teisipäev, 26. jaanuar 2010

ELLEN NIIDUGA MIDRIMAALE


“Romaane tuleb lugeda. Aga luuletusi peab lugema. Mul on rõõmus meel, et nii paljud kirjandushuvilised on seda taibanud”, lausus Ellen Niit oma pöördumises esimestele Midrimaa etluskonkursi lastele ja juhendajatele. Ka korraldustoimkond on õnnelik, et luulepisik endiselt levib...

Paide Gümnaasium kutsub Järvamaa õpilasi osalema üleriigilise laste etlusvõistluse „Ellen Niiduga Midrimaal“ (http://www.tapa.lib.ee/kroonika/2010/JUHEND_2010.pdf) maakonnavoorus, et näidata sama kõrget taset kui möödunudaastasel vabariiklikul võistlusel Tapal, kus Haldi Välimäe Imavere Põhikoolist võidu Järvamaale tõi.

VÕISTLUSJUHEND

1. Aeg ja koht – 2. märts 2010, kell 11.00 Paide Gümnaasiumis.

2. Osavõtjad – Järvamaa üldhariduskoolide 1.-6. klasside õpilased. Paidesse ootame igast koolist 2 esinejat (1 nooremast ja 1 vanemast vanuserühmast).

3. Hindamine – kahes vanuserühmas:

a) noorem vanuserühm (1.-3. klass);
b) vanem vanuserühm (4.-6. klass).

4. Esinemiskava – 2 vabalt valitud Ellen Niidu luuletust (peast).

5. Esinemise pikkus – kuni 5 minutit.

6. Esinemiskoht – Paide Gümnaasium (Aiavilja 3, Paide).

7. Registreerimine – hiljemalt 18. veebruar 2010. Registreerimiseks saata e-kiri aadressile kersti.varik@paidegymn.ee. Registreerimisel teatada:

a) esineja ees- ja perekonnanimi
b) kool ja klass
c) juhendaja ees- ja perekonnanimi
d) luuletuste pealkirjad.

8. Informatsioon – Kersti Varik tel 50 34562, Paide Gümnaasium;

laupäev, 23. jaanuar 2010

Maalapsed teatrisse

Kultuuriministeeriumi programm "Teater maale" pakub maalastele võimalust taotleda sõidusoodustust statsionaarse teatri külastamiseks.
Lähemalt Kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Järvamaa 5. klasside õpioskuste olümpiaad

Olümpiaad toimub reedel, 12.03.2010 Paide Gümnaasiumis.

AJAKAVA
10.15-10.30 Kogunemine
10.30 Ürituse avamine
10.45-12.30 Ülesannete lahendamine töötubades
12.30-13.00 Lõuna PG sööklas
13.00-13.30 PG etlejate etteasted
13.30-13.45 Kokkuvõtete tegemine, autasustamine

Võistlema ootame 5. klasside 4-liikmelisi võistkondi.
Võistkonnad võistlevad neljas töötoas, igas töötoas lahendatakse ülesandeid 20 minutit.

Sel aastal on olümpiaadi teemaks ,,Sport ja tervis“.

INTERNETI töötoas otsitakse vajalikku infot arvutit kasutades, vastused vormistatakse word failina ning salvestatakse olemasolevasse kausta.
LEHEKOI e LUGEMISE töötoas on põhirõhk funktsionaalsel lugemisel ja tekstitajul.
NUPUTAMISE töötoas lahendavad võistkonnad praktilisi ülesandeid.
TEABETOAS otsitakse vastuseid teatmeteostest.

Töötoas on kasutusel järgmised allikad:
,,Võõrsõnastik“
T.Kuningas ja T.Lääne ,,Olümpiamängude ajalugu“ II-IV osa (Maalehe Raamat)
,,Maailma atlas 2004“ (Eesti Entsüklopeediakirjastus)
B.J.Ford ,,Inimene“ (sari Mitmepalgeline maailm, Koolibri 1994)
,,Esmaabi“ (Eesti Punane Rist 2000)

NB! Punktiarvestust peetakse sel aastal kahes grupis: gümnaasiumid ning alg- ja põhikoolid. Vabariiklikule õpioskuste olümpiaadile läheb võistkond, kes on saavutanud üldarvestuses suurima punktisumma.

