neljapäev, 17. detsember 2015

Kodu-uurijate võistlus

ÄRA MAGA MAHA!
VI väikeste kodu-uurijate võistlus kutsub osalema
Viis aastat koos väikeste kodu-uurijatega on võistluse korraldajatele toonud palju põnevaid ja liigutavaid lugusid perede elust-olust läbi mitmete inimpõlvede. Aastate jooksul on läbi loetud ning retsenseeritud ligi 500 uurimistööd umbes tuhandelt noorelt autorilt.
Paide Ühisgümnaasium koostöös Eesti Lugemisühinguga kutsub 3. – 6.klasside õpilasi taas oma perede mälestusi koguma ja talletama. 1. märtsiks 2016 ootame käsitsi kirjutatud uurimustöid teemal „Kodumaja jutustab“. Täpsema juhendi leiavad huvilised Paide Ühisgümnaasiumi kodulehelt.
Võistluse korraldajad Heli Prii, Eve Krais, Tiina Kivimäe


pühapäev, 8. november 2015

Lotte õppekomplekti tutvustavad seminarid

Hea klassiõpetaja!


LOTTE õppekomplekt I klassile hakkab valmis saama!
Sel puhul ootame teid

ÕPPEKOMPLEKTI TUTVUSTAVALE

SEMINARILE
,
mille on ette valmistanud ning viivad läbi komplekti ja õpetaja töökava autorid
HELI PRII, MARE KABEL, MAARIKA MÄNNIL ja EVE KRAIS. 
Komplektist on ilmunud AABITSAABITSA TÖÖVIHIKMATEMAATIKA TÖÖRAAMATU I OSALOODUSÕPETUSE TÖÖRAAMAT ja KIRJATEHNIKA VIHIK. Aasta lõpus on oodata veel LUGEMIKKULUGEMIKU TÖÖVIHIKUTja MATEMAATIKA TÖÖRAAMATU II OSA.
Õppekomplekti aabits, matemaatika ja loodusõpetuse tööraamatud on loodud üksteisest lähtuvalt. Autorite eesmärk on anda kooliteed alustavale lapsele vahva ja terviklik õpielamus, mis on ühtaegu lõbus, mänguline, põnev ja julgustav.

Õppekomplekti toetav veebikeskkond kirjastusmaurus.ee/lotte saab tänu teie suunamisele järjest parem ja komplektiga tööd tegevatelt õpetajatelt oleme saanud kasulikku tagasisidet. Veebikeskkond on kindlasti ka kogemuste vahetamise koht ning täiendus teie endi loodud õppematerjalide näol on väga oodatud.

Komplekti tutvustavad SEMINARID toimuvad:
18. novembril kell 15.00 Tartus,
Loomemajanduse Keskuse seminarisaalis (Kalevi 13)
19. novembril kell 15.00 Tallinnas,
Audentese Erakooli aulas (Tondi 84)

Seminaridel tutvustame lähemalt õppematerjalide komplekti ning veebikeskkonda ja üht õppenädalat õpetaja näidistöökavast.

Autorid ja kirjastuse esindaja vastavad esilekerkivatele küsimustele ning omavahel saab asju arutada ka kohvilauas. Seminar kestab 2 tundi. 
Palun andke oma osavõtust Tallinnas või Tartus teada hiljemalt 13. novembriks 2015 aadressil anneli@kirjastusmaurus.ee.

Peatse kohtumiseni!
Teie kirjastus Maurus

reede, 23. oktoober 2015

HITSA ja EKÕL koostööpäev


20. oktoobril said klassiõpetajad kokku HITSA koolitusklassis, koolituspäeval "Tahvelarvutite kasutamine õppetöös".

Praktikutest koolitajad andsid palju häid näpunäiteid tahvelarvutite kasutamiseks igapäevases koolielus. 

Täpsemalt saate koostööpäevast lugeda Eesti Klassiõpetajate kodulehelt

esmaspäev, 5. oktoober 2015

Õpetajate päev

Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks, s.o elukutsega seotud probleemidele ja saavutustele tähelepanu pööramiseks.
Õpetajate päeva tähistatakse riigiti erinevatel päevadel, Eestis on selleks 5. oktoober. Samal päeval tähistab UNESCO alates 1994. aastast maailma õpetajate päeva (inglise keeles "World Teacher's Day").
Eesti koolides on tavaks abiturientidel olla sel päeval õpetajate rollis ja ise tunde anda.
/Vikipeedia/


ILUSAT JA MEELEOLUKAT ÕPETAJATE PÄEVA!

pühapäev, 4. oktoober 2015

Järvamaa hariduspreemiate laureaadid

Järvamaa Omavalitsuste Liit nimetas aasta õpetaja preemia laureaadiks Mare Kabeli, noore õpetaja preemia sai Kadri Tammar ning klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia laureaat on Siiri Sitska.
Järvamaa Omavalitsuste Liit andis tänavused maakonna hariduspreemiad pidulikult kätte 25. septembril Paide Raekojas. 


Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia laureaat on Siiri Sitska. Palju õnne!

Rohkem infot Järvamaa Infoportaalist. 

neljapäev, 1. oktoober 2015

Leiutajate konkurss

Õpilasleiutajate riiklik konkurss 2015 

Juba kaheksandat aastat toimuvale noorte leiutajate riiklikule konkursile ootame ideid, mis lahendaks mõne igapäevaelus ette tuleva probleemi. Konkreetset teemat leiutiste ideedele ei ole, peaasi, et lahendus aitaks ümbritsevat paremaks muuta ning lahendaks mõne probleemi.

Konkursist saavaad osa võtta kõik õpilased esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini nii üldharidus- kui kutsekoolidest. Kutsekoolidest saavad osaleda need õpilased, kes õpivad seal pärast 9. klassi lõpetamist ja on kuni kolmandal kursusel (k.a). NB! Selgi aastal peavad gümnaasiumiõpilaste esitatud tööd nii sisu kui ka vormistamise poolest sarnanema varasemast enam praktiliste ja/või uurimistöödele esitatavatele nõuetele. Täpsemalt vt kodulehelt.
Tööde esitamine: 15. oktoober 2015
Teema: Leiutised, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised õpilased 1.–12. klassini
Auhinnafond: 25 950 eurot – rahalised preemiad ootavad paremaid leiutajaid ning parimate juhendajaid. Esemeline auhind on ühele koolile. Eriauhinnad: üks õpilane saab võimaluse sõita  Ameerikasse maailma suurimale õpilaste teadusmessile Intel ISEF. Lisaauhinnad annavad välja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium,  Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon koostöös eesti Patendiametiga, Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, AHHAA teaduskeskus ja Energia Avastuskeskus.
Konkursil osalemise eest saavad aukirja KÕIK osalejad ning tänukirja kõik juhendajad.
Konkursi tulemused avalikustatakse ja auhinnad antakse üle 10. detsembril Tallinna Tehnikaülikooli Mektorys.  
Esitatud ideid hinnatakse kolmes vanuserühmas: 
1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass

Konkursi tingimused
Konkursile esitatav leiutis peab olema uudne ja aitama lahendada mõne probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav, lisaks loe vanema vanuseastme töödele esitatavatse muutunud nõuetest konkursi kodulehelt.
 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus). Märkida töö tagaküljele. 
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul (2014, 2015).
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid .
 • Konkursitööd tuleb esitada elektrooniliselt osalusvormi kaudu ja ka paberil (paberil ei ole vaja esitada neid tööde jooniseid ja pilte, mis on arvutis tehtud. - siis piisab elektroonilisest esitamisest). Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3.Pabertöö tagaküljel peab olema leiutise pealkiri (nimetus), autori nimi, kool ja klass ning kui juhendaja on, siis ka juhedaja nimi.
NB! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mis on esitatud elektroonilises osalusvormis. Juhendajapreemia ootab vaid seda preemiatöö juhendajat, kelle andmed on osalusvormis kirjas.
Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt  http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilasleiutajate-konkurss/
NB!
ABIKS JUHENDAMISEL!
Kõigi võimalustega saate tutvuda konkursi kodulehel: http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilasleiutajate-konkurss/
 1. Kooli stendile panekuks saate välja trükkida ka kirjale lisatud selleaastase konkursi postri.
 2. Õpetajad/juhendajad  võivad ise tutvuda leiutamise juhendamise koolituste põhjal valminud  käsiraamatuga ning/või koos lastega tutvuda Merike Rehapapi veebiloengga „Disain kui praktiline loovus, mis see on ja kuidas seda rakendada kooliprogrammis“disainist, mis annab leiutamisel kindlasti abi. Link loengule on leitav Scientixi portaalis SIIT. Otselink samale loengule Youtube’is.
 3. Konkursile saadetud vahvamatest töödest on valmis saanud posternäitust, mille faile saate näha  SIIN . Näitust asab tellida tasuta ka huvikoolidesse, aga hetkel on tekkinud sellele järjekord ja nii saame soovitada kasutada nende postrite elektroonilisi versioone ja näidata projektoriga klassis seinale. 
Konkurss toimub sel aastal juba kaheksandat korda, varasematel aastatel on esitatud kokku peaaegu 5000 ideed ligi 300st koolist.  Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, preemiafond tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumist.
Varasemate konkursside  tulemused leiate meie kodulehelt www.etag.ee/teadpop
Palun edastage ja levitage konkursiinfot julgelt kõigile võimalikele huvilistele!
Vabandan võimaliku ristpostituse pärast!

