teisipäev, 23. veebruar 2010

Teater kogukonna hüvanguks

Eestiski pole enam uudis, et õpetaja asemel tuleb tundi hoopis kostümeeritud
tegelaskuju, koolikonflikte lahendab foorumteater, haiglapalatisse astuvad
klounid, isiklikke pingeid lahendab luguteater ja tänavatel võib pahaaimamatult
sattuda lavastatud situatsioonidesse ja rollidesse. Vähe sellest, ka telepildis
improviseeritakse häbitult ja nüüd on juba võimalik minna improteatrisse või
kutsuda improteater endale koju.

26. märtsil 2010, üks päev enne rahvusvahelist teatripäeva, toimub Viljandi Pärimusmuusika Aidas konverents teatri- ja draamaõpetuse huvilistele „Teater kogukonna hüvanguks“. Konverents on jätkuks 2007. aastal Viljandis toimunud „Teater kooli, kool teatrisse“ konverentsile.
Täpsem info siin.

Draamaõpetajate akadeemia: Protsessdraama töötuba

Mäng õpetab

Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituut ning
Seikluskoolituse OÜ kutsub Teid osalema koolitusseminaril
MÄNG ÕPETAB III

Järg koolitustele Mäng õpetab sisetingimustes
Aeg: 19. märts 2010

Koolitus toimub asukohaga Regati pst 1, korpus 4.
Koolituse eemärk on pakkuda laste ja noortega töötavale spetsialistile,
kasvatajatele, noorsootöötajatele ideid ja praktilisi näpunäiteid
mänguliselt arendavate strateegiliste tegevuste planeerimisel ja
läbiviimisel.
Koolitus pakub osalejatele võimalust proovida ise ja läbi teha
praktilistes tegevustes mängulisi ülesandeid, analüüsides mängudega
kaasnevaid võimalusi kui ka ohte. Koolitusel saab täiendavat teavet laste-
ja noortegruppidele pakutavatest strateegilistest seiklusmängudest,
mängude valiku põhimõtetest. Koolituse lahutamatu osana käsitletakse
teemasid kuidas teha lastele mäng põnevaks ja kasvatuslikuks ning kuidas
mänguprotsessi juhtida.

Koolitusel käsitletavad teemad: elamusmängude planeerimine ja mängude
valiku alused, erinevate eesmärkidega praktilised mängud – mida proovime
ka praktikas. Ei puudu ka teoreetiline vaatenurk teemadele. Mängulise
tegevusega kaasnevad protsessid, ohud ja tagasiside, ühe ja sama mängu
erinevad võimalused ning alternatiivide leidmine mänguvahenditeks. Iga
osaleja saab koolitusel läbitud mängude põhimõtete kirjelduse mida on
võimalik vastavalt oma võimalustele ja ideedele edasi arendada.

Pakutava koolituse mahuks on 8 ah

Koolituse sisust tulenevalt palume varustada ennast koolituse ajaks
vahetusjalatsitega ja mugava vabaaja riietusega mis võimaldaks mugavalt
istuda ka mujal kui ainult toolil.

Koolitusele on oodatud laste- ja noortega töötavad spetsialistid ning
kõik, kes soovivad kasutada oma töös mängu kui abivahendit saavutamaks
püstitatud eesmärki ja õpetamaks koostööd.
Koolitajad: Katrin Soidra-Zujev, Reeda Tuula
Koolituse osavõtumaks 1000.- (sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause).
Koolitusel osalejate arv limiteeritud.
Oma osalemissoovist palun anda teada hiljemalt 12.03. e-mailile
katrin@lastekaitseliit.ee (registreerimisel palume näidata osaleja nimi,
organisatsioon kellele arve väljastada, telefon ja E-mail ning kinnitus
arve tasumise kohta)
Täiendav informatsioon ja registreerimine:
Katrin Soidra-Zujev
tel 56 473 623
katrin@lastekaitseliit.ee

Käitumisprobleemidega laps ja noor

Tulemas on Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatav eestikeelne koolitus

„Käitumisprobleemidega laps ja noor“ (40 akadeemilist tundi).

