kolmapäev, 30. oktoober 2013

Muuseum kutsub

Mis meil siin metsade ja rabade vahel tegelikult toimub.

Jõuluprogramm 2013

VARGAMÄE RAHVAS KUTSUB

algkoolide õpetajaid koos oma õpilastega endale külla, et osa saada vanarahvakommetest Mardi- ja Kadripäeval ning Jõulude ajal!

Vahva kogumik matemaatikatunniks


  Lisaks matemaatikale saab praktiseerida ka saksa keelt.

teisipäev, 29. oktoober 2013

Üleriigiline e-viktoriin 2.- 4. klasside õpilastele


Tere ilusat sügisõhtut!

Saaremaa klassiõpetajad on juba mõnda aega õpilastele korraldanud Tähekese lugemise peale viktoriini, tehes seda elektroonselt. Sel aastal on lisandunud ka ajakiri Hea Laps. Loe juhendit!

Kutsume käesoleval aastal kõiki huvilisi selles oma õpilastega osalema. Ise me nimetame seda pilootprojektiks. 

Tasemevoor algab 25.novembril ja on aktiivne ka 26. ja 27.novembri hilisõhtuni. Lootes, et meie kasutatav keskkond ei saaks üle koormatud. Registreerumine aga on avatud  www.saareklop.edu.ee  28.oktoobril ja kestab kuni 8.novembrini. Ka viktoriin viiakse meie kodulehel läbi. 

Heade soovidega
Margit Lindau


Juhend ja kuulutus on ka siin. 

teisipäev, 15. oktoober 2013

MIDRIMAA

Kordusteade


“Kuid veel on iga lapse sees
üks tüdruk või üks väike mees.
See tahab tuppa pugeda
ja õppida ja lugeda.
Kes ainult lippaks, lendaks,
ei saaks ju iseendaks.”
/E.Niit “Eks ole”/


  

TERVITUSED MIDRIMAALT!

Sügis seab karukoopas pehmeid unelinasid valmis ja porknapeenrast on lumememmeninad keldrisse korjatud. Meil on sel pimedal talveootuse ajal paras aeg võtta sõbral käest ning asuda teele Midrimaale...
Esimesed sammud Midrimaale viivad läbi Paide Gümnaasiumi.reede, 11. oktoober 2013

Liiklusohutuse koolitus

Kutse

Maanteeamet kutsub algklasside õpetajaid tasuta liiklusohutuse koolitusele.

Vastavalt Laste liikluskasvatuse korrale ja Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale on liikluskasvatus põhikooli läbiv teema (laste  I kooliastme üks üldpädevustest: oskab ohutult liigelda, vältida ohtlikke olukordi, ohuolukorras abi kutsuda; teab, kuhu oma murega pöörduda).
Selleks, et õpetajatel oleks antud teemaga kindlam tegeleda, pakume tasuta koolitust. Koolitus täiendab õpetajate liiklusohutusalaseid teadmisi, annab enesekindlust ning infot kuidas antud teemat lastele edasi anda.

Koolituse aeg: 22. oktoober kell 13.00-17.00
Toimumiskoht Tallinna mnt. 46, Paide, Paide kutsehariduskeskus
Koolitus on tasuta. Koolituse keskel on koolitaja kulul kohvipaus.
Kõik osalejad saavad osalemise tõendi ja kingituseks helkuri.

Koolituse teemad:
Liiklusohutuse põhitõed, ohutud sõiduvõtted;
Jalakäija ja jalgratturina liikluses;
Helkuri vajalikkus, helkuri toimimise põhimõte, erinevate helkurkoolituste läbiviimisvõimaluste näited;
Auto turvavarustus; reageerimis-, pidurdus- ja peatumisteekond;
Liiklusohutusteemade põimimine õppetöösse, erinevad võimalused üldise liiklusõpetuse teemade näitlikustamiseks;
MNT liiklusohutuskampaaniate turvavöö, SKP, kiirus jne sidumine õppetööga;
Maanteeameti poolt tasuta pakutavate õppematerjalide tutvustus.

Registreeruda palume e-posti teel aadressile Toomas.Alekors@autosoit.ee hiljemalt 16.10.2013.

Registreerimisel palume ära märkida:
- asutuse nimi:
- asutuse aadress :
- koolitusel osaleja nimi:
- osaleja tel nr:
- osaleja e-posti aadress:


Lugupidamisega

Diana Okas
Maanteeamet
Liiklusohutuse osakonna liikluskasvatuse talituse juhtivspetsialist
Tel 325 8725, GSM 5667 1000

neljapäev, 10. oktoober 2013

Keskkonnaharidus

Postkasti tuli kiri keskkonnahariduse teemadel.

Info! Toimumas on keskkonnahariduse konverentside sari. Algavad need
10.10 Pärnus ja lõpevad 07.11 Tartus. Kokku toimub 6 konverentsi, mille
peateemaks on vesi ja kõik sellega seonduv. Konverentside info,
registreerimine ja päevakavad on leitavad aadressilt:
http://keskkonnaharidus.lapub.ee/
Konverentsid on tasuta ja ka transport tagatakse maakonnakeskustest
konverentsikohta ja tagasi.

Lisaks hakkavad toimuma koolitused õpetajatele ja mitteformaalse
keskkonnahariduse spetsialistidele. Õpetajate koolitused algavad uuel
aastal ja infot selle kohta leiab keskkonnahariduse portaalist:
www.keskkonnaharidus.ee. Seal portaalis on igasugu muud huvitavat infot
ka üleval.


