kolmapäev, 20. märts 2013

EKÕL ja Maakondade esinduskogu liikmete valimine

Eesti Klassiõpetajate Liit on aktiivselt tegutsenud juba kaks aastat.
Juhatusse kuuluvad: Küllike Kütimets (esimees), Eda Aavik, Tuuli Koitjärv, Mare Kütt, Lemme Sulaoja
Täpsemalt saad klassiõpetajate tegemistega tutvuda kodulehe vahendusel. 

EKÕLi LIIKMED SAAVAD E-KIRJA KAUDU PIDEVALT (KA LIIDULE EDASTATUD) INFOT KLASSIÕPETAJATELE MÕELDUD KOOLITUSTE JA ÜRITUSTE KOHTA.

Kas sina oled juba EKÕLi liikmeks astunud?


Jälgi EKÕLi tegemisi ka siit
MAAKONDADE ESINDUSKOGU VALIMISEST

Teade Järvamaa õpetajatele: 
Lähtuvalt Eesti Klassiõpetajate Liidu põhikirjast (punkt 4.3.1) tuleb valida ja kinnitada selle aasta EKÕLiidu üldkoosolekul uus maakondade esinduskogu, kuna praegused esinduskogu liikmed olid vastavalt põhikirjale valitud kaheks aastaks alates liidu loomisest. Seega on vaja maakonnas otsustada, kes jätkavad tööd esinduskogus.
Päevakord: 1. Maakondade esinduskogu liikmete valimine Järvamaalt.
Mare Kabel
Taimi Jürgenstein
EKÕLiidu maakondade esinduskogu liikmed Järvamaal


Koosolekul osalejad otsustasid, et tööd jätkavad järgmisel kaheaastasel perioodil Mare Kabel ja Taimi Jürgenstein. 


Vaheaja töised päevad

Klassiõpetajate ainesektsioon kogunes Riina kutsel teisipäeval PGsse.
Ametlikum osa oli seotud Eesti Lugemisühingu uudistega ja nendest rääkis Eesti Lugemisühingu juhatuse esimees Heli.  Lugemisühingu kodulehelt leiate lugemisega seotud projektide tutvustusi, mänge, häid mõtteid ja kogemusi. Tasub uurida! Liikmeks registreerumise viited on samuti kodulehel olemas.
OOO ehk Originaalsete Osaoskuste Olümpiaadi toimumisajast ja -kohast andis ülevaate Made. (Viide meie kodulehele.)

Klassiõpetajate ainesektsiooni päevaplaani mahtus peale asjaliku jutu ka meelierutav seebitegu. Ruum sai mõnusaid lõhnu täis, oma käega kujundatud pisiseebid nägid rohkem puuviljatarretise moodi välja. Kahju pestagi! :)
Õpetaja Kadrin andis meile kasulikke juhiseid ja tutvustas samas ka oma töid-tegemisi. Täpsemalt saate näputöötubade kohta teada sellelt lehelt http://www.tuba.ee/


3. - 4. kl õpioskuste olümpiaadi (OOO) juhend3.-4. klasside maakondlik üritus
Originaalse Osaoskuse OlümpiaadMillal? 12. aprillikuu päeval 2013. a, kell 10 - 13 /lõpuaeg võib ettenägematutel asjaoludel muutuda/.

Kus? Roosna-Alliku mõisahoones, sisenemine mõisa peauksest.

Keda ootame? Teadmishuvilisi 3.-4. klasside õpilasi /võistkonnas 4 õpilast, võimalusel 2+2/ ja ühte õpetajat.

Mida meie teeme? Tutvustame Roosna-Alliku mõisa- ja looduslugu.

Mida teie teete? Võistlete saadud teadmistes.

Mis kaasa võtta?  Kirjutusvahend /pastakas või tintenpen/, vahetusjalanõud.

Kuidas võistluseks valmistuda? Ettevalmistust pole vaja, kõik vajalikud teadmised omandad sellel päeval osaledes.

Kuidas registreeruda?  Aadressil rakool@r-alliku.paide.ee
/kool, võistlejate nimed/ hiljemalt 5. aprillil 2013. a.
Meilile antakse tagasiside registreerumise kohta.Kohtumiseni Roosna-Allikul!

Meisterdamine jääkmaterjalidest


MTÜ Koolitus-ja Nõustamiskeskus HARED
(koolitusluba 5748HTM)
korraldab 08.aprillil  2013.a.  kell 12.00 – 16.00
Paides, Kultuurikeskuse õppeklassis (Pärnu 18)
Koolide algklasside ja lasteaia õpetajatele mõeldud koolituse

“ Meisterdamine jääkmaterjalidest”

Koolitusel kasutatakse meisterdamise materjalidena kõike, mida saab taaskasutada. Meisterdame linde, loomi, putukaid, lilli. Taaskasutatavatest materjalidest meisterdused poistele.

Koolitust viivad läbi Mairi Enok ja Eve Külmallik
Osalejad saavad tõendi koolituse läbimise kohta

Hind ühele osalejale 45 eurot

Registreerumine 01.aprillini!

Oma osalemissoovist andke palun teada aadressile eve@hared.ee
Registreerumisel märkige ära osaleja nimi, kool/lasteaed, kontakttelefon, meiliaadress ja andmed arve tasuja kohta s.h. meiliaadress, kuhu arve saata.

Registreerunutele saadame kutse ca 1 nädal enne koolituse toimumist.

Lugupidamisega


Eve Külmallik
MTÜ HARED
projektijuht
5289035

esmaspäev, 11. märts 2013

EKÕL ja maakondade esinduskogu
Tere!
Lähtuvalt Eesti Klassiõpetajate Liidu põhikirjast (punkt 4.3.1) tuleb valida ja kinnitada selle aasta EKÕLiidu üldkoosolekul uus maakondade esinduskogu, kuna praegused esinduskogu liikmed olid vastavalt põhikirjale valitud kaheks aastaks alates liidu loomisest. Seega on vaja maakonnas otsustada, kes jätkavad tööd esinduskogus.

Kutsume kõiki meie maakonna EKÕLiidu liikmeid koosolekule
19. märtsil kell 12. 45 Paide Gümnaasiumisse (ruum 205).

Päevakord: 1. Maakondade esinduskogu liikmete valimine Järvamaalt.

Mare Kabel
Taimi Jürgenstein
EKÕLiidu maakondade esinduskogu liikmed Järvamaal

reede, 8. märts 2013

Eesti Klassiõpetajate Liidu koostööseminar

1. aprillil 2013 Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis.
Loe lähemalt
"Kool on lapse jaoks"