Tegemist on koolitusega, mille eesmärgiks anda teadmisi erinevatest käitumist mõjutavatest teguritest (keskkonna mõjud, soolised iseärasused, psüühikahäired jm) ja suurendada personali oskust näha ja lahendada erinevaid olukordi oma töös käitumisprobleemidega laste ja noortega.

Koolituse sihtgrupiks on käitumisprobleemidega laste ja noortega töötav personal (siia alla käib nii hariduslik, käitumuslik erivajadus kui ka kasvukeskkonda puudutav erivajadus). Grupi suuruseks on 20 - 25 inimest, ühest koolist kuni 2 inimest, kes on valmis osalema koolitusel kõigil koolituspäevadel.

Koolituse maht, toimumise ajad ja kohad:
40 akadeemilist tundi, 18-19 märts, 14-15 aprill, 28 aprill Tallinnas, Tervise Arengu Instituudis (Hiiu 42).

Tunnistus väljastatakse juhul, kui osaletud on vähemalt 80% koolitusepäevadel!
Koolitusel osalemine, koolitusmaterjalid ja kohvipausid on osalejatele tasuta. Transport ja majutus omafinantseerimisel.
Koolitusele registreerumine:
Palume saata osalemissoov Tervise Arengu Instituudi koolitusspetsialisti e-posti aadressile merike.org@tai.ee.
Registreerumisel palume edastada järgnevad andmed: osaleja nimi, asutus, amet, linn/maakond, kontakttelefon, e-posti aadress.
Registreerumine toimub kuni kohtade olemasoluni.
Lugupidamisega,
Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolitus-ja teabekeskus
Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42, 11619, TallinnTel +372 659 3927
merike.org@tai.ee

esmaspäev, 22. veebruar 2010

Hoia metsa!

Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus annab teada, et noorte keskkonnaprogramm "Hoia metsa!" alustab oma üheksandat hooaega. Esitasime Keskkonnainvesteeringute Keskusele rahastustaotluse, rahastamisotsus saabub ilmselt 4 kuu pärast, aga sellest hoolimata saame alustada nn "mitterahaliste" tegevustega.
Mis kavas?

I Hoia metsa kevadel:
1) loodusviktoriin
2) joonistusvõistlus
3) tegevused "keskkonnasõbralik noortekeskus"
4) metsaistutuspäevad
5) tunnustusüritus koos "Vanapaber 2010" korraldajatega

II Hoia metsa suvel:
1) laste looduslaager

III Hoia metsa sügisel:
1) loomekonkurss - lauamäng
2) tegevused "keskkonnasõbralik noortekeskus"
3) programmi lõpetamine

Uus ongi see, et oleme lülitanud programmi ka noortekeskused, noortetoad.

Kõigest lähemalt saab teada juhendajate-õpetajate teabepäeval esmaspäeval, 1.märtsil kell 14.00 KENKis (Lai 33, Paide)

Millest räägime?
- programmist üldse (Eve Siilak)
- joonistusvõitlusest (Toomas Lemming)
- loodusviktoriinist (Pille Eha, Reelika Lepik, Taimi Jürgenstein, Tiia Sagar)
- noortekeskuste tegevustest (Eve Siilak, Reima Nõmmik)
- metsaistutamisest (Harti Paimets)

Teabepäeva parema korralduse tagamiseks anna, palun, oma tulekust teada!

Lugupidamisega,
Eve Siilak

eve@kenk.ee

tel. 385 14 89
511 55 98
skype: evetsius

pühapäev, 21. veebruar 2010

Tartu sai uued aukodanikud

Tartu Tähe kavaler

August Solo (74)
Õpetaja ja õpetajakoolituse edendaja

. Sündinud Mulgimaal Suislepas.

