esmaspäev, 24. oktoober 2011

TERVITUSED MIDRIMAALT!


Sügis seab karukoopas pehmeid unelinasid valmis ja porknapeenrast on lumememmeninad keldrisse korjatud. Meil on sel pimedal talveootuse ajal paras aeg võtta sõbral käest ning asuda teele Midrimaale...

Tublid etlejad on oma juhendajatega taaskord oodatud

Paide Gümnaasiumisse 17. novembril kell 11.00.

Võistlusjuhendi ja registreerimisvormi leiate aadressilt http://midrimaa.pbworks.com

Kohtumiseni!

Korraldustoimkonna nimel

Kersti Varik kersti.varik@paidegymn.ee

neljapäev, 20. oktoober 2011

Ettelugemise päev

20.oktoober on ettelugemise päev. Sa jõuad veel täna üllatada oma sõpru ja töökaaslasi lõbusa salmiga ning rõõmustada pere nooremaid liikmeid tavalisest pikema unejutuga.


Unejutu lugemine on kvaliteetaeg koos vanemaga, mis lisaks kuulamis- ja lugemisoskuse toetamisele annab lapsele kindlustunde. Kui teie peres puudub ettelugemise tradistsioon, on täna hea aeg sellega alustada.


Meeldivaid ettelugemishetki!


kolmapäev, 12. oktoober 2011

teisipäev, 11. oktoober 2011

Mäng on väikese inimese töö

Laps on kõige tähtsam amet,

suurgi tahaks olla laps.

Aga suureks saades tuleb

olla mamps või olla paps.

(P. Volkonski)

Johannes Käisi Selts ja Paide Ühisgümnaasium kuulutavad 2011\12. õppeaastal 3.– 6. klassi õpilastele

kodu-uurimistööde võistluse üldteemal

„Mäng on väikese inimese töö”.

Tööde esitamise tähtaeg 1. märts 2012.

Uurimistöö vormistamise soovitused on Paide Ühisgümnaasiumi kodulehel www.paideyg.ee.

Uurimistööd saata aadressil

Paide Ühisgümnaasium

Kodu-uurimistöö

Kooli 1

Paide 72718


Tööle lisada juhendaja meiliaadress.


Kodu-uurimistöödest tehakse kokkuvõtteid 2012. aasta septembris väikeste kodu-uurijate päeval Paides.

Täpsem info:

Veronika Varik – Johannes Käisi Seltsi juhatuse liige, veronika.varik@tlu.ee

Heli Prii – Paide Ühisgümnaasiumi klassiõpetaja, heli.prii@gmail.com

reede, 7. oktoober 2011

Infopäev õpetajatele

Tere,

Korraldame tööõpetuse (esimene kooliaste), käsitöö ja kodunduse ning
tehnoloogiaõpetuse õpetajatele infopäeva, milles räägime aastatel 2012 ja
2013 toimuvatest aineõpetajate täienduskoolitustest.

Info on aadressil http://www.tehnoloogia.ee/index.php?sisu=infopaev_2011


Palun infot edastada õpetajatele!

Parimat,
Mart Soobik
56499135

kolmapäev, 5. oktoober 2011

ILUSAT ÕPETAJATE PÄEVA!

i

Koolirahva ideelaat

Koolirahva Ideelaat 2011/ Konkursi Olen Ettevõtlik 2011 lõppüritus

27.oktoober 2011, kell 10.00-14.00

TLÜ Haapsalu Kolledž

Konkursi Olen Ettevõtlik projektide kaitsmine kell 11.00-14.00:
Osalevad koolide meeskonnad, kes on loonud ja tutvustavad projekte, kus tähelepanu suunatud õpilaste ettevõtlikkuspädevuse arendamisele.

1.Laulasmaa Kool Elamusmängud
2.Paide Gümnaasium Fotoromaanid
3.Uhtna Põhikool Seinteta kool
4.Peetri Lasteaed-Algkool Vesi
5.Jüri Gümnaasium Õpime demokraatiat
6.Kurtna Kool Ettevütlikkuse arendamine tööõpetuse tunnis
7.Harkujärve Lasteaed-Põhikool
8.TLÜ Haapsalu Kolledž I Otsustusmäng 60 sekundit
9.TLÜ Haapsalu Kolledž II Märka ja mõista

Koolirahva Ideelaat kell 10.00-14.00
Osalevad:
Kirjastus TEA
Kirjastus Atlex
Kirjastus Koolibri
SA REC Estonia (keskkonnatemaatilised õppematerjalid)
Ciconia õppemängud I-II kooliastmes erinevates õppeainetes
Eda Tuvikene Võrumaa, Mõniste Kool (matemaatika õppematerjalid)
Aili Lomp Jõgevamaa, Esku-Kamari Kool (õppematerjalid klassiõpetajale)
Ivika Jegis Harjumaa, Aruküla Põhikool (3.-9. kl inglise keele töölehed, viktoriinid, lauamängud)
Lehte Jõe/ Kristel Tereping Läänemaa, Taebla Gümnaasium/Palivere Põhikool Õppematerjalid CD-l ideid kunsti ja tööõpetuse tundideks ja tööjuhendid õppemängude valmistamiseks.
Haapsalu Kolledži Käsitöötehnoloogia ja Disaini osakond tutvustab ja müüd oma tooteid.
Põltsamaa MARI lasteaed (töökogemus lasteaiaõpetajalt, erinevad õppematerjalid, peokavad)
Pille Matt Terviseteemalised loodusmuinasjutud 4.-7.a. lastele

Töötoad
11.00-12.00
Eesti Väitlusselts tutvustab väitluse kasutamise võimalusi erinevates õppeainetes.
12.00- 12.30
Multikultuurne õpikeskkond A. Kukk , M. Muldma TLÜ
13.00- 13.30
Tarbijahariduse õppematerjali tutvustamine M. Kõrvits

Info
Anneli Kasesalu 47 20 244
anneli@hk.tlu.ee

Loeme südamest!

Loeme südamest!

MTÜ Eesti Lugemisühing saab 2012. aasta 9. mail 20aastaseks. Selle tähistamiseks toimuvad kahekümnes Eesti paigas 14. märtsist kuni 9. juunini üritused „Loeme südamest!"

Otsime aktiivseid inimesi, kes soovivad osaleda juubelipidustustel ja korraldada oma kodukohas lugemisteemailisi üritusi. Ootame loovaid ja rõõmsaid nägemusi, kuidas haarata erinevaid sihtgruppe.

Kuulutame konkursi oma üritusega liitumiseks.

Osalemissoovis palume märkida:

· kus ja millal üritus toimub

· ürituse pealkiri, eesmärk ja tegevuskava

· sihtrühm

· kes ürituse korraldab

· eelarve (eelistame ettepanekuid, kus kasutatakse vabatahtlikke)

Omaltpoolt pakume osalemisvõimalust üleriigilisel üritusel, reklaami oma kodukohale ja meeldivat koostööd!

Konkursil osalemisest anda teada 17. oktoobriks e-postiaadressil lugemisyhing@gmail.com.

Heli Prii

Eesti Lugemisühingu juhatuse liige

esmaspäev, 3. oktoober 2011

Koosolek

Algõpetuse maakondliku ainesektsiooni koosolek toimub

11.oktoobril kell 14.30 Paide Gümnaasiumis.

Päevakorras:

Maakondlikud õpilasüritused (ootan ettepanekuid), koolitused ja üritused õpetajatele (jälle ootan ettepanekuid), ja muud aktuaalsed teemad.

Tervitades ja igast koolist vähemalt ühte inimest oodates

Riina Õun