril, toimub Paide Ühisgümnaasiumis taas Järvamaa klassiõpetajate metoodiline konverents

"Välja väljakujunenud rutiinist 2“


Seekordse konverentsi peateema on VÄÄRTUSKASVATUS.

Osalema on oodatud kõik 1. ja 2. kooliastme tegevõpetajad.
Kel on antud teema raames kolleegidele oma väärt kogemusi jagada, saab seda teha lühiettekandega saalis või lauaettekandega.
Esinemissoovist soovivad korraldajad teada 20.augustiks 2011 meiliaadressil riinaounake@hot.ee.

Täpsem info konverentsi kohta ilmub septembris.

Järvamaa klassiõpetajate ainesektsioon
Paide Ühisgümnaasium

Lisainfo: Riina Õun♫
riinaounake@hot.ee

laupäev, 6. august 2011

Raamatupidu Võtikveres

Võtikvere XII Raamatuküla pidu

Olete oodatud Võtikvere raamatupeole

13. august 2011. algus 12:00

20 aastat Eesti taasiseseisvust: Meie ja meie naabrid, meie väärtused ja elu
Imbi Paju ja Raamatuküla rahvas (Eha Vesiko, Krista Pint jt) kutsuvad:

Armsad inimesed, olete taas kõik oodatud Võtikvere raamatuküla peole kuulama, küsima, suhtlema, arvamusi avaldama, raamatuid ostma.

Võtikvere raamatuküla tegutseb juba 12 aastat talgute korras, see ei tooda kasumit, vaid on kokkusaamise koht inimestele, kes tahavad jagada vaimsust ja vaimustust. Raamatuküla päeva külastab iga aasta umbes 400 inimest. Raamatukülale valitakse iga aasta patroon, eelmisel aastal oli selleks Justin Petrone, eelmiste aastate ptroonid on olnud Doris Kareva, Mati Unt, Leo Kunnas, Andrus Kivirähk, Jaak Jõerüüt ja teised.

Olete kõik oodatud, kohal kirjastused!

reede, 5. august 2011

Koolielu uudised

Kindlasti olete juba KLOPi blogi lugenud. Aga kordamine on tarkuse ema. :)

Seoses riikliku õppekava uuendustega ei ole Koolielu õppeainete hulgas varsti enam algõpetuse jaotist.

Sealseid õppematerjale on nüüd võimalik leida vastavate ainete esimese ja teise astme jaotiste alt.

Täpsemalt Koolielu uudiste lehelt.

kolmapäev, 3. august 2011

Neljanda klassi õpetajate teabepäevad

Hea algklassiõpetaja ja õppealajuhataja!

Neljas klass läheb sel õppeaastal üle uuele õppekavale, seetõttu on Koolibri kirjastus oma õppekirjandust vastavalt õppekava nõuetele uuendanud ja muudatustega vastavusse viinud. Kutsume teid uuenenud õpikutega tutvuma ja kuulama autorite/toimetajate nägemust sellest, kuidas uusi materjale koolis kõige tulemuslikumalt kasutada.

Neljanda klassi õpetajate teabepäevad toimuvad:
18.augustil Pärnus
19.augustil Tallinnas, Tervise Arengu Instituudis (Hiiu 42)
22. augustil Tartus
24. augustil Rakveres

Pärnu, Tartu ja Rakvere teabepäeva täpne toimumiskoht selgub mõne päeva jooksul, sellekohane info pannakse üles meie kodulehele.

Päevakava:
10.00 – 10.55 Eesti keel
11.00 – 11.55 Matemaatika
12.00 – 12.30 Kohvipaus
12.30 – 13.25 Loodusõpetus

Kursus on tasuta, osavõtjad saavad tööks vajalikud materjalid ja tõendi kursusest osavõtu kohta.

Osavõtusoovist palume hiljemalt 16. augustiks teada anda telefonil 6515300, e-posti aadressil koolibri@koolibri.ee või Koolibri kirjastuse kodulehel.