Loovat sügist!

Lugupidamisega
Margit Lehis

Tel 730 0335, 520 3270
Teaduse populariseerimise osakond
Eesti Teadusagentuur

esmaspäev, 21. september 2015

MIDRIMAA KUTSUB

Sel aastal toimub etlusvõistlus 12. novembril kell 11 ikka Paide Gümnaasiumis

Etlemisele tuleb kaks vabalt valitud autori pere- ja koduteemalist luuletust. 


Võistlusjuhendis on seekord ka keeld erinevatele abivahenditele (muusika, slaidid jms). 


Oodatakse endiselt igast koolist 2+2 õpilast. Täpsem info ja registreerimisvorm aadressil http://midrimaa.pbworks.com

pühapäev, 6. september 2015

Tähistame koos rahvusvahelist kirjaoskuse päeva ja nädalat!

Foto- ja videovõistlus "Kirjaoskus kui kingitus"
7. - 13. septembril, rahvusvahelisel kirjaoskuse nädalal, korraldab Eesti Lugemisühing veebis foto- ja videovõistluse "Kirjaoskus kui kingitus".  Võistlusel osalemiseks tuleb jäädvustada olukord, kus kirjaoskusest on rõõmu ja laadida pilt või video üles: https://www.facebook.com/events/142979356044331/
Kirjaoskus on üks võtmepädevusi, mis on vajalik kogu elu kestel igale inimesele. Euroopa viiest täiskasvanust ühel on probleeme kirjaoskusega. Et kirjaoskuse tähtsust teadvustada, tähistab ELINET (European Literacy Policy Network) http://www.eli-net.eu/, kuhu ka Eesti Lugemisühing kuulub, kogu Euroopas kirjaoskuse nädalat http://www.literacyweek.eu/.
"Kirjaoskus kui kingitus" võitjad valib välja rahvas, parimad pildid leiavad kajastamist ka rahvusvaheliselt ELINETi veebimaterjalides. Võitjatele on ka valik auhindu, näiteks kinkekaarte, kirjaoskuse arengut toetavaid raamatuid jms.
 Kontakt: Maria Jürimäe
58 049 739


Kirjatehnikast kirjaoskuse päeval 

8. septembril, rahvusvahelisel kirjaoskuse päeval kell 16.00 - 17.30 korraldab Eesti Lugemisühing veebiseminari "Kirjatehnika: kirgede torm". 

Osalevad Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini professor Ivar Sakk, Tallinna Ülikooli emakeele didaktika dotsent ja Laulasmaa Kooli õpetaja Anne Uusen, Tallinna Ülikooli eripedagoogika lektor Kadi Lukanenok, Pirita Majandusgümnaasiumi klassiõpetaja ja õpetajakoolitaja Mare Müürsepp. Arutluse alla tuleb, millist kirja peaks koolis õpetatama ning kuidas peaksid aja nõuded peegelduma kirjatehnika ja laiemalt kirjaoskuse õpetamises.
Veebiseminari ülekanne on jälgitav aadressil kirjaoskus.weebly.com 
Samas saab esitada ka küsimusi ja väljendada arvamusi.
Eelnevalt võib küsimusi saata aadressil lugemisyhing@gmail.com
Kontakt: Mare Müürsepp
5102148

laupäev, 5. september 2015

NUTISPORT

Tere.
Palun võimalusel levitada alljärgnevat kirja (see on lisatud ka .pdf-failina) Järvamaa klassiõpetajate hulgas.
Ette tänades,

