esmaspäev, 21. september 2015

MIDRIMAA KUTSUB

Sel aastal toimub etlusvõistlus 12. novembril kell 11 ikka Paide Gümnaasiumis

Etlemisele tuleb kaks vabalt valitud autori pere- ja koduteemalist luuletust. 


Võistlusjuhendis on seekord ka keeld erinevatele abivahenditele (muusika, slaidid jms). 


Oodatakse endiselt igast koolist 2+2 õpilast. Täpsem info ja registreerimisvorm aadressil http://midrimaa.pbworks.com

pühapäev, 6. september 2015

Tähistame koos rahvusvahelist kirjaoskuse päeva ja nädalat!

Foto- ja videovõistlus "Kirjaoskus kui kingitus"
7. - 13. septembril, rahvusvahelisel kirjaoskuse nädalal, korraldab Eesti Lugemisühing veebis foto- ja videovõistluse "Kirjaoskus kui kingitus".  Võistlusel osalemiseks tuleb jäädvustada olukord, kus kirjaoskusest on rõõmu ja laadida pilt või video üles: https://www.facebook.com/events/142979356044331/
Kirjaoskus on üks võtmepädevusi, mis on vajalik kogu elu kestel igale inimesele. Euroopa viiest täiskasvanust ühel on probleeme kirjaoskusega. Et kirjaoskuse tähtsust teadvustada, tähistab ELINET (European Literacy Policy Network) http://www.eli-net.eu/, kuhu ka Eesti Lugemisühing kuulub, kogu Euroopas kirjaoskuse nädalat http://www.literacyweek.eu/.
"Kirjaoskus kui kingitus" võitjad valib välja rahvas, parimad pildid leiavad kajastamist ka rahvusvaheliselt ELINETi veebimaterjalides. Võitjatele on ka valik auhindu, näiteks kinkekaarte, kirjaoskuse arengut toetavaid raamatuid jms.
 Kontakt: Maria Jürimäe
58 049 739


Kirjatehnikast kirjaoskuse päeval 

8. septembril, rahvusvahelisel kirjaoskuse päeval kell 16.00 - 17.30 korraldab Eesti Lugemisühing veebiseminari "Kirjatehnika: kirgede torm". 

Osalevad Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini professor Ivar Sakk, Tallinna Ülikooli emakeele didaktika dotsent ja Laulasmaa Kooli õpetaja Anne Uusen, Tallinna Ülikooli eripedagoogika lektor Kadi Lukanenok, Pirita Majandusgümnaasiumi klassiõpetaja ja õpetajakoolitaja Mare Müürsepp. Arutluse alla tuleb, millist kirja peaks koolis õpetatama ning kuidas peaksid aja nõuded peegelduma kirjatehnika ja laiemalt kirjaoskuse õpetamises.
Veebiseminari ülekanne on jälgitav aadressil kirjaoskus.weebly.com 
Samas saab esitada ka küsimusi ja väljendada arvamusi.
Eelnevalt võib küsimusi saata aadressil lugemisyhing@gmail.com
Kontakt: Mare Müürsepp
5102148

laupäev, 5. september 2015

NUTISPORT

Tere.
Palun võimalusel levitada alljärgnevat kirja (see on lisatud ka .pdf-failina) Järvamaa klassiõpetajate hulgas.
Ette tänades,

Margus Sõmer
MTÜ Nutisport
---------------------
MTÜ Nutisport on loonud interaktiivsete matemaatikaülesannete lahendamise ja võistlemise keskkonna Nuti-Mati (http://nutisport.eu)
Hetkel on valmis 34 erinevat ülesannet, kõigis 5 raskustaset.
Ülesandeid saab lahendada arvutis, lisandumas on tahvelarvuti ja nutitelefoniga lahendamise võimalus.
HARJUTAMINE
Kõigis ülesannetes genereeritakse andmed (ka joonised) juhuslikult. Ülesandeid on nii algklassidele (näiteks naturaalarvude kirjutamine, kell, punkti asukoha leidmine ja märkimine arvkiirele, temperatuuri mõõtmine ja märkimine, kalender, ühikute teisendamine jm) kui ka põhikooli II ja III astmele (naturaalarvude ja kümnendmurdude ümardamine, protsentide arvutamine, koordinaatteljestik, sirge graafiku joonestamine, võrrandi lahendamine, sulgude avamine ja koondamine, Pythagorase teoreem, ruutjuure teisendused jpm).
Demoversioonis (tasulist paketti omamata) saab igas ülesandes läbi teha 5 tehet - 1 tehe igal tasemel.
Tasulises paketis tuleb igas ülesandes lahendada 20 tehet, samuti saab kasutaja eelnevalt valida taseme, milleni jõutakse (kõik tehted võib sooritada ka 1. tasemel).
Ülesandeid lisandub õppeaasta jooksul, sh ka aritmeetilised tehted naturaalarvude, kümnendmurdude ja harilike murdudega.
Ülesanded on koostatud ning andmed genereeritakse nii, et neid oleks võimalik peast lahendada (4. ja 5. tasemel võib sellega hakkama saamine nõuda hoolsat harjutamist).

