neljapäev, 24. märts 2011

LUGEMISPESAD

Ajal, mil laps pesas patjadel pikutab
lugemispisik end lapsesse istutab.
 
Kes elab lugedes, 
see elab elades.
Lugemisistikud lugemispesades
 kosuvad,
saades kord põliseks metsaks,

et meie mõte

ja keel

aina kestaks.Lugemisühingu projekt Lugemispesa sai alguse 2004. aastal.
Projekti eesmärk on toetada laste arengut ja ainetevahelist integratsiooni, suurendades huvi raamatute ning lugemise vastu. Samuti kujundada iseseisvaid, loovaid ja kriitilisi lugejaid ning lugemisharjumust kui harivat ja emotsionaalset vaba aja sisustamise vormi.
Projekti kaudu toetatakse lugemisnurkade loomist lasteaiarühmades, koolides, raamatukogudes. Samuti raamatutega seotud mitmekülgset loomingulist tegevust. Lapsed saavad võimaluse tutvuda raamatutega kõige lähemas keskkonnas- lugeda, suhelda eakaaslastega, veeta otstarbekalt ja huvitavalt vaba aega. See ongi lugemispesa!

Kallid õpetajad, kasvatajad, raamatukogutädid!
Parim lugemispesa 2010/2011

Palun andke teada oma toredatest lugemispesadest! Pildistage, joonistage ja kirjutage meile! Piiluge ka kõrvalklassi või -rühma, vaadake mõttes üle tuttavate tegemised. Pisikese tunnustuse igapäevase sihikindla töö eest on iga lugemispesa eestvedaja ära teeninud.Ja kindlasti unustage hetkeks ära ka lause
"Oh, mis mina, see on ju nii igapäevane ja seda tööd olen ma ju aastaid teinud..." See just ongi oluline!

Ootame ettepanekuid, pilte, vihjeid kuni 8. aprillini aadressil marekabel@gmail.com.

Eesti Lugemisühing Facebookis.

******************************************

*Suvel, juuni algul, toimub Tallinna Ülikoolis rahvusvaheline konverents Pilt ja Tekst ehk Picture & Text. Ettekannete teemadeks on pildiraamat ja selle võimalused hariduses, lastekirjanduse suhe multimeediaga, laste lugemise juhtimine, lastekirjanduse arengujooni Ida-Euroopas.


Konverents "Pilt ja tekst"
Clipped from: www.tlu.ee (share this clip)


laupäev, 19. märts 2011

Kirjutada on mõnus

Stabilo kooliprojekt 1.-4. klasside õpilastele. Lähemalt vaata sellelt lehelt.Käsitsi kirjutamise oskuse omandamine on muutumas üha keerulisemaks ja kaotamas oma loomulikku ning õiget väljenduslikku ja hariduslikku funktsiooni, seda näitavad nii uuringud kui ka teie igapäevane töö. Olukord õpilaste käekirjaga muudkui halveneb ja üha kiiremini, mistõttu on niivõrd palju loetamatuid käekirju ja nõnda palju krampis käsi! Kõik see mõjub halvasti laste õpitulemustele, aga ka nende üldisele arengule ja mõnikord koguni tervisele.

Algklassides õppimine ja käsitsi kirjutamine on oluline aspekt lapse üldises arengus ja paneb aluse edukale kooliteele.

Meie uus õppeprojekt „Kirjutada on mõnus“, mida STABILO korraldab 2010.-2011. õppeaastal 1.–4. klassi õpilastele, toetab kooliõpet võistlusega, mis on pühendatud motoorsetele ja emotsionaalsetele aspektidele, andes lapsele võimaluse oma edusammudest rõõmu tunda ja kirjutamist nautida.

Auhinnaks on kirjutusvahendid kogu klassile. STABILO loosib välja neli üldvõitjat, üks iga vanuserühma kohta (esimesed kuni neljandad klassid). Võitnud klassi kooli õpetajad saavad kingituseks STABILO punased tindipliiatsid.

„Kirjutada on mõnus“ on ainulaadne õppeprojekt, mis pakub nauditavat mängulistmotoorset kogemust kirjutamisliigutuste tegemisel. Kooliprojektis „Kirjutada on mõnus“ on lihtne osaleda ja see hõlbustab kirjutamise õpetamist esimestel kooliaastatel.