Palume võistkondadel saata teade osalemisest 25. veebruariks 2010 aadressile
ivi.kukk@paidegymn.ee.
Soovime teada ka juhendaja-õpetaja nime. Kinnituseks saadame vastusmeili.
Lisainfot annab Ivi Kukk : 58376286.

esmaspäev, 18. jaanuar 2010

3.-4. klasside õpioskuste võistluse juhend

JÄRVAMAA 3.-4.KLASSIDE ÕPIOSKUSTE VÕISTLUSE JUHEND 16.04.2010

JÄRVAMAA KOOLINOORTE LOOMINGU NÄITUS-KONKURSS LILL

Aeg: 30. märts – 27. aprill 2010. a
Koht: Järvamaa Muuseum

Ootame näitusele kavandeid, joonistusi, maale ning erinevatest materjalidest valmistatud lilli või lille kasutust erinevatel pindadel, aksessuaaridel, rõivastel jne.

Korrektselt vormistatud tööd tuua pakituna ja signeerituna 25. märtsil 2010 Järvamaa Muuseumisse.
Lisada ka tööde täielik nimekiri ( kool ja õpilaste nimed).
Iga kool varustab eksponaadid nimesildiga:
1. Valge paber
2. Formaat 4 x 7
3. Sildile : Autor, töö pealkiri, kool ja klass, juhendaja.

Näituse pidulik lõpetamine toimub 27. aprillil kell 15.00 Järvamaa Muuseumis.

Toredamate tööde autorid ja nende juhendajad saavad premeeritud.

Näituse korralduskomisjon:
Anu Grents
Maigi Martjak
Anu Pink
Kristi Teder
Pirjo Aer
Margus Tiitsmaa
Info: anu.grents@mail.ee 55603359 Anu Grents
pirjo.aer@paidegymn.ee 53441363 Pirjo Aer

teisipäev, 12. jaanuar 2010

Luulevõistlus

Järva-Jaani Gümnaasium kuulutab välja Leili Andre nimelise omaloominguliste luuletuste auhinnavõistluse

Leili Andre nimelisele konkursile on oodatud õpetajate ja õpilaste kirjutatud luuletused (I- III kl, IV – VI kl, VII- IX kl, X- XII kl ja õpetajad). Tööd tuleb edastada Järva-Jaani Gümnaasiumisse (Pikk 1, Järva- Jaani 73301) või manusega meiliaadressil kool@jjaani.edu.ee (märgusõna ANDRE). Omaloomingulisi luuletusi saab esitada kuni 1. veebruarini 2010.a.

Täpsemalt Järvamaa infoportaalist.

Koolitused

JÄTKUB REGISTREERUMINE ALLJÄRGNEVATELE KOOLITUSTELE

Õppimine ja õpetamine liitklassis (160 t/6 EAP; 4 moodulit)
Sihtrühm: Liitklasside ja väikekoolide klassi- ja aineõpetajad
I moodul algab 25.-27. jaanuaril 2010!

UUS!
Õpetaja toetus lapsevanemale- pedagoogiline nõustamine (78 t/ 3EAP, 2 moodulit)
Sihtrühm: Üldhariduskoolide õpetajad, erikoolide õpetajad, õppealajuhatajad
I moodul algab 03.-05. veebruaril 2010!

0.-7.aastase lapse vaimne areng
Sihtrühm: koolieelsete lasteasutuste õpetajad, logopeedid, eripedagoogid, HEV lastega töötavad inimesed
I moodul algab 18.-19. veebruaril 2010!

Joonistamisoskuse kujundamine
Sihtrühm: Koolieelsete lasteasutuste õpetajad, üldhariduskoolide klassiõpetajad, kunstiõpetajad.
I moodul algab 25.-26. märtsil 2010!

Täpsem info meie koduleheküljel http://www.tk.tlu.ee/

Lugupidamisega
Monica Sakk
TLU TÕK
Koolitusjuht
6211674,52 85 917

Eesti Rahva Muuseum kutsub kirjutama jõuludest!