Margus Sõmer
MTÜ Nutisport
---------------------
MTÜ Nutisport on loonud interaktiivsete matemaatikaülesannete lahendamise ja võistlemise keskkonna Nuti-Mati (http://nutisport.eu)
Hetkel on valmis 34 erinevat ülesannet, kõigis 5 raskustaset.
Ülesandeid saab lahendada arvutis, lisandumas on tahvelarvuti ja nutitelefoniga lahendamise võimalus.
HARJUTAMINE
Kõigis ülesannetes genereeritakse andmed (ka joonised) juhuslikult. Ülesandeid on nii algklassidele (näiteks naturaalarvude kirjutamine, kell, punkti asukoha leidmine ja märkimine arvkiirele, temperatuuri mõõtmine ja märkimine, kalender, ühikute teisendamine jm) kui ka põhikooli II ja III astmele (naturaalarvude ja kümnendmurdude ümardamine, protsentide arvutamine, koordinaatteljestik, sirge graafiku joonestamine, võrrandi lahendamine, sulgude avamine ja koondamine, Pythagorase teoreem, ruutjuure teisendused jpm).
Demoversioonis (tasulist paketti omamata) saab igas ülesandes läbi teha 5 tehet - 1 tehe igal tasemel.
Tasulises paketis tuleb igas ülesandes lahendada 20 tehet, samuti saab kasutaja eelnevalt valida taseme, milleni jõutakse (kõik tehted võib sooritada ka 1. tasemel).
Ülesandeid lisandub õppeaasta jooksul, sh ka aritmeetilised tehted naturaalarvude, kümnendmurdude ja harilike murdudega.
Ülesanded on koostatud ning andmed genereeritakse nii, et neid oleks võimalik peast lahendada (4. ja 5. tasemel võib sellega hakkama saamine nõuda hoolsat harjutamist).

MTÜ Nutisport tutvustas loodavat keskkonda augustis matemaatikaõpetajate suvepäevadel, kus tagasiside oli positiivne. Rõhutati, et
*) sellist tüüpi ülesandeid on kaua oodatud (väga lai valik erinevaid ülesandetüüpe, võimalus piiramatult harjutada, sest andmed on alati juhuslikud);
*) tehete sooritamisel on määrav õigsus, mitte niivõrd kiirus;
VÕISTLUS
MTÜ Nutisport plaanib juba sellel õppeaastal hakata selles keskkonnas läbi viima võistlusi nii maakondlikul (piirkondlikul), vabariiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Otse loomulikult koos silmast-silma finaalvõistlustega, kus kenad auhinnad nii võistlejaile, treenereile kui ka võistkondadele.
Toimub nii individuaalne kui koolidevaheline võistkonnavõistlus (kolmes grupis, olenevalt suurusest, lisaks eraldi grupis täiskasvanute tiimid, puhtad gümnaasiumid jt).
Võistlusklassid saavad olema: Kuni 1. klass; 2.-3. klass; 4.-5. klass; 6.-7. klass; 8.-9. klass; 10.-12. klass; täiskasvanud; kui tekib vajadus, siis ka seeniorid(40+) ja veteranid(60+).
Võistlusel osalemiseks ning treeningsaalide kõigi võimaluste kasutamiseks tuleb tellida tasuline pakett. Hinnakirjaga saab tutvuda aadressilhttp://nutisport.eu/hinnakiri.html
Piisab teatest paketi tellimise kohta - tasuda saab kokkuleppel kuni 1. märtsini 2016. a.
Täpsem võistlussüsteem on hetkel väljatöötamisel ja see avaldatakse kodulehel.

Margus Sõmer - Nutispordi uute harjutuste autor ja programmeerija, matemaatikaõpetaja
Kalev Põldsaar - PHP- ja MySQL-programmeerija, Pranglimise autor

Tellimine ja info tellimise kohta: margus@nutisport.eu
Muu info: info@nutisport.eu

teisipäev, 1. september 2015

Eesti Klassiõpetajate Liit on tegutsenud juba viis aastat

Head Järvamaa klassiõpetajad!

Tervitame teid Eesti Klassiõpetajate Liidu poolt ja soovime rõõmsat, teguderohket ja edukat kooliaastat!

Klassiõpetajate Liit on ellu kutsutud, et anda meie klassiõpetajatele suuremaid võimalusi professionaalse arengu toetamiseks läbi suhtlemisvõrgustiku ja pakkuda koostöövõimalusi klassõpetajate kuuldavaks ja nähtavaks tegemisel ka üleriigilisel tasandil.  Selleks on korraldatud koostööseminare, piirkondade kogemuspäevi, suvepäevi, üritusi õpilastele; on tehtud koostööd riiklike õppekavade ja õppematerjalide koostamisel teiste aineliitude, Innove ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga. EKÕLi ridadesse on koondunud üle paarisaja teotahtelise õpetaja  kõikidest maakondadest.

