esmaspäev, 29. september 2008

EELTEADE KLASSIÕPETAJATELE

30. märtsil 2009 pannakse Järvamaa muuseumis üles
maakonna õpilasloomingu näitus teemal
"EHE".
Oodatakse aktiivset osalemist.
Täpsem info 2009. aastal.

PILDIMEENUTUSED 25. septembrist Simisalus


Osake materjalidest, mida õpetaja saaks tundide mitmekesistamiseks kasutada.
Töö õppeklassis.

Vee läbipaistvuse mõõtmine.

Vibujärve ääres.

Sügis Kodru rabas.

reede, 26. september 2008

TEADE

Algklassiõpetajatelt oodatakse oskust siduda mitut õppeainet ning kasutada üldõpet.
MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED on koostanud koolituse õppekava, mis arvestab nii eesti kultuuritraditsioonide kui looduses toimuvate muutuste ja loodusnähtuste õppimise vajadust ning käsitleb neid teemasid nii lühiloengutena kui praktilisi tegevusi läbi viies. Osalejal on võimalus saada teadmisi looduses toimuvatest muutustest seotult vanarahva eluviisiga ning õppida mänge, meisterdamist ja rahvamuusikat.
Koolitus koosneb viiest kahepäevasest moodulist. Koolitus on kavandatud läbi viia Tallinnas, kuid kui mõnest piirkonnast tuleb vähemalt 15 osavõtusoovi, oleme valmis koolituse ka osavõtjatele lähemal läbi viima.
Koolituse moodulitest ei pea osa võtma samad inimesed, tasuda võib nii sel kui järgmisel eelarveaastal. Kopeerime kirja alla täpsema teabe koolitusest. Loodame, et peate seda huvitavaks ja õpetajatele vajalikuks.
Lugupidamisega
Mariliis Lehtveerprojektijuht
MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED koolitusluba 4154HTM

Loodus vanarahva elus

Õppekavakohane täienduskoolitus algklasside ja lasteaiaõpetajatele novembrist 2008 – augustini 2009, 10 päeva, kokku 70 tundi
Eesmärk: Koolituse läbinud õpetajad kasutavad loodust ja inimeste elu kajastavat teavet ja oskusi õppekavakohases tegevuses, seostavad vanarahva eluviisi ja tähtpäevi loodusnähtustega ning muutustega loomade ja taimede elus, kasutavad rahvamuusikat, -tantse, -laule, -jutte ja -mänge õppetöös ning meisterdavad rahvakalendri tähtpäevadega seonduvalt looduslikest materjalidest kaunistusi, mänguasju jm.
Koolituse sisu ja korraldus: Viis kahepäevast moodulit, mis moodustavad iseseisvad tervikud: 18.-19. novembril, 12.-13. jaanuaril, 9.-10. märtsil, 5.-6. mail, 13.-14. augustil. Moodulid on ühesuguse struktuuriga:
1. päev11.00 – 11.45 Sissejuhatus 11.45–13.15 Loodus vanarahva elus13.15 – 14.00 Lõuna14.00–15.30 Pärimusmuusika 15.30 – 15.45 Kohv15.45 – 17.00 Meisterdamine 2. päev9.00 – 10.30 Loodus vanarahva elus10.30 – 11.00 Kohv11.00 – 12.30 Jutuvestmise alused12.30 – 13.15 Lõuna 13.15 – 14.45 Mängud14.45– 15.30 Kokkuvõte koolitusest

Loodusteemasid käsitlevad Georg Aher ja Sirje Aher. Koolituse vältel käsitletakse loodusnähtusi ja sesoonseid muutusi, mis kajastuvad rahvakalendris, vanasõnades ja muus pärimuskultuuris. Põhirõhk on loodusnähtustel, samuti loomade ja taimede kohastumistel ning seostel inimeste eluviisiga – kuidas inimene on taimi või loomi kasutanud ning kuidas neisse suhtunud.
Mängude ja meisterdamise osa viivad läbi Eve Külmallik ja Mairi Enok. Meisterdamisel on eeskujuks vanaaegsed nukud jt mänguasjad, tehakse ka kaunistusi villast jm looduslikust materjalist. Mängitakse lastele sobivaid tähtpäevadega seotud eesti rahvamänge. Vanarahva laule, muusikapalu ja tantse, mis on inspireeritud loodusest ja muust keskkonnast ning annavad ka tänapäeva inimesele võimaluse oma tundeid ja elamusi lihtsal viisil väljendada, tutvustab Heili Heinaste.
Jutuvestmise aluseid tutvustab Anne Parksepp.
Hind: Ühe mooduli tasu on eraldivõetuna 1990 krooni. Kogu koolituse maksumus on haridusasutusele 9500 kr, moodulitel ei pea osalema samad osavõtjad. Koolituse eest võib tasuda korraga või osade kaupa.
Palume registreerumisel märkida kui soovitakse tasuda osade kaupa (2008 ja 2009 või moodulite kaupa). Novembrimooduli eest on kokkuleppel võimaliktasuda ka uuel aastal. Üksikutel moodulitel osalejad saavad tõendi, kogu koolituse läbinud tunnistuse. Ühe mooduli kestus on 14 akadeemilist tundi, kogu koolituse kestus 70 tundi.
Registreerida palume aadressil info@hared.ee, märkides osavõtja nime, meiliaadressi, lasteaia/koolinimetuse, millisele asutusele väljastada arve. Hiljemalt kaks nädalat enne koolituse toimumist saadame registreerunutele e-posti teel kutse, milles teatame koolituse toimumiskoha ning muu täpsema info.

kolmapäev, 24. september 2008

LEIUTAJATELE

Alanud on 2008. aasta noorte leiutajate konkurss „Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks“.Osale ja võida väärikaid auhindu!
Tähtaeg: 31. oktoober 2008
Auhinnafond: 150 000 krooni
Teema: „Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks“
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised 1.-12. klassini.
Konkursile esitatav leiutis olema päriselus nii väike, et mahub A4 paberile. Näiteks on sellised leiutised kirjaklamber, ukselink, piimapakk, prillid jne. Pisiasi võib olla ka mõne juba olemasoleva eseme uuendus.
Kui hakkad leiutama, siis mõtle, mis on need asjad, mis sinu elus vajaksid muutmist. Tähtis ei ole, kas leiutis muudab paremaks su koolipäeva, koduse elu, treeningud või sõpradega koosolemise, peaasi, et see, mille välja mõtled, oleks sinu jaoks oluline ja teeks su elu lihtsamaks.