Kui liitute meie Facebook'i lehega Koolibri koolileht, jõuavad värsked uudised nii ilmunud õpikutest kui ka koolitustest otse Teie Facebook'i konto seinale!

teisipäev, 2. august 2011

KLASSIÕPETAJATE SUVEKURSUSED TALLINNAS

KLASSIÕPETAJA ÕPPEKAVA RAKENDAJANA
23.-24. august

Klassiõpetajate suvekursusel käsitleme põhikooli riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise võimalusi läbi ainetevahelise lõimingu.
Läbivad teemad : kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond , tehnoloogia ja innovatsioon.

Ainevaldkonnad: keel ja kirjandus, matemaatika, loodusained.
• Veebikeskkondade varasalv eesti keele ja matemaatika tundides
• Ideid ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse käsitlemiseks
• Nõuandeid ainetevahelise lõimingu rakendamiseks
• Avalik ruum kui teabekeskkond
• Informatsiooniline enesemääramine
• Õige on õppida õues!

Õppekäik koolinoorte kaasaegse kunsti triennaalile "Eksperimental!" www.tallinn2011.ee/752/koolinoorte-kaasaegse-kunsti-triennaal-eksperimenta?event=99

Õppekäik Muinasjutu kooli
www.tallinn2011.ee/752/lugude-jutustamine-paastab-maailma?event=188

Täpsem info ja registreerimine


KLASSIÕPETAJA ÕPPEKAVA RAKENDAJANA
24.-25. august

Klassiõpetajate suvekursusel käsitleme põhikooli riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise võimalusi läbi ainetevahelise lõimingu.
Läbivad teemad: teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon

Ainevaldkond: kunstiained
• Kuidas toetada loovust ja loogilist mõtlemist?
• Õpilaste õpimotivatsiooni ja suhtlemispädevuse toetamine läbi kunstiainete
• Lõimivad loovtööd
• Meediaturg ja looming

Õppekäik suvisele suurnäitusele "gateways"
www.tallinn2011.ee/752/gateways-kunst-ja-vorgustunud-kultuur?event=39

Täpsem info ja registreerimine

Toimetulek käitumispr​obleemideg​a õpilastega koolis

Tere!
Kutsume Teie asutuse töötajaid Toimetulek käitumisprobleemidega õpilastega koolis koolitusele.

Koolitus toimub alljärgnevates kohtades:
18.08.2011 - Art Hotell (Lai 18, Rakvere) kell 10.00- 16.00
25.08.2011 - Juunika Koolitus OÜ koolitusklass (Näituse 27, TARTU) kell 10.00-16.00
30.08.2011 - hotell Päeva Villa (Lai 7, HAAPSALU) kell 10.00-16.00

Lektor on Pille-Riin Kaare. Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog. Pille-Riin on lõpetanud
Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi cum laude ja omab magistrikraadi psühholoogias,
spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale. On läbinud kognitiiv-käitumusliku
psühhoterapeudi väljaõppe Eesti Kognitiiv-Käitumisteraapia Assotsiatsioonis. Lisaks on ta
Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse juht ja psühholoog. Väga pikaajalise
kogemusega koolitaja ja praktik.

Kursusel käsitletakse lähemalt probleemse käitumise tagamaid ja antakse juhtnööre, kuidas vahet teha lihtsalt halva käitumisega õpilasel ja käitumishäirega õpilasel. Juhtumite kaudu
arutatakse erinevaid viise käitumise ümberkujundamiseks ning antakse soovitusi õpetaja
enda toimetulekuressursside suurendamiseks töös käitumisprobleemidega õpilastega.

PS! Korraldame ka ettevõttesisesied koolitusi!

Vajadusel võtke meiega ühendust

Tervitades ja Teie tagasisidet oodates!

Gerli Vosmi
Tel. 7449607, 58375403
Juunika Koolitus OÜ
gerli@juunika.ee
www.juunika.ee