teisipäev, 21. september 2010

Ootame Järvamaa õpetajaid Rakvere kolledžisse

LOOVUS KUI INIMESE RESSURSIALLIKAS

Sihtgrupp: õpetajad, ametnikud, klienditeenindajad jne
Koolituse maht: 52 tundi (2 EAP)
Aeg: 1. oktoober; 12. oktoober; 3. november; 25. november; 3. detsember 2010
Võimalus tellida ka sisekoolitusena.


Kursuse eesmärk: Luua eeldused loova ja paindlikku mõtteviisi arendamiseks läbi sõnalise, kunstilise ja kehalise loovtegevuse. Anda osalejatele võimalus ennast tundma õppida ja saada kontakti enda loova „minaga“.


Teemad:
I Loovus
Loovuse mõiste ja olemus. Loovuse arengut soodustavad ja pidurdavad tegurid. Mina ja teised, valik suhtlemisel: stagnatsioon või loovus.
II Enesetaju.
Enesetunnetuse arendamine. Meelte teravdamine, loov visualiseerimine. Sümbolite ja metafooride kasutamine. Metafoorsed ja mängulised loovharjutused.
III Loov mõtlemine.
Sõnaline loovus, väljendusoskus. Sõnalised loovharjutused.
IV Loov liikumine.
Keha kui instrument, kehaline loov eneseväljendus, tunnete väljendus, mõtted ja unistused, loodusnähtused. Loovtants. Plastilised loovharjutused.
V Käeline loovus.
Mõtete, tunnete vormimine paberile või muudele pindadele. Erinevad tehnikad ja materjalid. Kunstilised loovharjutused.

Meetodid: Miniloengud vahelduvad grupiaruteludega. Koolitusel kasutatakse palju praktilisi harjutusi.

Õppetöö korraldus: Õppekava kogumaht 52 akadeemilist tundi, s.h 35 tundi lähiõpet (auditoorsed lühiloengud ja arutelud) ja 17 iseseisva töö tundi.

Koolitajad: Kadri Koha MA, Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž; Pille Murrik, Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, lektor; Amino Põldaru MA, TLÜ Rakvere Kolledži lektor, Jane Rätsep MA.

Hind: 3250 EEK (207, 71 €)
Väljund: Kursusel osalejad saavad TLÜ Rakvere Kolledži täienduskoolituse tunnistus ja akadeemiline õiend

Info ja koolitusele registreerimine:
Kadri Koha, TLÜ Rakvere Kolledži täienduskoolituse projektijuht,
kadri.koha@tlu.ee või telefonil 32 43005; +372 53441820

Loovus tööõpetuses. Hakkame leiutama

Tere,

Oleme plaaninud korraldada õpetajatele täiendkoolituskursuse, mille viivad läbi Soome oma ala asjatundjad.
Koolituse teema hõlmab uudseid meisterdamise alaseid töid, sh põnevaid töid algklassides.
Lisan allpool koolituse päevakava. Palun teavet jagada teistelegi maakonna klassiõpetajatele! Soovitan osaleda!

Lugupidamisega,
Mart Soobik
Tallinna 21.Kooli õpetaja
56499135


Hea õpetaja!

Kutsume Sind osalema 02.-03.oktoobril 2010 Tallinna 21.Kooli,
vaata kooli kodulehte täiendkoolituskursusele teemal

Loovus tööõpetuses. Hakkame leiutama

Koolituse eesmärgiks on omandada Soome, Oulu Ülikooli tunnustatud lektorite Esa-Matti Järvinen’i (kasvatusteaduste doktor) ja Arto Karsikas’e (projektijuht) juhendamisel tänapäevased parimad õpetamisalased oskused tööõpetuses ja tehnoloogiaõpetuses ning käsitöös ja kodunduses (I ja II kooliaste). Koolitusel teostatakse uusi huvitavaid ülesandeid ja luuakse erinevaid innovaatilisi tööesemeid, mida õpilastega koolitunnis teostada vastavalt uuele ainekavale.
Koolitusele on oodatud klassiõpetajad, käsitöö ja kodunduse õpetajad, tehnoloogiaõpetuse õpetajad, huviringide juhendajad ning huvilised.

