reede, 23. september 2011

Keskkonnaamet kutsub keskkonnahariduse konverentsidele

Keskkonnaamet kutsub osalema keskkonnahariduse konverentsidel, mis toimuvad oktoobris ja novembris. Konverentside sihtrühm on keskkonnahariduse jagajad, tegevõpetajad ning koolide ja lasteaedade juhid.

6. oktoobrist kuni 22. novembrini toimuvad kuus keskkonnahariduslikku konverentsi pealkirjaga „Keskkonnaharidus kujundab mõtteviisi“.

Registreerumine konverentsidele algab 20. septembril, (v.a Jõhvis 22. novembril toimuv konverents, millele registreerumine algab 24. oktoobrist).

Väimelas 6. oktoobril toimuv konverents on suunatud osalejatele Põlva-, Valga- ja Võrumaalt, järgnevad konverentsid 14. oktoobril Pärnus (osalejatele Pärnu- ja Viljandimaalt), 20. oktoobril Tartus (osalejatele Tartu- ja Jõgevamaalt), 26. oktoobril Kuressaares (osalejatele Hiiu-, Lääne- ja Saaremaalt), 3. novembril Tallinnas (osalejatele Harju-, Järva- ja Raplamaalt) ja 22. novembril Jõhvis (haridusmessi raames osalejatele Lääne- ja Ida-Virumaalt.).

Konverentside eesmärk on teavitada keskkonnaharidusest huvitunud sihtrühma aktuaalsetest teemadest ning arendada keskkonnahariduslikke võrgustikke, soodustada ja tihendada koostööd formaal- ja mitteformaalhariduses keskkonnaharidusega tegelejate vahel.

Konverentsi loengutes ja töötubades käsitletakse keskkonnaharidust ja uut õppekava, aktuaalseid keskkonnateemasid, uurimusliku õppe metoodikaid ja häid kogemusi keskkonnahariduses.

Sissepääs konverentsidele on prii ning osalejatele tagatakse ka tasuta transport maakonnakeskustest konverentsile. Vajalik eelregistreerimine.

Konverentse toetab SA KIK.

Täpsem info ja registreerumine on keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee

Osalejate arv on piiratud. Registreerumine toimub kuni kohti jätkub.

pühapäev, 11. september 2011

“VÄLJA VÄLJAKUJUNENUD RUTIINIST 2”

VÄLJA VÄLJAKUJUNENUD RUTIINIST 2”

Järvamaa klassiõpetajate konverents

25. oktoobril 2011 Paide Ühisgümnaasiumis

Konverentsi peateema on VÄÄRTUSKASVATUS. Osalema on oodatud kõik 1. ja 2. kooliastme tegevõpetajad.

Peaesinejad:

Jaan Tammsalu – EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja, Tallinna praost

Sina inimeseloom, sina pead oma hinge eest hoolt kandma?”

Krista Kumberg – lastekirjanduse uurija, raamatukoguhoidja

Kasvatusest vabaks. Kas ka väärtustest?”

Lisaks jagavad praktilisi kogemusi meie oma maakonna õpetajad.

Päevakava:

9.30 – registreerumine ja tervituskohv

10.00 – konverentsi avamine ja ettekanded

12.30 – lõuna

13.00 – tutvumine lauaettekannetega

13.15 – ettekanded

14.45 – 15.00 konverentsi lõpetamine

Osalustasu 10 eurot.

Konverentsile registreerimine kuni 01. okt 2011 aadressil pille.sink@paideyg.ee.

NB! Kellel on antud teema raames kolleegidele oma väärt kogemusi jagada, saab seda teha lauaettekandega. Nimetatud soovist palun teatada 1. oktoobriks 2011 aadressil riinaounake@hot.ee


Korraldajad:

Järvamaa klassiõpetajate ainesektsioon

Paide Ühisgümnaasium

Toetaja: Järvamaa Omavalitsuste Liit


reede, 2. september 2011

Tallinn loeb lugemispesas


8. september 2011 on Rahvusvaheline kirjaoskuspäev ja selleks, et "lugemispisik" jõuaks kõige väiksemateni, kutsume kirjaoskuspäeval osalema tasuta lugemisteemalistel koolitustel erinevates Tallinna piirkondades.

Oodatud on 0-10 aastaste laste vanemad, vanavanemad, õpetajad ja kõik huvilised. Koolitusi viivad läbi Eesti Lugemisühingu mentorid. Nad räägivad lugemise tähtsusest lapse vaimses ja emotsionaalses arengus, lugemise eeloskustest ning lugema õppimisest, tutvustavad lugemismänge ning annavad ideid koduse lugemispesa loomiseks.

Infot saab Lugemisühingu kodulehelt ja http://www.tallinn2011.ee

Üldinfo:
Sirje Torim
sirjet@ise.edu.ee

5238139