pühapäev, 16. november 2014

Pandipakendite taaskasutamise teavitusprojekt


Pressiteade Haridus- ja teadusministeeriumi kommentaariga: http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20141111&ID=349995

 Description: Description: emaili_allkiri2 vähendatud logo sloganiga (valge alaga)

Teeme tunni huvitavaks

Tere kolleegid! 
Sa Archimedes ja Huvitav kool on kuulutanud välja uudse õppemeetodite ja õpitoodete konkursi "Teeme tunni huvitavaks" 
Info konkursi kohta Huvitava kooli blogis

või 


Facebookis olen seda infot küll levitanud, aga nagu teada sealt kaob info uute postituste alla. 

Edastage infot ühendustes ning võtke aktiivselt osa. 

Lugupidamisega 
Krista Saadoja 

Johhannes Käisi Selts kutsub konverentsile

„Kodu, lasteaed, kool – huvitavate võimaluste kasvumaa”

28. novembril 2014.a algusega kell 11.00 
Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis
Tartus Munga tn 18

Konverentsist osavõtt on JKS liikmetele 5 €,
seltsi mittekuuluvatele isikutele 8 €.

Konverentsi ladusamaks korraldamiseks palume osalemisest ette teatada
14. novembriks 2014 e-posti teel aina.alunurm@gmail.com

NB! Registreerumise tähtaeg on küll möödas, aga kui on huvi, ehk saate siiski osa võtta.

laupäev, 15. november 2014

ELLEN NIIDUGA MIDRIMAALE

ELLEN NIIDUGA MIDRIMAALE

13. novembril toimus Paide Gümnaasiumis I ja II kooliastme etluskonkurss „Ellen Niiduga Midrimaale“. Osalejaid oli palju - 14 maakonna koolist 43 esinejat. Kõik osalejad pidid esitama ühe luuletuse Ellen Niidu loomingust, teise luuletuse valik oli vaba.
3-liikmeline žürii, keda juhtis Tarmo Hints Paide Huviteatrist, otsustas järgmiselt:
noorem vanuserühm (1.-3. klass)
I koht Keitlin Jüristo Paide Ühisgümnaasiumist (juhendaja Eve Krais);
II koht Kersti Mikutaite Paide Ühisgümnaasiumist (juhendaja Heli Prii);
III koht Annabel Narits Türi Põhikoolist (juhendaja Ülle Värnik ).
vanem vanuserühm (4.-6. klass)
I koht Johannes Martin Saar Väätsa Põhikoolist;
II koht Kadi Tihane Albu Põhikoolist (juhendaja Madis Mäemets);
III koht Karl-Mathias Saarse Türi Põhikoolist (juhendaja Anneli Talviste).


Välja anti ka 4 eripreemiat järgmistele õpilastele: Markus Renser (Paide Gümnaasium), Kärolin Luiker (Koeru Keskkool), Kai-Melli Kapten (Türi Põhikool), Martin Hendrikson (Albu Põhikool).


Luulekonkursi „Ellen Niiduga Midrimaale“ vabariiklikule voorule, mis toimub kevadel Tapa linna raamatukogus, on maakonna parimad oodatud käesoleva õppeaasta kevadel.
Üritust toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, AS Kuma ja Paide Gümnaasium. 


Taimi Jürgenstein

neljapäev, 30. oktoober 2014

Sügissumin Viljandis

25. oktoobril toimus EKÕL seminar Viljandi pärimusmuusika aidas. Kursust "Sissejuhatus laulumängude ja pärimuslike tantsude maailma" viis läbi Janne Suits. Vaatamata sellele, et õhtust teatrikülastust silmas pidades olid nii mõnelgi meist seljas juba peoriided, asusime innukalt õpetaja näpunäidete järgi tegutsema. Mängides läks aeg kiiresti, kahju oli lõpetada.
Oli meeleolukas ja sügiseselt soe päev. Suured tänud korraldajatele!

 

kolmapäev, 15. oktoober 2014

Lähme külla!