Klassiõpetajate Liidul täitub kevadel viies tööaasta ja selle väikese juubeli tähistamiseks on plaanis korraldada iga-aastane üldkogu Tallinnas pisut pidulikumalt.  Plaanis on veel mitmeid põnevaid üritusi Eestimaa erinevates paikades.

Kui Sa tunned huvi Klassiõpetajate Liidu tegemiste vastu ja soovid meiega liituda, siis oled väga oodatud. Sinu ideed ja teadmised on olulised!

Täpsem info Eesti Klassiõpetajate Liidu kohta on aadressil http://klassiopetaja.blogspot.com/

Päikselist kooliaastat soovides
Taimi Jürgenstein,
Mare Kabel

EKÕLi Maakondade Esinduskogu liikmed Järvamaalt

EKÕLi töökas juhatus Saaremaa suveseminaril 2015. aastal.


esmaspäev, 24. august 2015

Uue õppeaasta avaseminar ja klassiõpetajate aineühenduse koosolek

Uue õppeaasta avaseminar toimub 27. augustil 2015 kell 10.00 Paide Kultuurikeskuses.


Järvamaa klassiõpetajate aineühenduse koosolek toimub 27. augustil kell 14.00 Paide Gümnaasiumis. Teeme kokkuvõtte möödunud õppeaastast ja peame plaane kohe algavaks. Kõik head mõtted on väga oodatud!


pühapäev, 12. aprill 2015

Lugemispesade fotovõistlus. Lugemisprojektide sünnipäevapidu

LUGEMISPESADE FOTOVÕISTLUS


Võistlusele ootame pilte lugemispesadest kodus, koolis, lasteaias ja teistes paikades.
Foto juurde lisada pealkiri, autori ees-ja perekonnanimi, amet, asutuse nimi ja kontakt.


Fotode esitamisega annab autor Lugemisühingule loa kasutada pilte ühingu koduleheküljel, koolitustel/konverentsidel ja varsti ilmuvas kogumikus. 
Fotod tuleb teele panna aadressile
lugemispesa@gmail.com hiljemalt 15. maiks 2015.

Võistlusel hinnatakse oivalisi ideid. Huvitavamate tööde autoreid pärjatakse Lugemisühingu seminaril 15. juunil.


Lugemisühing kutsub seminarile


Seminar „Lugemisprojektide sünnipäevapidu” korraldatakse 15. juunil Tallinnas Kadrioru Saksa Gümnaasiumis.
 
See on nelja ühingu projekti tegutsemisaastate tähistamine: projekt „Lugeda on mõnus” tähistab 15.tegevusaastat, „Lugemispesa” ja „Lugemismängud” 10. tegevusaastat ja „Väikesed kodu-uurijad” 5.tegevusaastat. 

Seminarile on oodatud ühingu projektidega seotud inimesed, ühingu liikmed, kõik huvilised.
Päeva raames saadakse nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi: tutvustatakse lugemise juhtimist käsitlevaid uurimistöid, sõna saavad projektijuhid. Väärt kogemusi ja leidlikke võimalusi laste raamatuhuvi tõstmiseks jagatakse neljas töötoas.

Registreerumine seminarile 

Osalustasu palun tasuda Lugemisühingu arvele EE791010220023110019 1. juuniks. Selgitusse lisada Seminar 15.juuni.
Ürituse päevakava (PDF, avaneb uues aknas)

Seminari ettevalmistusi juhib Sirje Torim


neljapäev, 9. aprill 2015

Tehnoloogia ja koostöö

Kulla, kolleegid!
Tahan Teile teada anda, et HITSA Innovatsioonikeskus on loonud uued koolitused algklasside  õpetajatele.
 
Pakun Teile välja koolituse teemal "Tehnoloogia ja koostöö"
Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide ja lastevanematega.

Materjalid on aadressil http://digialgus.hitsa.ee/moodul-i/
Koolitus toimub Türi Põhikooli arvutiklassis
kolmel õppepäeval:
esimene õppepäev 21. aprill kell 15.00 - 18.00,
teine õppepäev 28. aprill kell 15.00 - 18.00,
kolmas õppepäev 12. mai kell 15.00 - 18.00,
Koolitus on tasuta.
Aga koolitust pooleli jätta ei saa, siis peab selle eest ise tasuma.
Koolitusele registreerumine toimub HITSA koolitusveebis aadressil
https://koolitus.hitsa.ee/training/187
Soovijatel palun registreeruda hiljemalt 13. aprilliks.
Kui on küsimusi, siis kirjutage või arutame.
 