Igale klassile antav tasuta õppekomplekt sisaldab võistlusel osalemiseks vajalikke materjale, kus on lisaks plakatile ka ergonoomilisi pliiatseid sarjast STABILO EASYergonomic experts, mis on disainitud spetsiaalselt selleks, et toetada õiget pliiatsihoidu ning vältida käe krampiminekut. STABILO ergonoomilisi kirjutusvahendeid soovitab ka Keila Kooli klassiõpetaja-logopeed Pilvi Kula, kes õpetab Tallinna Ülikoolis emakeelealaste raskuste ületamist.

Kui olete huvitatud selles projektis osalemisest, siis saatke registreerumise soov e-kirjaga Veronika Paljasmale aadressil Veronika.Paljasma@prpartner.ee 31. märtsiks ning võistlustöö saatke 30. aprilliks aadressil PR Partner Veronika Paljasma, Mere pst 8, Tallinn 10111.

Täpsema teabe õppeprojekti kohta leiate aadressilt www.stabilo.ee (rubriik „Uudised“) ning kui soovite õppekomplekti, saatke palun e-kiri aadressil Veronika.Paljasma@prpartner.ee.
http://www.stabilo.ee/

neljapäev, 17. märts 2011

ÕPPEPÄEV KLASSIÕPETAJATELE!

ÕPPEPÄEV KLASSIÕPETAJATELE!

UURI JA AVASTA -UURIMUSLIKU ÕPPE RAKENDAMISEST ALGKLASSIDES

Õppepäeval käsitletakse uurimusliku õppe rakendamise võimalusi algklassides lähtuvalt uuest

PGS-st ja ainete lõimingust.

Õppepäev toimub 11.aprillil.

Olete oodatud!

Lähem info ja registreerumine
Monica Sakk
koolitusjuht
6011074, 52 85 917
monica@andras.ee

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 5

Head lugejad! Õpetajate võrgustikutöö viienda uudiskirja puhul tuleb kõigepealt soovitada: võtke selle lugemiseks aega, sest nii mahuka, sisutiheda ja rohkete teemadega uudiskirja puhul teisiti lihtsalt ei saa. Suur aitäh kõigile kaasautoritele!

Esmakordselt kirjutavad uudiskirjas oma töödest-tegemistest Eesti Geograafiaõpetajate Ühing ja Eesti Koolimatemaatika Ühing. On kaks reisikirja, üks õppimiskogemusest Maltal, teine rahvakultuuri tundmaõppimisest Türgis. Oma tulevikuplaanidest kirjutavad klassiõpetajad. Saab meeleoluka ülevaate õpilasfirmade laadast. Ja siis veel... ja siis veel... ja siis veel... Alustame algusest.

Lehele jõuad järgmiselt lingilt:

PARIM PRAKTIKA KLASSIÕPETAJATELT

kolmapäev, 16. märts 2011

Õppevahendite laat


Ootame õpetajaid

23. MÄRTSIL 11.00-15.00 ÕPPEVAHENDITE LAADALE,


mis toimub Mare maja III korruse aatriumis


Laadal tutvustavad ligikaudu 20 õpetajat ja tudengit enda loodud õppemänge, töölehti, materjale, põnevaid õpetamisviise. Laat on eelkõige ideede ja kogemuste vahetamise paigaks. Kohapeal on võimalus ka endale mõni vahva õppevahend soetada või ise õppemäng valmis teha.

Laadal näed palju põnevat ja huvitavat:

Õppemängud ja töölehed
- Erinevates ainetes: ajalugu, eesti keel (sh lugemismängud), matemaatika (sh mängurahad), geograafia, inglise keel (sh viktoriinid ja lauamängud), prantsuse keele (e-raamat ja töölehed), saksa keel (töölehed videote ja lastesaadete kohta)
- Algklassiõpetajate ja alushariduspedagoogide ühistöö "Tunne Järvamaad" tutvustus
- Erinevad õppemängud lasteaias
- Häälestus-ja tagasisidekaardid

Õppematerjalid ja õpetamisviisid
- Erinevate kehade šabloonid ja kehade pinnalaotuste töölehemapid ning põnevad ruumiliste kujundite õpetamisviisid (I-XII klass)
- Käsitöö-ja meisterdamisalaseid õppematerjale
- "Töökogemusi lasteaiaõpetajalt" (õppemängud, häälikuseade tunnikonspekte, erinevate õppetegevuste konspekte, peokavad ja laulud)
- Ruumilised õppevahendid arhitektuurimudelite näol (kunst/käsitöö/ajalugu/kodulugu)
- Puuteraamatud ja mängud pimedatele lastele
- Rahvakalendri materjalid
- Soodne kiletamisteenus