. 1967. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli vene keele ja kirjanduse õpetajana. Töötas õpetajana Tartu 8. keskkoolis, oli Tartu haridusosakonna juhataja asetäitja ja juhataja. 1979 asus direktoriametisse Tartu Pedagoogilisse Kooli, millest kasvas rakenduskõrgkool Tartu Õpetajate Seminar. Selle rektor oli Solo aastani 2001.

PALJU ÕNNE!

Liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse ainekursus

TÄIENDUSKOOLITUS lasteaia ja algklasside õpetajatele ning põhikoolide kehalise kasvatuse õpetajatele

EESTI KEHALISE KASVATUSE LIIDU (EKKL) ürituste raames

LIIKUMISÕPETUSE JA KEHALISE KASVATUSE AINEKURSUS

Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses 16.-19. augustil 2010.

Teave EKKL (aineliidu) koduleheküljel: http://www.ekkl.edu.ee/
üritused

Info: milvi.miil@gmail.com või mmiil@tlu.ee
Milvi Miil tel 53421630
Kursusel osaleja ei pea kuuluma kehalise kasvatuse aineliitu.

Kursuste sisu ja korralduse täpsustame EKKL koduleheküljel.

Kursuse korralduse, teemade valiku, tunniplaanid ja arved ning peale kursust kõik kirjalikud õppematerjalid saadame osalejatele E-postiga.

Õppetöö maht on 32 tundi (samaaegselt 3 valikut: lasteaed - algklassid - põhikool).
Kursuse sisu lähtub lasteaia liikumisõpetuse ning kooli uuendatud kehalise kasvatuse ainekavast ja laste tunnivälistest tegevustest. Eesmärgiks on pakkuda huvitavaid lahendusi tundide ja tunnivälise töö mitmekesistamiseks pöörates tähelepanu probleemsetele lastele, laste ja õpetaja tervisele ning rühile, loovuse arendamisele, liikumis- ja sportmängudele, tantsule ning samuti loodusliikumise erinevatele võimalustele.

Kursusetasu tasutakse eelnevalt maikuus EKKL arvele - 2135 kr
õppetöö + toitlustamine (3 korda päevas) + majutus.
Ilma majutuse ja toitlustuseta on kursusetasu 1500 kr.

Majutuskohti jätkub ka pereliikmetele, st. neile võib pakkuda kursuse ajal suurepärase (sportliku) puhkuse looduslikult kaunis kohas (võimalik pakkuda erinevaid majutusvõimalusi, kui soovid teatatakse varakult).
Vt: www.joulumae.ee

Kursusele registreerides teatada aadressil milvi.miil@gmail.com
nimi, E-posti aadress, isiklik kontakttelefon ja töökoht

Esseekonkurss õpetajatele

Eesti Lugemisühing korraldab õpetajatele 1. maini 2010 kestva esseekonkursi

LUGEMINE ON NAUDING

Konkursi eesmärgiks on anda õpetajatele võimalus oma mõtete avaldamiseks ning tunnustada kirjutavaid õpetajaid. Konkursil kutsutakse osalema kõiki Eesti lasteaedade ja koolide õpetajaid olenemata rahvusest ja ainest, mida nad õpetavad.