„Lähme külla” sari kutsub taas
6.novembril kell 14.00 ootab Koigi Kool Järvamaa klassiõpetajaid külla.
Kavas on:
1. Mõisahoone ja renoveeritud mõistalli tutvustamine (läbi viib võimalusel direktor Arvo Kangas või Kaja Kaljuste)
2. Käeline tegevus. Juhendab õpetaja Pille Sonk.
3. Arutelu-vestlus kohvilauas. Kaja Kaljuste kõneleb Koigi Kooli tugisüsteemidest ja vastab huviliste küsimustele seoses kooliga. Huvijuht-õpetaja Etta Sakkis räägib kooli huviringidest ja õpilasüritustest.
Korraldajad soovivad teada osalejate arvu. Palun teatada osalemissoovist 27. oktoobriks aadressil marjumei@tyripk.ee.
Ja nagu ikka, võtavad külalised natuke külakosti kaasa J

Rõõmsa kohtumiseni Koigi Koolis!

kolmapäev, 8. oktoober 2014

7.okt toimus Järvamaa Keskraamatukogus ettelugemispäev teemal "Sport ja liikumine lasteraamatutes" 4.klasside õpilaste jaoks. 

15 tubli lugeja hulgast osutus kõige paremaks Õnnela Rodendau Albu Põhikoolist (juhendaja õp Kersti Liivak). Õnnela läheb esindama Järvamaad Tallinna Eesti Lastekirjanduse Keskusesse 18.oktoobril.

Lugemisühingu teabepäev

Hea kolleeg!

Eesti Lugemisühing kogub tegevõpetajate ja lapsevanemate, aga ka kooli-ja lastaiajuhtide küsimusi ja ettepanekuid lugemaõpetamise edendamiseks. Milliseid kitsaskohti kogete lasteaia ja I kooliastme lugemisõpetuses? Millised on head, toimivad lahendused teie kogemuse põhjal?

Ootame osalema 31.oktoobril  kell 14.30-16.30 Paides PAIde lasteaias toimuval teabepäeval.

Arutelu juhivad lugemisühingu juhatuse liikmed, tutvustatakse uuemaid uurimistöid lugemaõpetamise vallas.

Palun anna oma tulekust teada Helile heli.prii@gmail.com 21.oktoobriks.

teisipäev, 7. oktoober 2014

Ettelugemispäev


Tänavuse juba 21. ettelugemispäeva teemaks on „Sport ja liikumine lasteraamatutes“.
Maakondlik eelvoor toimub 7. oktoobril kell 12.00 Järvamaa Keskraamatukogus. Osalevad maakonna koolide 4 klasside parimaid ettelugejad: igast klassist 1-3 õpilast.

Laupäeval, 18. oktoobril kell 12.00 toimub Tallinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses võistluse finaal, kuhu pääseb maakondliku vooru parim ettelugeja koos saatjaga.


Eesti Lastekirjanduse Keskus on ettelugemispäevi korraldanud alates aastast 1994. 

esmaspäev, 6. oktoober 2014

Tutvustuspäev

Kutse õppekava uuenduste rakendamist toetavate materjalide ja vahendite tutvustuspäevale
Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus korraldab 3. novembril Paides Järva Maavalistuses (Rüütli 25) tasuta tutvustuspäeva, kus tutvustatakse õpikogukondadega töötamise kogemust seoses õppekava rakendamisega ning loodud tugimaterjale, sh õppimist toetava hindamise kodulehte ja veebikursust, õpikogukonna meetodit õppekava uuenduste rakendamise toetamiseks ning õppekava läbivate teemade hindamisvahendeid. Samasisulised tutvustuspäevad toimuvad veel 30. oktoobril Haapsalus, ja 17. novembril Rakveres.
Tutvustuspäevadele on oodatud koolide juhtkonnad, õpetajad ja teised koolitöötajad, aga ka selle teemaga tegelevad teised spetsialistid, kes soovivad nimetatud teemadega koolis põhjalikumalt tegeleda.
Tutvustuspäeva kava:
12.00 – 13.30 Õppimist toetava hindamise põhimõtted ja nende kasutamine
13.30 – 14.00 Kohvipaus
14.00 – 15.30 Läbivate teemade ja lõimingu rakendamise toetamise võimalused

Paide tutvustuspäevale palume registreerida aadressil http://goo.gl/qkWYqJ hiljemalt 27. oktoobriks. Kohtade arv on piiratud.
Kui Teil ei ole võimalik Paide tutvustuspäevale tulla, siis vabade kohtade olemasolu korral olete oodatud Haapsallu või Rakverre.

Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust:
Maria Isabel Runnel
Tutvustuspäevade koordinaator
TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus
maria.isabel.runnel@ut.ee

Arvutid matemaatikatunnis - koolitused klassi- ja matemaatikaõpetajatele

Tiigrimatemaatika Selts registreerib osalejaid  
15.10 - 30.11. 2014  toimuvatele e-kursustele (auditoorset tööd ei toimu).  
Iga õppija valib endale sobiva aja ja koha, kus koolitust teha, samuti ka tempo.

Kursuste tutvustused: 

1)     Exceli tagasidega töölehtede koostamine I-III kooliastmes.  Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com). Koolitusel õpitakse koostama töölehti mingi oskuse (nt korratabel, arvutamine, ühikute teisendamine jms) harjutamiseks. Õpilane saab peale vastuse sisestamist tagasisidet vastuse õigsuse kohta. Selliste töölehtede eeliseks on, et õpetaja saab kerge vaevaga koostada just sellise töölehe, mis sobib tema õpilastele.

Kursuse läbinud õppijad saavad Tiigrimatemaatika Seltsi tunnistuse.

Lisainfo

Sirje Pihlap
Tiigrimatemaatika Selts

reede, 3. oktoober 2014

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski tänab õpetajate päeva videotervituses õpetajaid hindamatu panuse eest. „Õpetajate päeval meenutame kõik, kui palju on õppimine meile elus andnud“ sõnas Ossinovski.

KAUNIST ÕPETAJATE PÄEVA!


neljapäev, 2. oktoober 2014

Tänavused Järvamaa hariduspreemiad on jagatudJärvamaa Omavalitsuste Liit andis tänavused maakonna hariduspreemiad pidulikult kätte möödunud reedel, 26. septembril 2014 Roosna-Alliku mõisas.

Aasta õpetaja preemia laureaadiks on inglise keele õpetaja Anneli Tumanski Väätsa Põhikoolist, noore õpetaja preemia sai kehalise kasvatuse õpetaja Liisa Gritšenko Laupa Põhikoolist ning parimaks klassi- ja koolieelse lasteasutuse õpetajaks nimetati Paide Ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Merike Laas.

Palju õnne, Merike!


Foto Järva Teatajast

Aasta õpetaja preemiale kandideerisid: Liina Molotovskaja, Helen Trug, Ülle Rohtma, Kersti Kivisoo, Reet Libe, Virve Kaljula, Kalli Vainula, Toomas Aan, Siret Pärtel, Kaja Kraav, Anneli Tumanski, Signe Jõerand, Leelo Kivirand ja Elena Rattur.

Noore õpetaja preemiale kandideerisid: Riina Hiob, Karin Karolin, Piret Voivod, Liisa Gritśenko ja Egle Lepp.

Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemiale kandideerisid: Mare Kärner, Krista Rikk, Ester Koplimets, Pille Paal, Merike Laas, Külli Jäätma, Moonika Vene, Ülle Kaarus, Leo Matikainen, Pille Eha, Helle Suurkivi ja Egle Lepp.

Türi uudised


laupäev, 27. september 2014

Viktoriin

Tere, armsad klassiõpetajad!

Mul on rõõm teatada, et ka sel aastal kutsuvad saarlased kõiki osalema
vabariiklikul Tähekese ja Hea Lapse viktoriinil.


Registreerumine algas 22. septembril.
Mäng ise toimub 13.- 15.oktoobril.

Juhend. Merle Lepik on teinud vahva klipi ka:
<http://animoto.com/play/O3AjKXMrW6m3XxFfMI0hug>

Heade soovidega
Irena Sink
Saaremaa klassiõpetajate juht


neljapäev, 25. september 2014

Midrimaale!
“Kuid veel on iga lapse sees
üks tüdruk või üks väike mees.
See tahab tuppa pugeda
ja õppida ja lugeda.
Kes ainult lippaks, lendaks,
ei saaks ju iseendaks.”
/E.Niit “Eks ole”/TERVITUSED MIDRIMAALT!

