reede, 13. jaanuar 2012

KUTSE

Klassiõpetaja, logopeed, õpikuautor, kirjastaja, uurija, huviline!

Ürituste sarja "Teadustekst lastele" järgmine seminar on
27. jaanuaril 2012 kell 14-17
Tartus, TÜ Õpetajate Seminari Salme 1a saalis.

Seminari teema on ALGUSTE ALGUS: lugemisoskuse kujunemine, selle toetamine meetodi ja materjaliga.

Korraldajateks on Eesti Lugemisühing, Klassiõpetajate Liit, klassiõpetajate koolitajad nii Tallinna kui Tartu Ülikoolist.

Kava:
1) Piret Soodla, Eve Kikas: Laste lugemisoskus, selle hindamine ja arengu toetamine koolitee alguses 14.00 – 14.40
2) Paneel: lugemisoskuse kujunemine eri valdkondade asjatundjate vaatenurgast (Kadi Lukanenok, Ene Varik, Irja Rebane, Mare Müürsepp, tegevõpetajate esindajad) 14.45 – 15.50
Kohvipaus 16.00 – 16.15
3) Arutelu avatud ruumi meetodil 16.15 – 16.55
Kokkuvõte 16.55 – 17.00

Otsime vastuseid küsimustele:
Kuidas tänapäeva lapsed lugema õpivad?
Mida mõistetakse lugemisoskuse all?
Milliseid materjale kasutada enne koolis, milliseid koolis?
Mida annab võrdlus teiste maade lugemisõpetuse kogemusega?
Mis on aabits ja kellele seda on vaja?
Kuidas kompenseerivad õpetajad ühe või teise õpikukomplekti puudujääke?
Kuidas õpetada koos eri tasemel õpilasi?
Kuidas arendavad lugemisoskust I kooliastmes eri ainete õppematerjalid?
Kuidas tegevõpetajad saavad kaasa aidata heade õppematerjalide valmimisele?

Seminar on tasuta, õpetajad saavad koolitustõendi.
Registreerimine meilitsi
mare.muursepp@tlu.ee kuni 25. jaanuari õhtuni.

Koolitus

Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Haridusteaduste instituut
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
Salme 1a 50103 Tartu
tel. 7376445
kutsub

TÄIENDÕPPEPÄEV
Aritmeetika tekstülesannete lahendamisoskuse arendamine esimeses ja teises kooliastmes uue õppekava järgi

Toimumise aeg: 20.märts 2012
Toimumise koht: Paide Gümnaasium

Maht: 8 tundi Sihtrühm: I-II kooliastme matemaatika õpetajad

Täiendõppepäeva eesmärgiks on anda soovitusi tekstülesannete lahendamisoskuse arendamiseks lähtuvalt uuest õppekavast.

Koolituse sisu:
Kursusel antakse ülevaade aritmeetika tekstülesannete liikidest ning lahendamisoskuse uuringutest. Lähemalt tutvustatakse aritmeetika tekstülesannete lahendamise etappe ja strateegiaid, õpitakse ülesandeid modelleerima, analüüsima ja sünteesima.

Koolituse kava:
Aritmeetika tekstülesannete mõiste ja klassifitseerimine.
Uuringud aritmeetika tekstülesannete lahendamisoskusest.
Tekstülesannete lahendamise etapid.
Ülesande lahendamisidee leidmise strateegiad.
Õpilaste arutlemisoskuse arendamine tekstülesannete abil.

Õppejõud-koolitaja: Tartu Ülikooli õppejõud Anu Palu, PhD

Hind: 42 € ühele osalejale

Registreerimine 1. märtsini 2012 aadressil: riinaounake@hot.ee; nimele lisaks on vaja isikukoodi ning kes tasub arve (ettevõtte / organisatsiooni nimi ja aadress). Grupi suurus 25 inimest.

Anne Raam
TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskond
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja
Tel.737 6445 e-mail anne.raam@ut.ee

kolmapäev, 11. jaanuar 2012

Türi Põhikool annab teada

ALGKLASSIDE MÄNG „SIRGUVAD TÄHEKESED“
Eesmärk:
  • Õpetada algklassilastele võistlusmomendi tunnetust, kaaslastega arvestamist
  • Innustada lapsi lugema lasteajakirju „Täheke“ ja „Hea Laps“
  • Tihendada kontakti algklassiõpilaste vahel
  • Anda võimalus andekamatel õpilastel võrrelda oma võimeid ja oskusi teiste koolide õpilastega
Aeg: 9.veebruar kell 11.00-14.00

Koht: Türi Põhikooli algklasside õppehoone

Osavõtt:
Osalema oodatakse algklasside neljaliikmelisi võistkondi 2.-3. klassini, kuhu kuulub 2 õpilast teisest ja 2 kolmandast klassist.

Mäng koosneb neljast osast:
  • Tarkusetuba
  • Nupukusetuba
  • Mängutuba
  • Muusikatuba
Tarkusetoas toimub mälumäng. Küsimused on koostanud lasteajakirjade „Täheke“ ja „Hea Laps“ toimetused 2011.a ajakirjade põhjal. Nupukusetoas tuleb lahendada SUDOKU. Mängu- ja muusikatoa ülesannetega tutvute kohapeal.

Kodus ette valmistada VÕISTKONNA TUTVUSTUS „Kes me oleme“ luuletuse, laulu vms esitusena.

Registreerimine:
Registreerida 31.jaanuariks 2012 e-mailile ellennugis@tyripk.ee
Lisada kool ja õpilaste nimed. Võistkondade arv on piiratud.

Autasustamine:
Kõikide mänguosade parimatele auhinnad. Maiustusi kõigile. Üllatused.

Info:
Ülle Tammela
Tel: 5100135
e-mail: ulletammela@tyripk.ee

reede, 6. jaanuar 2012

Abipalve

Uue aasta alguses leidsin postkastist kirja. Kindlasti on Järvamaa klassiõpetajatel soov ja tahtmine kolleegi aidata!

Tere! Head uut aastat!


Leidsin Teie kontaktid klassiõp. kodulehelt. Olen samuti klassiõpetaja, aga Jõgevamaalt.
Kevadel seisab mul ees ülikooli lõpetamine ja hetkel käsil lõputöö kirjutamine. Teemaks on erineval ajal koolikohustust täitma hakanud õpilaste toimetulek 1. klassis.
Kas keegi 1. klassi õpetaja on nõus täitma ankeeti, mis aitaks mul uurimust läbi viia. Ootan abi neilt, kelle klassis on sel aastal õpilasi, kes on tulnud kooli varem ja ka neid, kes on saanud koolipikendust? Ankeedi täitmine ei ole raske, sest väidetele peate vastama 5-palli süsteemis (tõmba sobivale ring ümber). Küsimustik on anaonüümne. Olles ise tegevõpetaja, tean, et igasuguste ankeetide täitmine on tüütu, aga olen tänulik, kui mind aitate.

Loodan, et levitate seda kirja oma listides ja keegi nõustub ankeeti täitma.

Kellel on selliseid õpilasi, kes minu sihtgruppi sobiksid, võivad kirjutada reetneimann@gmail.com. Suhtlen siis nendega edasi.

Lugupidamisega Reet Neimann