Konkursil osalemiseks tuleb saata eestikeelne essee pikkusega kuni 3 A4 lehekülge (font 12, reavahe 1,5) meiliaadressile reading@tlu.ee
hiljemalt 1. maiks 2010. Võistlustööle peab olema lisatud autori ees- ja perekonnanimi, töökoht ning meiliaadress.
Konkursil osalemisega annab autor nõusoleku oma töö või selle osade publitseerimiseks EstRA väljaannetes ja koduleheküljel.
Konkursi töid hindav žürii valib välja kolm parimat võistlustööd, mida premeeritakse
11. juunil 2010 algusega kell 10.00 Salme tn. 1
Eesti Lugemisühingu ning Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduste instituudi koostöös toimuval konverentsil „Lugemine. Kirjutamine. Mõtlemine: Lugemine on nauding”
ning mis avaldatakse konverentsi kogumikus Eesti Lugemisühingu konverentsid, kus vahendatakse nii rahvusvahelist teadusinfot kui rahvuslikku õpetamiskogemust, on oma kõrge taseme, praktilise suunitluse ja osalejate kaasatuse tõttu olnud pedagoogide hulgas populaarsed juba aastaid.
Lugemisaastal toimuvale konverentsile on osalema kutsutud kõik huvilised, kes soovivad toetada lugemise ja kirjutamisoskuse arengut ning lugemise populariseerimist Eestis.
Konverentsi plenaaresinejateks on dots. Aira Lepik, prof. Tiiu Reimo; MA Tiina Naarits; Kalev Pihl ja Pille Kriisa.
Konverentsi töötubades keskendutakse praktilistele teemadele (IT; lugemisraskused jm), praktikud esitlevad õppemeetodeid ja –materjale (lugemismängud, lugemisprojektid). Uuringuid ja õpetajate praktilisi kogemusi tutvustatakse poster- ja lauaettekannetega.
o Toimub „Raamatunaudinguvahetus“: igal osalejal on võimalus kaasavõetud raamatuid vahetada
o Konverentsil on võimalik annetada raha ja/või raamatuid Lugemispesade loomiseks õpilas- ja lastekodudes.
o Konverentsil on kavas üllatusi ja loovaid tegevusi osalejatele.
o Konverentsi lõpetab koosviibimine paremate tunnustamise ja muusikaga.
o Osalejad ja esinejad saavad vastavad tõendid.

Konverentsi osalustasu on 390 krooni,
Eesti Lugemisühingu liikmetele ja üliõpilastele 290 krooni.
Hinnas sisalduvad konverentsi materjalid, lõuna, kohvipausid ja koosviibimine.
Tasumine arvetega.

Registreerimise tähtaeg on 30. mai
Registreerimisvormi ja täiendava info leiate
www.lugemisyhing.ee


Kaja Kivisikk
Eesti Lugemisühing
Konverentsi korraldaja
Kaja.kivisikk@gmail.com või reading@tlu.ee
Tel 56486535

neljapäev, 11. veebruar 2010

Tere, Kevad!


Taas läheneb kevad ja algab loodushariduslik ettevõtmine "Tere, Kevad!"
Kutsume juba 15ndat aastat lapsi koos õpetajate ja vanematega loodusesse kevadet otsima ja oma tegemisi teistega jagama. Osalema on oodatud kõigi koolide 1.-9. klasside õpilased ning lasteaedade vanemate rühmade lapsed koos õpetajatega.
Projekti tegevused algavad 1. märtsil ja kestavad mai keskpaigani.

Täpsemalt loe siit.

Lisainfo:
http://tere.kevad.edu.ee/
e-post: kevad.org@irc.ee
Viktor Muuli
51 77697

Kohtumiseni Kevades!

Järvamaa koolide 2. ja 3. klassi õpilaste EMAKEELEPÄEV

Järvamaa koolide algõpetuse sektsiooni algatatud emakeelepäev on sel aastal pühendatud lugemisaastale.

Emakeelepäev toimub Türi Majandusgümnaasiumis reedel, 05.märtsil kell 10.00-13.30.

Ootame igast koolist nelja osalejat (võimalusel kaks õpilast 2. klassist ja kaks 3. klassist). Osalejate nimed palume teada anda juba registreerimisel.

Lastele pakume tegevust emakeele, meisterdamise, lugemise ja ametiguru töötubades. Õpetajatele pakume eraldi tegevust.


Palume kaasa võtta oma kirjutusvahend ning vahetusjalanõud.


Koolide registreerimist ootame hiljemalt 1.märtsiks aadressil
algklass@tyrimg.tyri.ee
või tel 384 8569.


Kohtumiseni!