Lisaks on laadal ka mitmed organisatsioonid:
- Keskkonnaamet
- SA REC Estonia
- MTÜ Mondo Maailmahariduskeskus
- KUMU hariduskeskus
- Eesti Väitlusselts

Vaata ka meie kodulehekülge, kus on üleval täpsem info laada ja osalejate kohta: www.tlu.ee/oppevahenditelaat

Tule ja veeda üks kasulik ja põnev päev huvitavate inimeste seas!
--
Kaidi Nurmik
kaidi.nurmik@gmail.com
5662 5273
www.tlu.ee/oppevahenditelaat

teisipäev, 15. märts 2011

Koolitused

AUTISMISPEKTRIGA ÕPILANE KOOLIS
05.-06.aprillil toimub koolitus kõigile huvilistele, kes puutuvad oma igapäevases töös kokku autismispektriga lastega.
Kuidas ära tunda autismispektriga õpilast? Mis põhjustab autismi? Kuidas on seotud toitumine ja autism? Milliseid võimalusi on õpilase toetamiseks? Kuidas mõjutab autismispekter õpilase õpiedukust, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut? Mis on Aspergeri sündroom? Kuidas teha koostööd vanematega? Milliseid tugisüsteeme ja teenuseid vajab autistlik laps?

ÕPPEPÄEV KLASSIÕPETAJATELE!
UURI JA AVASTA-
UURIMUSLIKU ÕPPE RAKENDAMISE VÕIMALUSTEST ALGKLASSIDES
Õppepäeval käsitletakse uurimusliku õppe rakendamise võimalusi algklassides lähtuvalt uuest PGS-st ja ainete lõimingust.
Õppepäev toimub 11.aprillil.

Lähem info meie kodulehel
http://www.tk.tlu.ee/ Monica Sakk
koolitusjuht
6011074, 52 85 917

Koolitused

Autismispektriga õpilane koolis

05.-06.aprillil.05.-06.aprillil toimub koolitus kõigile huvilistele, kes puutuvad oma igapäevases töös kokku autismispektriga lastega.
Kuidas ära tunda autismispektriga õpilast? Mis põhjustab autismi? Kuidas on seotud toitumine ja autism? Milliseid võimalusi on õpilase toetamiseks? Kuidas mõjutab autismispekter õpilase õpiedukust, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut? Mis on Aspergeri sündroom? Kuidas teha koostööd vanematega? Milliseid tugisüsteeme ja teenuseid vajab autistlik laps?

ÕPPEPÄEV KLASSIÕPETAJATELE!
UURI JA AVASTA-
UURIMUSLIKU ÕPPE RAKENDAMISE VÕIMALUSTEST ALGKLASSIDES
Õppepäeval käsitletakse uurimusliku õppe rakendamise võimalusi algklassides lähtuvalt uuest PGS-st ja ainete lõimingust.
Õppepäev toimub 11.aprillil.

Lähem info meie kodulehel
www.tk.tlu.ee Monica Sakk
koolitusjuht
6011074, 52 85 917

Meeldetuletus

Ainekava koolitus

Järva maakonna klassiõpetajate koolitus uuest I ja II kooliastme eesti keele ainekavast toimub 23. märtsil 2011 algusega kell 10.00
Paide Gümnaasiumis.


Täpsemalt loe vanemate postituste seast.

kolmapäev, 9. märts 2011

Jutuvestmissari

Mul on rõõm teatada, et parimad jutuvestjad maa ja mere tagant tulevad sel aastal kultuuripealinna. Igal kuul ootame üht maailma jutuvestmislavade lemmikut ka meile oma lugusid ja kogemusi vahetama.

Jutuvestmissarja avaüritus ja meie esimese külalise, indiaani jutuvestja Dovie Thomasoni jutuõhtu toimub

20.märtsil, kell 18.00, Hobuveskis, Lai tn 47, Tallinnas.
21.märtsil töötuba, Tallinna Keskraamatukogus.
Vajalik eelregistreerimine
filipp.kruusvall@gmail.com

Täpsem info
www.rahvakultuur.ee/muinasjutukool
või
http://www.rahvakultuur.ee/?s=1155
või
Facebooki kogukonnas – Jutuvestmissari


piret@rahvakultuur.ee
5140242

Päikest!