Sügis seab karukoopas pehmeid unelinasid valmis ja porknapeenrast on lumememmeninad keldrisse korjatud. Meil on sel pimedal talveootuse ajal paras aeg võtta sõbral käest ning asuda teele Midrimaale...
Vabariiklik etlusvõistlus Tapal kevadvaheaja esimesel esmaspäeval ootab ka Järvamaa esindajaid. Esimesed sammud Midrimaale viivad läbi Paide Gümnaasiumi.

Midrimaa toimumise info ja registreerimisvorm on olemas lehel
esmaspäev, 22. september 2014

Konverents "Düsleksiaga laste vanemate toetamine"

Kutsume Teid konverentsile "Düsleksiaga laste vanemate toetamine", mis toimub

17. oktoobril kl 10.30-17.30
Tallinna Ülikoolis Mare õppehoones,
Uus-Sadama 5, Tallinna saal, M-218.
 
Konverentsi töökeeled on inglise ja eesti keel. Toimub tõlge mõlemal suunal.
Osavõtt prii.
Konverentsi korraldavad Eesti Lugemisühing ja Tallinna Ülikool LLP Grundtvig projekti "Empowering Parents for Support Their Children with Dyslexia" raames.

Konverentsi üks sihtrühm on lapsevanemad. Palume käesolevat teadet levitada lapsevanemate hulgas, kutsuda neid kaasa ning julgustada aktiivselt osa võtma.

Konverentsi toimkonna nimel
Kadi Lukanenok
Eesti Lugemisühing
Tallinna Ülikool

Ajakavaga saab tutvuda siin: ​
 kutse düsleksia konverentsile .pdf

Registreerida saab siin. Tähtaeg 8.oktoober, 2014

reede, 29. august 2014

Õppeaasta tervitamine (Järvamaa Infoportaalist)

Paides tervitati uue kooliaasta algust (pildid)
Täna toimus Paide kultuurikeskuses traditsiooniline Järvamaa õpetajate uue õppeaasta avaseminar, kus osales üle 300 Järvamaa haridustöötaja.
Täpsemalt Järvamaa Infoportaalist.
Klassiõpetajad said pärast kooliaasta avaüritust kokku Paide Gümnaasiumis. Võtsime Marju kindlal juhtimisel kokku eelmise õppeaasta tegemised ja seadsime kohe uusi eesmärke. Konkreetsetest kuupäevadest teeme juttu hiljem.
Jälgige listikirju, vaadake meie veebipäevikut ja rääkige heade naabritega kõrvalklassist või -koolist. Ehk saate sel moel vajalikud uudised ikka õigel ajal kätte.

EDUKAT JA ELAMUSTEROHKET UUT KOOLIAASTAT MEILE KÕIGILE!

esmaspäev, 25. august 2014

Saame kokku

Järvamaa klassiõpetajate ainesektsiooni koosolek toimub 
29. augustil kell 14.00 
Paide Gümnaasiumis.
Päevakava:
1.      Kokkuvõte eelmisel aastal tehtust.
2.      Kooskõlastame uue õppeaasta õpilasüritused ja plaanime õpetajate ühistegevust.
Lugupidamisega
Marju Mei

esmaspäev, 18. august 2014

Kutse seminarile "Haridus inimestele"

Haridus on meie kodanikuühiskonna arengu alustala!

23.augustil 2014 kell 10.00-15.30 Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsisaalis. 
Tänaseks on registreerunud juba 55 osalejatregistreerun seminarile.
Seminarile on oodatud haridustöötajad (õpetajad, koolijuhid, õpetajate õpetajad jt), huvihariduse edendajad, munitsipaal- ja riigiasutuste haridusvaldkonna spetsialistid ning kõik teised, kellel on huvi Eesti haridusmaastiku kujundamiseks.
Seminar annab igale osalejale uusi mõtteid oma tööks, vastuseid oma küsimustele ja kinnitusi oma mõtetele.

