kolmapäev, 30. mai 2012

AHHAA

Lugupeetud Järvamaa klassiõpetajad!

Maikuu lõpp on pea käes ja suvepuhkuski ei ole enam mägede taga.  Kuna suvepuhkuse ajal kõik oma meile nii regulaarselt ei loe, siis palun juba nüüd vaadata oma kalendritesse ja märkida sinna, et  23. augustil 2012 toimub ekskursioon Tartusse AHHAA keskusesse.
Sõit maksab igale osalejale 8 eurot. See on sissepääsu pileti eest. Bussisõidu tasub JOL.

Meiega kaasa tulema on oodatud  kõik Järvamaa  klassiõpetajad. Täpsed väljumise ja saabumise kellaajad saadan augustis. (tänase päeva seisuga sõidame Paidest välja kell 9.00).

Registreerimine sõidule kestab kuni 22. juunini 2012. Juurde lisada oma e-maili aadress ja/või kontakttelefon. Piletiraha 8 eurot (sularaha) palun kaasa võtta.

PÄIKEST SOOVIDES
Riina Õun
Järvamaa algõpetuse ainesektsiooni esimees
5278704

BCS Koolitus on lisanud oma koolituskavva uue  õpetajakoolituse, seekord klassiõpetajatele.

18. ja 19. juunil toimub  Tallinnas koolitus „Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel“. Koolituse kestus on 8 tundi, mõlemal päeval algus kell 14.00.

Koolitusele oodatakse üldhariduskoolide klassiõpetajaid, et tutvustada, kuidas aineid  infotehnoloogia toel omavahel integreerida, nii et oleks täidetud uue õppekava eesmärgid.
Koolitusel tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid ning tähelepanu keskpunktis on koostöö ja ainete lõimimine. Koolituse käigus näidatakse võimalusi, kuidas siduda tehnoloogiat eri ainetega ning kuidas seeläbi aineid omavahel lõimida. Lähema vaatluse all  on  eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja kunstiõpetus.
Koolitusel  tutvustatakse ühiskirjutusvahendeid, mänge ja nende loomist, videotöötlust, pilditöötlust ja avatud õpikeskkondi.  Keskseks teemaks on käesolev aastaaeg, mille ümber toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad saavad võimaluse kõike praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada õpilastega. Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel.  Ühistöös valmib wiki, mille autoriteks on kõik kursusel osalejad.

Lektoriteks on Ingrid Maadvere  ja Kristi Rahn, kel mõlemal on tihe kokkupuude nii klassiõpetaja töö  kui ka haridustehnoloogiaga.
Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200
Lugupidamisega


Elo Allemann
Projektijuht/Project Manager
BCS Koolitus AS
Tel./phone:
E-post/E-mail: Elo.Allemann@bcs.ee


Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liit kutsub klassiõpetajaid ja teisi huvilisi

15. juunil 2012.a  kell 10.00 Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse

III  TARKUSETURULE


Selle aasta peateemaks on õppekava läbivad teemad elukestev õpe ja karjääri planeerimine ning kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

1. juuniks ootame pakkumisi õpetajatelt, kes sooviksid oma koostatud-valmistatud teemakohaseid õppematerjale ja -vahendeid tutvustada või õpitubasid läbi viia


Osalemistasu:
LVKL-i liikmetele on osalemine tasuta, teistele 9 eurot.
Osalustasu kanda liidu arveldusarvele 221014599917 (registreerimislehel palun teatada, kas on vaja väljastada koolile arve).

TARKUSETURULe registreerib kooli kõik osalejad registreerimislehega (lisatud) üks klassiõpetaja, kes jääb ka edasiseks kontaktisikuks kooli ja korraldajameeskonna vahel.

Osalejate registreerimine kuni 6. juunini aadressil sirle.taaksalu@mail.ee  Täpsema ajakava edastame hiljemalt 13. juunil. Jooksev info ka LVKL veebilehel http://laaneviruklop.blogspot.com/ .Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu aktiivi nimel
Kadi Kruusmaa
Rakvere Gümnaasiumist