Parimate tööde autoritele on auhinnaks hulgaliselt juba varem leiutatud kasulikke asju: digitaalseid peegelfotokaameraid, iPod'e, nooremale ja keskmisele vanuserühmale keerukaid Lego NXT BrainStorm konstruktoreid jne. Üheks auhinnanaks on kutse leiutajate laagrisse, mis toimub 2009. aasta suvel SA Teaduskeskus AHHAAs. Parimate tööde juhendajatele on välja pandud 15 000 krooni väärtuses preemiaid, parima töö esitanud kool saab auhinnaks puutetahvli.
Töid hinnatakse 3. vanuseklassis - 1.-4., 5.-9. ja 10.-12. klass
Konkursitöid saab esitada kuni 31. oktoobrini 2008.
Tööd tuleb saata aadressil: Noorte leiutajate konkurss, Sihtasutus Archimedes, Väike-Turu 8, Tartu 51013.
Kui autoril oli leiutamise ajal ka juhendaja, siis ootame koos tööga tema lühikest arvamust töö valmimise protsessi kohta. Tööd tuleb konkursil osalemiseks registreerida veebiaadressil www.archimedes.ee/teadpop - Leiutajate konkurss - vasaklink „Tööde esitamine” alt. Samas saab üle laadida ka leiutise joonise ja kirjelduse failid.
Konkurss toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Archimedese ja SA Teaduskeskus AHHAA koostöös.
Täpsem teave konkursitingimuste, hindamise jms kohta aadressilt http://www.archimedes.ee/teadpop/ - Leiutajate konkurss. Kontakt ja lisainfo:Maarja ÜlperSA Archimedese projektijuht maarja.ylper@gmail.comleiutaja@archimedes.ee <mailto:leiutaja@archimedes.ee>52 579 06

HOMME

KUTSE loodusainete ning klassiõpetajatele
Neljapäeval, 25. septembril olete oodatud LKK Järva-Lääne-Viru regiooni Kõrvemaa Maastikukaitseala Simisalu looduskeskusesse valminud loodusõppeprogrammide tutvustusele.
Õppeprogrammid on koostatud Kodru raba baasil ning viiakse läbi Kodru rabas ja Simisalu keskuses.
Õppeprogrammide koostamisel on arvestatud õppekavadega ning on sobilikud erinevatele kooliastmetele. Rabaprogrammi tutvustab Külli Kalamees-Pani ning programmi kivimitest Tõnu Pani.
Buss Simisallu sõitmiseks väljub:Türi Konsumi eest kell 9.45 Paidest Kultuurimaja parklast kell 10.10.
Tagasi jõudmine on planeeritud kella viieks. Peale rabaretke on planeeritud ka tagasihoidlik eine. Soovitavalt riietuda soojalt ning arvestada ka jalgade märjaks saamise võimalusega.
Osavõtust palun teatada hiljemalt kolmapäevaks. E-kiri: katrin.rei@lk.eetelef. 38 5313953019768
Ootame Teid.
Lugupidamisega Katrin Rei
LKK Järva-Lääne-Viru regiooni külastuskorralduse spetsialist

KOOLITUS PAIDES Maavalitsuse saalis Rüütli 25

Palun teatage kiiresti aadressil marekabel@gmail.com , kuidas selline aeg koolituseks sobib. Palju õpetajaid saaks osaleda?

Käitumishäirega õpilane klassis
Lektor TÕNU OTS
29. Okt.2008

09.00-10.30 Käitumishäire kujunemine, põhjused
10.45-12.15 Õpilase sotsiaalsete oskuste kujundamine
12.15-12.45 LÕUNA
12.45- 14.15 Õpetaja võimalus ennetada õpilase käitumishäireid
14.30-16.00 Praktilisi nõuandeid.

kolmapäev, 17. september 2008

UUT KLASSIÕPETAJATELE

  • Täiendkoolitus üldhariduskoolide klassijuhatajatele 160 t/4 AP

Klassijuhataja õpilase arengu suunajana

I moodul 06.- 08. oktoober 2008

  • Täiendkoolitus klassiõpetajatele 160 t/4 AP

Tänasest homsesse

I moodul 10.- 12. november 2008

Täiendav info:

Monica Sakk, MA

tel. 6211674

5285917

e-post: monica@andras.ee

Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskus

http://www.tk.tlu.ee/

pühapäev, 7. september 2008

ALGKLASSIDE NÄITERINGIDE JUHENDAJATELE

Sellel aastal toimub teatrifestival "Väike lava" Kundas, Lääne-Virumaal 24.-25. oktoobrini, 2008.a. Oodatud on algklasside kooliteatrid.
Veel on võimalus huvilistel festivalist osavõtta!
Osalemissoovist palun teatada 15.septembriks 2008.a.
Info ja registreerimine festivalist osavõtuks:
Tel. 56 623 096, e-mail amkoks@hot.ee
Maarika Koks
Kunda laste näiteringide juhendaja
Väikese Lava 2008 projektijuht