Seminari kava:
10.00 – 11.00 Haridusseadustiku uuendamise lähtekohad (Sille Uusna Haridus- ja Teadusministeerium Haridusseadustiku juht)
11.00 – 12.00 Kool kui kogukonnakeskus (Maarika Niidumaa Mõniste kooli direktriss)
12.00 - 13.00 Klassi juhatamine ja juhtimine koolis (Heiki Krips Tartu Ülikool Pedagoogika osakond)
13.00 – 13.30 Kohvipaus
13.30 – 14.30 Huviõpe kui õppekava võimalus (Pille Liblik Haridus- ja Teadusministeerium Algatuse Huvitav Kool koordinaator)
14.30 – 15.30 Õpetaja õigused ja kohustused koolikorralduslikust vaatenurgast uue Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi näitel (Merike Kaste, Tartu KJP Gümnaasiumi direktriss)

Seminari korraldajaks on MTÜ Eesti Vabaerakonna Algatusrühm Tartu Haridus-ja Teadustoimkond.
Seminar on tasuta, registreerun seminarile 
Registreeri juba täna, sest kohtade arvu piirab saali suurus !

Kalle Pilt
MTÜ Eesti Vabaerakonna Algatusrühm
Tartu Haridus- ja Teadustoimkond

reede, 15. august 2014

Südasuvised tervitused teile, hea koolirahvas!

Uue õppeaasta algus ei olegi enam mägede taga.
Annan teada, et traditsiooniline maakonna haridusrahva uue õppeaasta eelne kokkusaamine toimub reedel, 29.augustil kell 10 Paide Kultuurikeskuses.

Seekordseks peakõnelejaks on EKA professor, kultuuriajaloo doktor,  ajaloolane ja arvamusliider David Vseviov. Ütleme tere tulemast uutele maakonnas tööd alustavatele õpetajatele, tugispetsialistidele ja koolijuhtidele. Muusikalist meeleolu loovad Marek Sadam ja Tõnu Laikre.

Kena puhkuse jätku!
Lugupidamisega

Inge Mihkelsaar
Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

neljapäev, 12. juuni 2014

Täna samm, homme teine

„Täna samm, homme teine“ on õpetajate loodud õppevara konkurss, mille eesmärgiks on tõsta esile parimaid lahendusi ning innustada õpetajaid looma ja jagama digitaalseid õppematerjale. Selgunud on tänavuse konkursi kaheksa parimat.
2013/2014. õppeaasta finaalvooru pääsenud tööd on: 
•    Maismaataimed - autor Eve Reisalu Ristiku põhikoolist;
•    Kirjatehnika interaktiivne õppematerjal - autorid Liisi Griffel ja Karen Kärtmann Tartu erakoolist;
•    Androidi tahvelarvutite kasutamine koolis - autor Birgy Lorenz Pelgulinna gümnaasiumist;
•    Informaatika 5. klassile - autor  Merlin Kirbits Mammaste koolist ja lasteaiast; 
•    Värvid meie ümber - autorid Kärt Kase ja Reelika Täht Tallinna Luha lasteaiast;
•    Kein Problem. Wortschatz - autor Eve Gross Vastseliina gümnaasiumist; 
•    Veebiklass - autor Külli Jäätma Türi põhikoolist;
•    Abiks käsitöö ja kodunduse õpetajale - autor Kristiin Sidok Gustav Adolfi gümnaasiumist;
•    Eesti keel võõrkeelena. Tegusõna. Ajad - autorid Liivi Kask ja Tatjana Amerhanova Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumist.

Sügisel teeb žürii finalistide seas lõpliku valiku ning kolme parima digitaalse õppematerjali autorid pälvivad stipendiumi - esikoht 1000, teine koht 600 ja kolmas koht 400 eurot. Konkursi tulemused kuulutatakse välja IKT konverentsil oktoobris 2014.a. Tallinna reaalkoolis.

SOOVIME JÄRVAMAA TUBLILE ÕPETAJALE EDU JA HOIAME PÖIALT!

reede, 6. juuni 2014

Rännak loovuse radadel


Eesti Klassiõpetajate Liit  korraldab klassi- ja lasteaiaõpetajatele suveseminari "Rännak loovuse radadel" 
13.-14. augustil 2014.a 
Vanaõue Puhkekeskuses Viljandimaal.

Täpne päevakava siit.
 
Suvepäevade maksumus on liidu liikmetele 45 € ja mitteliikmetele 70 €.

Registreerimine 20. juunini. Registreerimine siin.

Osalustasu maksmine või garantiikirja esitamine (digitaalselt allkirjastatult) 20.juunini.

