kolmapäev, 30. detsember 2009


TOREDAT JA TEGUSAT

UUT AASTAT!

laupäev, 19. detsember 2009

Eesti Õpetaja ausammas

Edastan Lääne- Viru Maavalitsuse üleskutse.

Lugupeetud koostööpartnerid!
Sel kevadel sai Haljalast alguse mõte püstitada Eesti Õpetajale ausammas.
Hea õpetaja kuul avaldati ajalehtedes pöördumine Eesti avalikkuse poole, et rajada Eesti Õpetajale autähis ning kirjutada lugusid oma õpetajast. Pöördumisele on vastanud poolehoiuga nii president, haridus- ja teadusminister, riigikogu kultuurikomisjon kui teised tuntud ühiskonnategelased ja institutsioonid.
Tänaseks on juba saabunud mitmest maakonnast õpilaste töid õpetajast, enamasti uurimistöid. Lugusid saab saata 24.veebruarini 2010 märgusõna all „Õpetaja lugu” Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnale aadressil: Kreutzwaldi 5 (tuba 17 või 18), 44314 Rakvere, e-post: opetajalugu@l-virumv.ee .
Tuletame meelde, et saata võib kirjandeid, esseesid, uurimistöid, luuletusi või muid kirjutisi. Vahekokkuvõte lugudest tehakse 2010.a. kevadel, mil autasustatakse parimate lugude autoreid ning antakse üle kogutud lood kirjandusmuuseumile.
Lugude kirjutamine on üks osa suuremast ettevõtmisest õpetaja ameti austamiseks.

Mitmeid üritusi on kuni autähise rajamiseni õpilasomavalitsuste liidult, Forseliuse seltsilt, Haljala koolilt ning paljudelt teistelt. Valminud on skulptor Mati Karminil autähise kavand, mida saab näha Õpetaja autähise kodulehelt: http://eestiopetaja.haljala.ee/.

Maakonna õpilasesinduste kokkutulekul otsustati, et noored toetavad autähise rajamist omalt poolt autähise märkide müügiga( hinnaga 25 ja 10 krooni). Maakonna kümnekonna kooli õpilased müüvad juba märke, et koguda raha Eesti Õpetaja autähise jaoks. Kui teie maakonna õpilased soovivad ka osa võtta Õpetaja autähise märgikampaaniast, siis teavitage sellest maavalitsuse töötaja Liis Lillet meili aadressil liis.lille@l-virumv.ee või Haljala Gümnaasiumist Inge Laivi meili aadressil inge.laiv@mail.ee . Õpilastele, kes tegelevad märkide müügiga, korraldatakse jaanuaris müügialane koolitus.

Kõigil on võimalus toetada autähise valmimist annetusega arveldusarvele 10220019957011, Haljala vallavalitsus, märksõna "õpetaja".
Avatud on koduleht aadressil http://eestiopetaja.haljala.ee ., kus on väljas kogu informatsioon Eesti õpetaja autähisest ja sellega kaasnevatest üritustest.

Loodame, et osalete meie maakonna ettevõtmises Eesti õpetaja tunnustamiseks, et sellest saaks üleriigiline austusavaldus.

lugupidamisega
Marge Lepik
haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
Lääne-Viru Maavalitsus

kolmapäev, 9. detsember 2009

Õpilasüritused 2009-2010

02.03.2010 - "Midrimaa" - E. Niidu Loomingu lugemise võistlus 1. - 6. kl - maakondlik voor - Paide Gümnaasiumis - Kersti Varik

05.03.2010 - Emakeelepäev 2. - 3. KL-Türi MG-Anu Arulepp

12.03. 2.010-5. klasside maakondlik õpioskuste olümpiaad Paide Gümnaasiumis - Ivi Kukk

16.04.2010 - Õpioskuste olümpiaad 3. - 4. kl - Paide UG-Pille Sink

30.04.2010 - Looduse ja loovuse laegas - Koigi PK Kaja Kaljuste

neljapäev, 3. detsember 2009

Uued koolitused Viljandis

Alustas draamaõpetajate akadeemia

Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurhariduse osakond käivitas 2009. aasta novembrist draamaõpetajate akadeemia. Esimese draamaimprovisatsiooni kursuse läbis möödunud nädalavahetusel 9 huvilist. Akadeemia eesmärgiks on tutvustada erinevaid toimimisviise, et draama ja teatri harivat, lõimivat ning terapeutilist potentsiaali paremini kasutada, loovust avada ja eneseväljendust arendada. Erinevatel kursustel tutvustatakse mängitakse läbi teatriõpetuse ja rakendusteatri vorme ja viise (draamaimprovisatsioon, foorumteater, draamaõpetus, klounitehnika, terapeutiline teater, dramatiseerimine, protsessdraama jne).

Kursuseid saab võtta nii moodulite kaupa kui järjepidevalt. Draamaõpetajate akadeemia korraldajad on avatud õpetajate ja õppijate ideedele ning vajadustele.

Lektoritena tegutsevad praktikud nii Eestist, Soomest kui ka Inglismaalt.

Järgmised draamaõpetajate akadeemia koolitused toimuvad:

22.-24.01.2010 Teater, Draama ja Teraapia
12.-14.02.2010 Foorumteater I
25.02.2010 Kirjutamise töötuba
27.03.2010 Allan OwenŽsi töötuba: Protsessdraama
30.04-08.05.2010 Draamaõpetus

Rohkem infot koolituste kohta kooli kodulehel .
Liis Lukk
täiendkoolituse spetsialist
Kultuurhariduse osakond
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
tel +372 435 5236
liis.lukk@kultuur.edu.ee