pühapäev, 11. jaanuar 2015

Sooteadlikkuse teemapäev
 
Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus korraldab üldhariduskoolide õpetajatele ja Rajaleidja keskuste töötajatele
sooteadliku õppe teemapäeva "Mida saan teha, et tulevased mehed oleksid haritumad ja naised teeksid tasuvat tööd?"
  • 20. jaanuaril kl 10-16 Pärnus
  • 21. jaanuaril Tartus
  • 18. veebruaril Rakveres
Teemapäev on tasuta, osalejatele soovi korral täiendusõppe tõend, võimalik hüvitada sõidukulud. 
Teretulnud on eelkõige koolide inimeseõpetuse õpetajad ja karjäärikoordinaatorid ning Rajaleidja keskuste karjäärispetsialistid, aga uusi vaatenurki oma töö analüüsimiseks leiavad ka kõik teised õpetajad. 
Teemapäevi juhivad Katri Lamesoo ja Veikko Täär.

Avastame koos
  • ​kuidas teadvustada soorolle ja -stereotüüpe koolielus ja õpetajatöös – õppe sisus ja meetodites, õpetajate-õpilaste suhtluses ja koolikultuuris
  • mida teha, et nii tüdrukud kui poisid saaksid võrdselt hästi õppida
  • kuidas sooteadliku lähenemise abil toetada sallivate, hoolivate ja ettevõtlike noorte kujunemist 
Osalejad saavad teemapäevadelt kaasa mitmeid praktilisi harjutusi ja võtteid, mida õppes või oma töö analüüsiks kasutada.
Osalejate arv on piiratud (25-30 inimest teemapäeval).

Teemapäevad toimuvad projekti "SooKool - sooteadliku õppe arendamine üldhariduskoolides" raames.
Projekti toetab Norra finantsmehhanismi 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm. 

Lisainfo: Inga Kukk, tel 5546444, inga.kukk@ut.ee
Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus

teisipäev, 6. jaanuar 2015

Kirjeldavad tunnistused

Hea klassiõpetaja!

Head uut aastat!

Palume teil avaldada arvamust ja jagada kogemust seoses kirjeldava hindamisega.
Eesti Klassiõpetajate Liit koostöös Tartu linna klassiõpetajate ühendusega on koostanud küsimustiku, mille eesmärk on uurida koolide kogemusi kirjeldavate tunnistuste koostamisel.
Palume  leida aega küsimustele vastamiseks, et saaksime pöörduda ettepanekutega e-päevikute arendajate poole.

Ootame vastuseid 12. jaanuarini 2015.


Lugupidamisega

Küllike Kütimets
Eesti Klassiõpetajate Liidu juhatuse esimees


--  


Muutuv kool uuriva õpetaja pilgu läbi

Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut (ÜPUI) kutsub endisi ja praeguseid õpetajaid, lapsevanemaid, haridusjuhte ja teisi haridusvaldkonnast huvitatuid konverentsile

Muutuv kool uuriva õpetaja pilgu läbi

Konverents toimub neljapäeval, 15. jaanuaril kell 9.30-19.00 Tartus Salme 1a aulas.

Konverentsile registreerimine kuni 9. jaanuarini siin.

Osalustasu on 10 €, mis katab toitlustamise kulud. ÜPUI liikmetele, kes on mittetöötavad pensionärid, on osalemine tasuta.
Osalustasu palume tasuda hiljemalt 9. jaanuariks.
Saaja: ÜHISK.PEDAGOOGIKA UURIM.INSTIT
Saaja arvelduskonto: EE021010052004335007
Selgitus:  osaleja nimi, konverentsi tasu
Soovi korral saadetakse arve kohe peale registreerumist.

Konverentsile registreerunute nimekiri

Konverentsi esialgne päevakava.

Konverentsi toetajad:
HTM
TÜ haridusteaduste instituut

Täiendav info:
Sirje Pihlap
Mob 53416441