Garantiikirja esitanutele väljastatakse arve pärast koolitust.

Äraütlemised/loobumised teatada hiljemalt 1.augustiks. Hilisemaid äraütlemisi ei arvestata, soovitav leida asendaja.

Suveseminar toimub programmi „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ raames.

Kohtumiseni augustis Vanaõue Puhkekeskuses Viljandimaal.

Tove Jansson 100

Hea võimalus ühendada puhkus ja täiendõpe! 
Tove Janssoni juubeli puhul toimub õppereis kunstnikust kirjaniku kodupaika Helsingisse. Koolitus kahel päeval, 12.-13. august 2014.
Kursuse info
Mare Müürsepp, TLÜ lastekirjanduse dotsent

reede, 30. mai 2014

Kallid õpetajad!

Kooliaasta lõpu puhul on Eestimaa muuseumidel teile tore uudis.

Kutsume teid 6. juunil kell 12-17 Viimsi vabaõhumuuseumisse, kus toimub esimene üleriigiline õpetajatele ja noorsootöötajatele suunatud Muuseumihariduse mess.

Haridus- ja meelelahutusprogramme, elamuspakkumisi, õpivõimalusi ja muid põnevaid tegemisi tuleb tutvustama üle 40 Eesti muuseumi, teadus- ja teemapargi, teatri ja kirjastuse.

See on suurepärane võimalus võtta peale pikka kooliaastat korraks aeg maha, sõita mere äärde, pidada kolleegide või perega üks mõnus piknik ning koguda inspiratsiooni ja mõtteid nii uueks õppeastaks, kui ka suvisteks isiklikeks tegemisteks.

Loosirattasse on kõik osalevad organisatsioonid pannud programme ja tegevusi kooli- ja lasteaiagruppidele.  Nii võib teile naeratada õnn külastada koos klassiga tasuta Ahhaa teaduskeskust, mõnda toredat Eestimaa muuseumi, Teletorni,  Rahvusooperit Estonia või hoopis Viimsi uut kino. Aga see pole veel kaugeltki kõik, sest lahkudes on teil kindlasti kaasas korvitäis häid ideid ja põnevaid uudiseid Eesti muuseumihariduse maastikult, mõni tore kohtumine vana hea kolleegiga, palju värsket mereõhku ja muljeid kaunist miljööst.

Töötavad põnevad ajastutruud kohvikud, uudistada saab nii Viimsi vabaõhumuuseumi kui kõrvalasuva Rannarahva Muuseumi uusi näituseid. Mess kestab kell 12.00-17.00, kuid kõik soovijad võivad jääda platsile piknikku pidama ka kauemaks. Tallinna kesklinnast toovad Viimsi vabaõhumuuseumisse bussiliin nr 114 ja marsruuttakso 260.

Paljud Eesti muuseumid  on muuseumihariduse messile järgneval nädalavahetusel õpetajatele tasuta avatud. Soovitame kindlasti külastada ka RMK Viimsi looduskeskuse uut näitusemaja „Metsas on väge“, Viimsi uut kino ja Eesti Sõjamuuseumi, mis kõik Viimsis sel päeval õpetajaid ootavad.

MESS ON TASUTA JA TOIMUB VIHMASE ILMA KORRAL VIIMSI VABAÕHUMUUSEUMI KÕRVAL ASUVAS RANNARAHVA MUUSEUMIS.

Rohkem infot ürituse ja osalejate kohta leiate kodulehelt http://www.rannarahvamuuseum.ee/6-juuni-muuseumihariduse-mess-ajavoit/


Ilusat lõppevat kooliaastat ja kohtumiseni 6. juunil.


Rannarahva Muuseum, muuseumihariduse messi korraldaja

laupäev, 17. mai 2014

Teeme suve alguse põnevaks!