Lugupidamisega
Laine Aluoja

teisipäev, 7. aprill 2015

Programmeerimine ja robootika klassiõpetajatele

HITSA võõrustas klassiõpetajaid

28. märtsil toimus Eesti Klassiõpetajate Liidu ja HITSA Innvatsioonikeskuse koostöös koolituspäev, mille peateemaks oli robootika ning programmeerimine. 

klassiõp1.jpg

Koolitused robootikahuvilistele siin.

pühapäev, 15. märts 2015

Teater kooli ja lasteaeda: kunst või haltuura?

ASSITEJ EESTI KESKUS TÄHISTAB LASTETEATRI PÄEVA SEMINARIGA
20.märtsil, rahvusvahelisel Lasteteatri Päeval korraldab ASSITEJ Eesti Keskus Piip ja Tuut Mängumajas seminari "Teater kooli ja lasteaeda: kunst või haltuura?". Seminari avab Miksteatri uuslavastuse "Merele!" esietendus.

2015. aastal tähistab ASSITEJ International  50. sünnipäeva. Pool sajandit on teatritegijad üle maailma seisnud hea lastele loodava teatrikunsti eest, mis jõuaks iga väikese vaatajani parimal võimalikul moel laste majanduslikust ja poliitilisest orientatsioonist sõltumata.
Seminaril vaagitakse olukorda, mis seisus on täna teater noorele vaatajale Eestis; tutvustatakse sügisest festivali "Teater noorele vaatajale 2015", uuenenud kodulehte, uut programmi, millesse on kaasatud kultuuriministeerium ja heategevusfond Aitan Lapsi, ning uut koostööalgatust Põhjamaade ja Baltimaade ASSITEJ keskuste vahel. Seminarile on oodatud lisaks teatritegijatele ka lasteaedade ja koolide õpetajad ning huvijuhid, kelle südameasjaks on teater noorele vaatajale.

Registreerimine etendusele ja seminarile aadressil: info@assitej.ee
Miksteatri uuslavastus "Merele!“ räägib kolmest muuseumitöötajast, kes saavad õhtuti peale tööd kokku, et teha midagi sellist, mida endast lugupidavad täiskasvanud ei tee – nad mängivad. Aga see pole niisama mängimine. Iga kord toob keegi kaasa muuseumi kogudest ühe maali, mis annaks inspiratsiooni uueks fantaasiaks. Täna seilatakse merele, pea ees otse tundmatusse.

Lavastus on valminud kolme näitleja rühmatööna. Autorite, lavastajate ja näitlejatena astuvad publiku ette Maarja Mitt, Tarmo Song (külalisena Theatrumist) ja Kaido Rannik.
Lasteteatri Päeva ajakava 20.märtsil 2015 Piip ja Tuut Mängumajas:
11.00 Miksteatri uuslavastuse "Merele!" esietendus
12.00 Seminar "Teater kooli ja lasteaeda: kunst või haltuura?" Sõnavõtjad: Toomas Tross, Rait Avestik, Kaido Rannik, jt.
14.00 ühine lõuna

 Lähem teave www.assitej.ee
Toomas Tross    56468040 toomas@piipjatuut.ee
Kirsten Simmo  55639219 info@assitej.ee
Kaido Rannik     56647765 kaido.rannik@gmail.com

pühapäev, 8. märts 2015

Johannes Käisi Selts kutsub konverentsile

Johannes Käisi Selts kutsub tähistama Johannes Käisi Seltsi 25. tegutsemisaastat.

Hariduskonverents toimub 19. märtsil 2015.a algusega kl 10.00 Põlva Ühisgümnaasiumis.

10.00 Hariduskonverentsi avamine.
10.05 – 10.15 Sõna tervituseks on Johannes Käisi Seltsi I juhatuse liikmel Tiiu Kiudorvil.
10.15 – 10.30 Läkitus Johannes Käisi Seltsi ja juhatuse liikmelt, emeriitprofessor Inge Undilt (loeb ette: Kai Võlli).
10.30 – 10.35 Sõna tervituseks on Põlva Ühisgümnaasiumi direktoril Koit Nookil.
10.40 – 11.00 Käisi jälgedes – Kai Võlli
11.05 – 11.25 Rosma Johannese Kool

11.30 – 12.30 Sünnipäevatort

12.30 Kasvatuse ja hariduse ülesandeks on meie kultuuri väärtusi tulevaile põlvile edasi anda, neid meie kultuuriliste varanduste pärijateks teha. /Käis/

 • 12.30 – 12.50 Folkloor alushariduses ja algõpetuses – Ülle Podekrat
 • 12.55 – 13.15 Rahvamuusikaõpetus – Krista Sildoja
 • 13.20 – 13.40 Vaimne kultuuripärand – Ahto Raudoja

13.45 – 14.05 Loodusõpetuse tõeliseks ülesandeks on arendada noortes kõiki vaimseid võimeid ja kõrgemaid väärtusi. Vaatlus olgu õpetuse aluseks. /Käis/

 • Loodusainete õpetamisest õppekäikude toel – Krista Untera.