Tervitades
Kristjan Sahtel


Programmijuht
Keskkonnahariduse arendamise programm
Keskkonnahariduse osakond
Keskkonnaamet
Tel: +372 730 4256
GSM: +372 522 8224
e-post: kristjan.sahtel@keskkonnaamet.ee
skype: kristjansahtel

Keskkonnahariduse portaal
www.keskkonnaharidus.ee

Lugema ja kirjutama mängidesAlgas registreerimine koolitusele "Ettevalmistus lugema ja kirjutama õpetamiseks mängude abil", mis toimub
07.11.13 Paides (Lai 33, Järvamaa Keskraamatukogu) kell 10.00 - 15.30

Lektor: Tiiu Puik – logopeed-metoodik. Algklassiõpetaja (Tartu Pedagoogiline Kool) ja logopeed-eripedagoog (TRÜ).
Töötanud kurtide ja kuulmispuudega lastega, logopeedina koolis ja perearstikeskuses, vanemõpetajana TRÜs.
Kirjutanud Õigekirjaõpiku (1997) ja Õigekirja töövihikud 1.-3.klassile (1998- 2000), Keelemängud (2012), kaasautorluses Eesti keele
õppemängud lasteaias (2009), Eesti keele õppemängud 1. kooliastmes (2009), Parandusõppe harjutusvara (2010), Eesti keele õpiabi harjutusi (2012).
Koolitusele on oodatud lasteaiaõpetajad, pedagoogid, sotsiaal - ja lastekaitse töötajad ning kõik teised huvilised
Käsitletavad teemad:
 
1. Poiste ja tüdrukute psüühiliste protsesside ja kõne arengu eripära ning selle arvestamine enne kooli.
2. Vasakukäelised lapsed ja nende õpetamine
3. Häälikust täheni mängides
 Loeng ja praktilised harjutused.

Koolitustasu 60 € + 20% km

NB! Kui ühest asutusest osaleb 2 või enam osalejat on koolitustasu 50 € +20%km.

Palun arutage läbi ja andke teada kas Teie asutusest on koolitusel osalejaid.

Tänan juba ette tagasiside eest!

Info ja koolitusele eelregistreerimine:

Heade soovidega
Ülle Kaasik
5564 9399
Kaasik Koolitus OÜ
kaasikkoolitus@gmail.com

Reisime Raplamaale

Edastan Marju kirja. Kindlasti on vaheajal veel vabu päevi, mida kasulikult ja harivalt täita. 

Tere, head kolleegid!
Klassiõpetajate ühine väljasõit saab teoks vaheajal, 25. oktoobril. Nagu augustis ainesektsioonis kokku lepiti, kiikame  seekord naabermaakonda  Raplamaale. Plaanis on külastada Järvakandi  Klaasimuuseumi ja klaasikoda, kus meister klaasi puhub ning Mahtra Talurahvamuuseumi. Mõlemas kohas võtavad meid vastu giidid, seetõttu oleks ma väga tänulik, kui 17. oktoobriks annaksite teada, kes väljasõidul osaleda soovib.

Päevakava ja hinnad:
9.30 väljasõit Paidest Kultuurikeskuse parklast
9.45 Türi Keskväljak
11.00 Järvakandi klaasimuuseum ja klaasikoda, pilet 1.60€, giid 9,59€ grupi kohta
13.30 Mahtra Talurahvamuuseum (muuseum + Eeru kõrts), giiditasu 20.-€ grupi kohta
15.00 tagasisõidu orienteeruv algus
Bussis teeme väikese korjanduse, et muuseumis ühiselt maksta. Bussisõit on tasuta ning pileti ja giidi peale üle 3.60€ ei peaks kuluma.

Veerandilõpuks jõudu soovides

Marju Mei

neljapäev, 3. oktoober 2013

A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel kutsub külla

Kutsume algklasside õpetajaid koos oma õpilastega osa saama vanarahva traditsioonidest mardipäeval, kadripäeval ning jõulude ajal.

Mardi- ja kadripäeva programm:
Programmi kestus 90 minutit
Aeg: 6.-10. november ja 20.-24. november
Programmi maksumus: 4 eurot (sisaldab muuseumi piletit ja meisterdamiseks vajalikke materjale)
Tegevus toimub kahes rühmas – maksimaalne ühe grupi arv on 40 õpilast.

Jõuluprogramm:
Programmi kestus 120 minutit
Aeg: 2.-20. detsember
Programmi maksumus: 5 eurot (sisaldab muuseumi piletit ja meisterdamiseks vajalikke materjale)
Tegevus toimub kahes või kolmes rühmas – maksimaalne ühe grupi arv on 45 õpilast.

Peale programmi läbimist muuseumis on võimalik:
kõht jõulurooga täis süüa;
hobusaaniga sõita Kaalepi külas;
kelgutada Valgehobuse mäel.

Täpsemat infot saate küsida kirjas sabas oleva e-maili või telefoninumbrite vahendusel.

Lugupidamisega

Aune Suve-Kütt
___________________________
SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja
Vetepere küla, Albu vald
Järvamaa 73416
tel: 38 59 020; 5340 3461
tammsaare@albu.ee

Täpsemalt saad lugeda siit.