Teeme suve alguse põnevaks ja sõidame Jõgevamaale Kääpa külasse Kalevipoja Kotta!
Kavas on:
·       Vahur Sepa looduskoolitus ja metsaretk 3h
Vahur on elupõline metsamees, kes suurema osa elust jahindusjäägrina mööda saatnud, teinud koostööd loodusteemaliste väljaannetega ja Osooni saatega. Vahuriga ei ole igav: vestluspartnerina võib kuulda sadadest põnevatest ja naljakatestki juhtumistest, loodusretkejuhina saab teadmisi nii õues kui toas. Lootusetu looduse armastajana võib Vahur sütitada neidki, kes looduse suhtes ükskõiksed olnud või kes looduse keelt seni mõistnud pole.
·       Kalevipoja muuseum
Muuseumis antakse olenemata vanusest meeleolukas ning õpetlik ülevaade eeposest "Kalevipoeg".
·       Krati seikluspark
Seikluspargis saab nii madal- kui ka kõrgseiklusrajal end proovile panna maa ja taeva vahel. Igaüks, kes on nõus oma võimete piire katsetama, saab unustamatu elamuse osaliseks. Seiklusparki läbitakse reeglina meeskonnatööna, arendatakse lisaks füüsilistele võimetele ka vastastikust usaldust ning teisi olulisi iseloomuomadusi. Kõhklejaile kinnituseks, et kõikjal on nõu ja jõuga abistamas instruktorid ning keegi ei jää üksi (kui ta seda just ise ei soovi).
·       Kalevipoja varakamber
Kalevipoja varakambris on peidus kõige salajasemad, parimate meistrite valmistatud käsitööesemed. Saab näha, katsuda ja kaasa osta.
·       Eine murul
ehk kodust kaasa võetud söögi ja joogi manustamine
Mis see maksab?
Väljasõit ja koolitus on päris kulukad. Osaliselt katab meie muuseumipiletid, sõidu- ja koolituskulu JOL, kuid mitte kõik, seega on omaosalus 10,00 €. Kes soovib end seiklusrajal proovile panna, peab arvestama veel madalseiklusrajal 8,00 € või kõrgseiklusrajal 15,00 €.

Millal?

10. juunil
8.30 Türilt kultuurimaja parklast
8.45 Paidest kultuurimaja parklast
  

NB! Bussis on 50 kohta. Kes ees – see sees! Palun anna osalemissoovist teada  2. juuniks aadressil marjumei@tyripk.ee

reede, 2. mai 2014

Meedia Meistriklass

PG õpetajad Ivi Kukk ja Siiri Sitska mõtlesid välja ja viisid ellu toreda projekti ,,Meedia meistriklass"
Infot projekti kohta saab FB avalikult lehelt:
https://www.facebook.com/meediameistriklass.
Kuna projekt kõigile meeldis, siis tasub ju head kogemust teistegagi jagada!Paide Gümnaasiumi Meedia Meistriklassi saade laulja Merike Susi ja tema brasiillastest kaasmuusikutega jõudis Kuma raadio eetrisse 28. aprillil kell 19.30. 

esmaspäev, 7. aprill 2014

AJARÄNNAK TELESAATESSE


Ajakeskus Wittenstein  ja Eesti Ringhäälingumuuseum kutsuvad osalema programmis
„AJARÄNNAK TELESAATESSE“

Sihtrühm: alg- ja põhikool

Ajakeskuses  Wittenstein  Paides rändame  interaktiivselt läbi Eestimaa ajaloo. Kohtume eestlaste muinasaja vanema Lembituga, peame maha ühe korraliku mõõgavõitluse ja mängime  tolleaegseid lastemänge. Tegevusi  jagub kõikidesse  ajastutesse: muinasaeg, ordu aeg, kuningate aeg, tsaariaeg, eesti aeg, okupatsioonide aeg, iseseisvuse  taastamise aeg  ja euroopa aeg.
Eesti Ringhäälingumuuseumis Türil räägime  televisiooni ajaloost, õpime vaataja-kuulajaga suhtlema mikrofoni  ja  kaamera  abil, valmistame ette uudislood ajarännakust Ajakeskuses  ning  salvestame uudistesaate formaadis telesaate. Valminud telesaade  jääb programmis osalejatele.

Piletihind: 6 EUR üks osaleja (tasutakse  ajakeskuses Wittenstein)
Programmi  tellimine: info@wittenstein.ee, Tel.: 58502001
Grupi maksimaalne  suurus: 30 osalejat (soovituslik)
Infotelefonid:
Ajakeskus Wittenstein – 58502001
Eesti Ringhäälingumuuseum  - 513 9985
Sõit Paidest Türi võtab aega 20 minutit.