14.10 – 14.30 Meie väikesele rahvale on hariduse edu iseäranis tähtis, sest ainult iseseisvale rahvuslikule kultuurile tuginev väikeriik võib püsida ja püsima jääda teiste suuremate riikide keskel. /Joh Käis/

 • Rahvusvahelised projektid põhikoolis ja gümnaasiumis – Florika Kolbakova


Lillede asetamine ja küünalde süütamine Johannes Käisi haual.

Osavõtumaks JKSi liikmetele 5 €, teistele 8 €.
Registreerimine: Aina.Alunurm@gmail.com

Meetodimess

17. märtsil k.a. kell 10.00. – 18.00. toimub hotellis Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn) õpetajate meetodimess “Millised uudsed viisid toovad looduse ja keskkonna õppijatele lähemale?”.

Meetodimess on omalaadne täiendõppe vorm/töötuba, mille käigus osavõtjad jagavad oma parimaid praktikaid. 17. märtsil on  kõne all looduse ja keskkonnateema käsitlemine. Messi eesmärk on toetada seniste kogemuste vahetamist ja uute meetodite arendamist, sõna saavad tunnustatud eksperdid ja messist osavõtjad.
Parim praktika tutvustab ja analüüsib osaleja poolt juba kasutatud või katsetamisel olevat meetodit/töövahendit/lähenemist, mille keskmes on uudne ja nutikas viis looduse ja keskkonna käsitlemisel õppetöös. Lisaks esitlustele töötatakse rühmatöös välja mõned uued nipid loodusainete käsitlemiseks kas koolis või loodusmajas. Seega on osalema oodatud kõik õpetajad ja keskkonnahariduse jagajad, kel on huvi teadmisi uudselt ja põnevalt vahendada.

Messi juhendavad Piret Jeedas ja Kristi Leps ühingust Ruumiloojad, osaliselt toetab Euroopa Sotsiaalfond SA INNOVE vahendusel.

Palume huvilistel registreerida hiljemalt 10. märtsiks 2015 kas aadressil etalon2020@gmail.com või telefonil 5523290. Neil, kes soovivad messil oma kogemusi jagada, palutakse registreerimisel lühidalt (5-7 lauset) kirja panna, milles parim praktika seisneb. Kõigi laekunud ettepanekute seast teevad korraldajad vajadusel valiku. 
Osavõtumaks on 12 eurot, Liidu liikmetele 6 eurot. Palume tasuda Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu arvele nr. EE922200001120061999  Swedpangas, lisage selgitusse oma nimi.

NB! Osavõtjatele, kes messi õnnestumisse oma heade kogemustega panustavad (palume registreerimisel oma parimat praktikat lühidalt kirjeldada) on osavõtt TASUTA!

Info
Anne Kivinukk
Eesti Loodusainete Õpetajate Liit

reede, 20. veebruar 2015

Lähme külla!

Tere!
Mul on rõõm teatada, et kevadvaheajal saab teoks Järvamaa klassiõpetajate soov külastada mõnda moodsat kooli.
19. märtsil kell 13.30 ootab Randvere Kool meid külla, et tutvustada oma koolimaja ja rääkida kooli kontseptsioonist (sh kujundavast hindamisest). Külaskäik kestab 2 tundi.
Väljasõit Türilt 11.00, Paidest 11.15
Palun andke oma osavõtusoovist teada 1. märtsiks aadressilmarjumei@tyripk.ee

Tervitades
Marju Mei

teisipäev, 17. veebruar 2015

Järvamaa algklasside emakeelepäev

Järvamaa algklasside emakeelepäev toimub Türi Põhikoolis 12.03 kell 11.00-14.00.

Ootame igast koolist nelja osalejat (võimalusel kaks õpilast 2. klassist ja kaks 3. klassist).
Laste jaoks on ette valmistatud Eesti lasteraamatu kaane kujundamise töötuba, muusika ja loovuse töötuba ning  mäng „Rännak emakeele radadel”.
Mängu sammudeks on
 • ·         Õigekiri
 • ·         Eesti lastekirjandus
 • ·         Mõistatused
 • ·         Kõnekäänud
 • ·         Vanasõnad
 • ·         Võõrsõnad
 • ·         Murdesõnad

Palume kaasa võtta vahetusjalatsid.