2009. aasta 3. detsembril kuulutas Eesti Rahva Muuseum välja üle-eestilise loomingulise jutuvõistluse „Minu jõul“.
Muuseum ootab igas vanuses kirjutajate proosa-, essee-, luule-, memuaari-, muinasjutu-, koomiksi- või mõnes muus vormis lugusid jõuludest. Juttudele võib julgesti juurde lisada ka pilte.
ERMis on toimunud jõulujutuvõistlused aastatel 1996–2001. Toona saabusid lood muuseumi Eestist ja välismaalt, noortelt ja vanadelt, tervetelt klassidelt ja peredelt. Aastatel 2006–2007 ilmus parematest lugudest kaks raamatut „Minu jõulujutt“, illustratsioonidena kasutati koolidevahelisel võistujoonistamisel valminud jõulupilte. ERMi jõudnud jutte on loetud ette ka raadios ja teles.
Nüüd ootab ERM aga uusi jõululugusid, millest põnevamad jõuavad taas raamatukaante vahele. Jõulujuttudest parimad valib välja kirjanikest ja Eesti Rahva Muuseumi töötajatest koosnev žürii. 2010. aasta jõulude eel kuulutatakse välja võistluse võitjad, kes saavad ERMilt auhinna.

Jõulujutte ootame kuni 2010. aasta jaanipäevani e-mailiga: tiina.tael@erm.ee või postiga: „Minu jõul“, Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, Tartu 51014
Lisainfo: Siim Angerpikk, siim.angerpikk(at)erm.ee, tel 7 350 428.

NB! Selleks et teie jõulujutt saaks kasutatud, nii nagu soovite, palume koos jõulujutu saatmisega täita ka ankeet, mille leiate veebiaadressilt www.erm.ee/jutt

Vaata ka teisi kogumiskampaaniaid www.erm.ee/kirjasaatjad

Lugupidamisega

Silver Bohl
Eesti Rahva Muuseum
Turundusspetsialist
E-post: silver.bohl@erm.ee
Telef: 7 311 452

www.erm.ee/muuseumipood

esmaspäev, 4. jaanuar 2010

Türi Gümnaasium kutsub külla

ALGKLASSIDE MÄNG „SIRGUVAD TÄHEKESED“ 2010

Eesmärk:
*Õpetada algklassilastele võistlusmomendi tunnetust, kaaslastega arvestamist
*Innustada lapsi lugema lasteajakirju „Täheke“, „Hea laps“, „Semu“
*Õpetada uusi tehnikaid kunstiõpetuses
*Tihendada kontakti algklassiõpilaste vahel
*Anda võimalus andekamatel õpilastel oma võimeid ja oskusi võrrelda teiste koolide õpilastega

Aeg: 10.veebruar kell 11.00-14.00
Koht: Türi Gümnaasiumi algklasside majas
Osavõtt: Osalema oodatakse Järvamaa ja Raplamaa algklasside neljaliikmelisi
võistkondi 2.- 4.klassini. Igast klassikomplektist peab võistkonnas olema vähemalt üks õpilane.

Mäng: Koosneb neljast osast:
*Tarkusetuba
*Nupukusetuba
*Kunstituba
*Muusikatuba
Tarkusetoas toimub mälumäng. Küsimused on koostanud lasteajakirjade „Täheke“,“Semu“ ja „Hea laps“ toimetused 2009.a ajakirjade põhjal. Nupukusetoas tuleb lahendada SUDOKU ülesanne. Kunsti- ja muusikatoa tegevustega tutvute kohapeal.

Kodus ette valmistada 1minuti ulatuses oma kooli lühitutvustus.

Registreerimine:
Registreerida 29.jaanuariks k.a. e-mailile ylle55@hot.ee

Lisada kool ja õpilaste nimed. Võistkondade arv on piiratud.
Autasustamine:
Kõikide mänguosade parimatele auhinnad. Maiustusi kõigile.
Üllatused.

Info: Ülle Tammela
Telef.: 5100135
Türi Gümnaasium

KOHTUMISENI MÄNGUL!