MTÜ Nutisport tutvustas loodavat keskkonda augustis matemaatikaõpetajate suvepäevadel, kus tagasiside oli positiivne. Rõhutati, et
*) sellist tüüpi ülesandeid on kaua oodatud (väga lai valik erinevaid ülesandetüüpe, võimalus piiramatult harjutada, sest andmed on alati juhuslikud);
*) tehete sooritamisel on määrav õigsus, mitte niivõrd kiirus;
VÕISTLUS
MTÜ Nutisport plaanib juba sellel õppeaastal hakata selles keskkonnas läbi viima võistlusi nii maakondlikul (piirkondlikul), vabariiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Otse loomulikult koos silmast-silma finaalvõistlustega, kus kenad auhinnad nii võistlejaile, treenereile kui ka võistkondadele.
Toimub nii individuaalne kui koolidevaheline võistkonnavõistlus (kolmes grupis, olenevalt suurusest, lisaks eraldi grupis täiskasvanute tiimid, puhtad gümnaasiumid jt).
Võistlusklassid saavad olema: Kuni 1. klass; 2.-3. klass; 4.-5. klass; 6.-7. klass; 8.-9. klass; 10.-12. klass; täiskasvanud; kui tekib vajadus, siis ka seeniorid(40+) ja veteranid(60+).
Võistlusel osalemiseks ning treeningsaalide kõigi võimaluste kasutamiseks tuleb tellida tasuline pakett. Hinnakirjaga saab tutvuda aadressilhttp://nutisport.eu/hinnakiri.html
Piisab teatest paketi tellimise kohta - tasuda saab kokkuleppel kuni 1. märtsini 2016. a.
Täpsem võistlussüsteem on hetkel väljatöötamisel ja see avaldatakse kodulehel.

Margus Sõmer - Nutispordi uute harjutuste autor ja programmeerija, matemaatikaõpetaja
Kalev Põldsaar - PHP- ja MySQL-programmeerija, Pranglimise autor

Tellimine ja info tellimise kohta: margus@nutisport.eu
Muu info: info@nutisport.eu

teisipäev, 1. september 2015

Eesti Klassiõpetajate Liit on tegutsenud juba viis aastat

Head Järvamaa klassiõpetajad!

Tervitame teid Eesti Klassiõpetajate Liidu poolt ja soovime rõõmsat, teguderohket ja edukat kooliaastat!

Klassiõpetajate Liit on ellu kutsutud, et anda meie klassiõpetajatele suuremaid võimalusi professionaalse arengu toetamiseks läbi suhtlemisvõrgustiku ja pakkuda koostöövõimalusi klassõpetajate kuuldavaks ja nähtavaks tegemisel ka üleriigilisel tasandil.  Selleks on korraldatud koostööseminare, piirkondade kogemuspäevi, suvepäevi, üritusi õpilastele; on tehtud koostööd riiklike õppekavade ja õppematerjalide koostamisel teiste aineliitude, Innove ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga. EKÕLi ridadesse on koondunud üle paarisaja teotahtelise õpetaja  kõikidest maakondadest.

Klassiõpetajate Liidul täitub kevadel viies tööaasta ja selle väikese juubeli tähistamiseks on plaanis korraldada iga-aastane üldkogu Tallinnas pisut pidulikumalt.  Plaanis on veel mitmeid põnevaid üritusi Eestimaa erinevates paikades.

Kui Sa tunned huvi Klassiõpetajate Liidu tegemiste vastu ja soovid meiega liituda, siis oled väga oodatud. Sinu ideed ja teadmised on olulised!

Täpsem info Eesti Klassiõpetajate Liidu kohta on aadressil http://klassiopetaja.blogspot.com/

Päikselist kooliaastat soovides
Taimi Jürgenstein,
Mare Kabel

EKÕLi Maakondade Esinduskogu liikmed Järvamaalt

EKÕLi töökas juhatus Saaremaa suveseminaril 2015. aastal.