Esialgne kava 02.10.2010 (Laupäev)

9.30 Osalejate registreerimine ja tervituskohv
10.00 Koolituse päevakava tutvustamine
10.05 Alustame ideest. Meisterdame lihtsaid esemeid papist, paberist ja plastikust
14.00 Lõuna
15.30 Praktiliste õppeülesannete teostamine
17.00 Kohvipaus
17.15 Praktiliste õppeülesannete teostamine
19.00 Koolituspäeva lõpp

03.10.2010 (Pühapäev)

8.30 Hommikukohv
9.00 Päevakava tutvustamine
9.05 Loovad lahendused meisterdamisel. Rallirada, lülitid ja imeliikur … .
12.00 Lõuna
12.30 Praktiline õppetegevus
14.30 Kohvipaus
14.45 Tagasiside koolitusest (kokkuvõttev vestlus ja analüüs)
15.00 Tunnistused ja koolituse lõpetamine

Koolitus tõlgitakse eesti keelde. Koolituse maksumus on 1490 EEK (koolitusmaterjalid, kohvipausid, toitlustamine, jne). Osalejate arv on piiratud. Kooli juures on võimalik tasuta autot parkida.

Kohtumiseni,

Mart Soobik
Koolituse korraldaja

Info www.tehnoloogia.ee. Registreerimine koolitusele tel. 56258135 või mart@tehnoloogia.ee

pühapäev, 19. september 2010

RMK kutsubKoos tarkusekuu ja saabuva sügisega alustab RMK sügiskampaania tasuta loodusharidusprogrammidega. Sügisene loodus pakub värviküllast tausta enda avastamiseks ning tundmaõppimiseks.
Teemade valik on selgi sügisel lai – valida saab programmide vahel, mis lisaks looduse tundmaõppimisele pakuvad teadmisi pärandkultuurist, looduses liikumisest ja korilusest, metsade majandamisest ning looduskaitsest. Sel aastal pöörame eraldi tähelepanu looduskaitse 100. sünniaasta tähistamisele programmiga Loodusega koos.

Head lapsed, need kasvavad metsaga!
Täpsemalt loe siit.

Lugupidamisega,
RMK
allikas: http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/kampaania

ALGKLASSIKUTE FOORUM


Algklassikutel on olemas päris oma foorum.

Uksed on avanud kõigile klassiõpetajatele uus FOORUM.
Pakkugem üksteisele abi, nõu ja lihtsalt head seltskonda. Registreeritud kasutajaid ei kiusa ka vilkuvad reklaamid. Kõik algklassikud oodatud!

Teemad on igapäevase tööga tihedalt seotud: õppetöö ja õppematerjalid (näiteks siili meisterdamine kunstitunnis, matemaatikaga seotud mängudest hakkas silma laevade pommitamine), kirjandus (Nõo Põhikooli algklasside õpetajad panid Comeniuse projekti raames kokku mängude ja töölehtede kogumiku ning on rõõmuga nõus seda teistelegi tutvustama), õpetajate blogilehed ja palju, palju muud põnevat.

Külastage kindlasti algklassikute kokkusaamiskohta!


teisipäev, 7. september 2010

Uut loodusõpetuse õppeprotsessis

Kutse õppepäevale

Reedel, 17. septembril 2010 toimub Türi Majandusgümnaasiumis (Tolli 62, Türi)
1.ja 2. astme loodusõpetuse õpetajate koolituspäev

„Uut loodusõpetuse õppeprotsessis”

Näidistunnid „Avasta meeled” ( 4. klass), koos aruteluga - läbiviija õpetaja Loona Pärl
1. tund kell 10.55-11.40
2. tund kell 12.00-12.45
Kohvipaus
13.00-15.00 Arutelu teemal „Muutused loodusõpetuse uues ainekavas” - Loona Pärl.


Registreerimine kuni 15.septembrini 2010
Loona Pärl (56476285)
loona.parl@mail.ee