Registreerida 5. märtsiks aadressil ellenroosileht@tyripk.ee ja märkida juurde, mitu õpilast koolilõunat soovivad. Toiduraha on 1.40 € õpilase kohta, arve saadetakse kooli.
Küsimuste korral helistada Ellen Roosilehele tel 5241591.


Kohtumiseni Türil!

pühapäev, 11. jaanuar 2015

Sooteadlikkuse teemapäev
 
Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus korraldab üldhariduskoolide õpetajatele ja Rajaleidja keskuste töötajatele
sooteadliku õppe teemapäeva "Mida saan teha, et tulevased mehed oleksid haritumad ja naised teeksid tasuvat tööd?"
 • 20. jaanuaril kl 10-16 Pärnus
 • 21. jaanuaril Tartus
 • 18. veebruaril Rakveres
Teemapäev on tasuta, osalejatele soovi korral täiendusõppe tõend, võimalik hüvitada sõidukulud. 
Teretulnud on eelkõige koolide inimeseõpetuse õpetajad ja karjäärikoordinaatorid ning Rajaleidja keskuste karjäärispetsialistid, aga uusi vaatenurki oma töö analüüsimiseks leiavad ka kõik teised õpetajad. 
Teemapäevi juhivad Katri Lamesoo ja Veikko Täär.

Avastame koos
 • ​kuidas teadvustada soorolle ja -stereotüüpe koolielus ja õpetajatöös – õppe sisus ja meetodites, õpetajate-õpilaste suhtluses ja koolikultuuris
 • mida teha, et nii tüdrukud kui poisid saaksid võrdselt hästi õppida
 • kuidas sooteadliku lähenemise abil toetada sallivate, hoolivate ja ettevõtlike noorte kujunemist 
Osalejad saavad teemapäevadelt kaasa mitmeid praktilisi harjutusi ja võtteid, mida õppes või oma töö analüüsiks kasutada.
Osalejate arv on piiratud (25-30 inimest teemapäeval).

Teemapäevad toimuvad projekti "SooKool - sooteadliku õppe arendamine üldhariduskoolides" raames.
Projekti toetab Norra finantsmehhanismi 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm. 

Lisainfo: Inga Kukk, tel 5546444, inga.kukk@ut.ee
Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus

teisipäev, 6. jaanuar 2015

Kirjeldavad tunnistused

Hea klassiõpetaja!

Head uut aastat!

Palume teil avaldada arvamust ja jagada kogemust seoses kirjeldava hindamisega.
Eesti Klassiõpetajate Liit koostöös Tartu linna klassiõpetajate ühendusega on koostanud küsimustiku, mille eesmärk on uurida koolide kogemusi kirjeldavate tunnistuste koostamisel.
Palume  leida aega küsimustele vastamiseks, et saaksime pöörduda ettepanekutega e-päevikute arendajate poole.

Ootame vastuseid 12. jaanuarini 2015.


Lugupidamisega

Küllike Kütimets
Eesti Klassiõpetajate Liidu juhatuse esimees


--  


Muutuv kool uuriva õpetaja pilgu läbi

Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut (ÜPUI) kutsub endisi ja praeguseid õpetajaid, lapsevanemaid, haridusjuhte ja teisi haridusvaldkonnast huvitatuid konverentsile

Muutuv kool uuriva õpetaja pilgu läbi

Konverents toimub neljapäeval, 15. jaanuaril kell 9.30-19.00 Tartus Salme 1a aulas.

Konverentsile registreerimine kuni 9. jaanuarini siin.

Osalustasu on 10 €, mis katab toitlustamise kulud. ÜPUI liikmetele, kes on mittetöötavad pensionärid, on osalemine tasuta.
Osalustasu palume tasuda hiljemalt 9. jaanuariks.
Saaja: ÜHISK.PEDAGOOGIKA UURIM.INSTIT
Saaja arvelduskonto: EE021010052004335007
Selgitus:  osaleja nimi, konverentsi tasu
Soovi korral saadetakse arve kohe peale registreerumist.

Konverentsile registreerunute nimekiri

Konverentsi esialgne päevakava.

Konverentsi toetajad:
HTM
TÜ haridusteaduste instituut

Täiendav info:
Sirje Pihlap
Mob 53416441