neljapäev, 30. oktoober 2014

Sügissumin Viljandis

25. oktoobril toimus EKÕL seminar Viljandi pärimusmuusika aidas. Kursust "Sissejuhatus laulumängude ja pärimuslike tantsude maailma" viis läbi Janne Suits. Vaatamata sellele, et õhtust teatrikülastust silmas pidades olid nii mõnelgi meist seljas juba peoriided, asusime innukalt õpetaja näpunäidete järgi tegutsema. Mängides läks aeg kiiresti, kahju oli lõpetada.
Oli meeleolukas ja sügiseselt soe päev. Suured tänud korraldajatele!

 

kolmapäev, 15. oktoober 2014

Lähme külla!

„Lähme külla” sari kutsub taas
6.novembril kell 14.00 ootab Koigi Kool Järvamaa klassiõpetajaid külla.
Kavas on:
1. Mõisahoone ja renoveeritud mõistalli tutvustamine (läbi viib võimalusel direktor Arvo Kangas või Kaja Kaljuste)
2. Käeline tegevus. Juhendab õpetaja Pille Sonk.
3. Arutelu-vestlus kohvilauas. Kaja Kaljuste kõneleb Koigi Kooli tugisüsteemidest ja vastab huviliste küsimustele seoses kooliga. Huvijuht-õpetaja Etta Sakkis räägib kooli huviringidest ja õpilasüritustest.
Korraldajad soovivad teada osalejate arvu. Palun teatada osalemissoovist 27. oktoobriks aadressil marjumei@tyripk.ee.
Ja nagu ikka, võtavad külalised natuke külakosti kaasa J

Rõõmsa kohtumiseni Koigi Koolis!

kolmapäev, 8. oktoober 2014

7.okt toimus Järvamaa Keskraamatukogus ettelugemispäev teemal "Sport ja liikumine lasteraamatutes" 4.klasside õpilaste jaoks. 

15 tubli lugeja hulgast osutus kõige paremaks Õnnela Rodendau Albu Põhikoolist (juhendaja õp Kersti Liivak). Õnnela läheb esindama Järvamaad Tallinna Eesti Lastekirjanduse Keskusesse 18.oktoobril.

Lugemisühingu teabepäev

Hea kolleeg!

Eesti Lugemisühing kogub tegevõpetajate ja lapsevanemate, aga ka kooli-ja lastaiajuhtide küsimusi ja ettepanekuid lugemaõpetamise edendamiseks. Milliseid kitsaskohti kogete lasteaia ja I kooliastme lugemisõpetuses? Millised on head, toimivad lahendused teie kogemuse põhjal?

Ootame osalema 31.oktoobril  kell 14.30-16.30 Paides PAIde lasteaias toimuval teabepäeval.

Arutelu juhivad lugemisühingu juhatuse liikmed, tutvustatakse uuemaid uurimistöid lugemaõpetamise vallas.

Palun anna oma tulekust teada Helile heli.prii@gmail.com 21.oktoobriks.

teisipäev, 7. oktoober 2014

Ettelugemispäev


Tänavuse juba 21. ettelugemispäeva teemaks on „Sport ja liikumine lasteraamatutes“.
Maakondlik eelvoor toimub 7. oktoobril kell 12.00 Järvamaa Keskraamatukogus. Osalevad maakonna koolide 4 klasside parimaid ettelugejad: igast klassist 1-3 õpilast.

Laupäeval, 18. oktoobril kell 12.00 toimub Tallinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses võistluse finaal, kuhu pääseb maakondliku vooru parim ettelugeja koos saatjaga.


Eesti Lastekirjanduse Keskus on ettelugemispäevi korraldanud alates aastast 1994. 

esmaspäev, 6. oktoober 2014

Tutvustuspäev

Kutse õppekava uuenduste rakendamist toetavate materjalide ja vahendite tutvustuspäevale
Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus korraldab 3. novembril Paides Järva Maavalistuses (Rüütli 25) tasuta tutvustuspäeva, kus tutvustatakse õpikogukondadega töötamise kogemust seoses õppekava rakendamisega ning loodud tugimaterjale, sh õppimist toetava hindamise kodulehte ja veebikursust, õpikogukonna meetodit õppekava uuenduste rakendamise toetamiseks ning õppekava läbivate teemade hindamisvahendeid. Samasisulised tutvustuspäevad toimuvad veel 30. oktoobril Haapsalus, ja 17. novembril Rakveres.
Tutvustuspäevadele on oodatud koolide juhtkonnad, õpetajad ja teised koolitöötajad, aga ka selle teemaga tegelevad teised spetsialistid, kes soovivad nimetatud teemadega koolis põhjalikumalt tegeleda.
Tutvustuspäeva kava:
12.00 – 13.30 Õppimist toetava hindamise põhimõtted ja nende kasutamine
13.30 – 14.00 Kohvipaus
14.00 – 15.30 Läbivate teemade ja lõimingu rakendamise toetamise võimalused

Paide tutvustuspäevale palume registreerida aadressil http://goo.gl/qkWYqJ hiljemalt 27. oktoobriks. Kohtade arv on piiratud.
Kui Teil ei ole võimalik Paide tutvustuspäevale tulla, siis vabade kohtade olemasolu korral olete oodatud Haapsallu või Rakverre.

Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust:
Maria Isabel Runnel
Tutvustuspäevade koordinaator
TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus
maria.isabel.runnel@ut.ee

Arvutid matemaatikatunnis - koolitused klassi- ja matemaatikaõpetajatele

Tiigrimatemaatika Selts registreerib osalejaid  
15.10 - 30.11. 2014  toimuvatele e-kursustele (auditoorset tööd ei toimu).  
Iga õppija valib endale sobiva aja ja koha, kus koolitust teha, samuti ka tempo.

Kursuste tutvustused: 

1)     Exceli tagasidega töölehtede koostamine I-III kooliastmes.  Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com). Koolitusel õpitakse koostama töölehti mingi oskuse (nt korratabel, arvutamine, ühikute teisendamine jms) harjutamiseks. Õpilane saab peale vastuse sisestamist tagasisidet vastuse õigsuse kohta. Selliste töölehtede eeliseks on, et õpetaja saab kerge vaevaga koostada just sellise töölehe, mis sobib tema õpilastele.

Kursuse läbinud õppijad saavad Tiigrimatemaatika Seltsi tunnistuse.

Lisainfo

Sirje Pihlap
Tiigrimatemaatika Selts

reede, 3. oktoober 2014

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski tänab õpetajate päeva videotervituses õpetajaid hindamatu panuse eest. „Õpetajate päeval meenutame kõik, kui palju on õppimine meile elus andnud“ sõnas Ossinovski.

KAUNIST ÕPETAJATE PÄEVA!


neljapäev, 2. oktoober 2014

Tänavused Järvamaa hariduspreemiad on jagatudJärvamaa Omavalitsuste Liit andis tänavused maakonna hariduspreemiad pidulikult kätte möödunud reedel, 26. septembril 2014 Roosna-Alliku mõisas.

Aasta õpetaja preemia laureaadiks on inglise keele õpetaja Anneli Tumanski Väätsa Põhikoolist, noore õpetaja preemia sai kehalise kasvatuse õpetaja Liisa Gritšenko Laupa Põhikoolist ning parimaks klassi- ja koolieelse lasteasutuse õpetajaks nimetati Paide Ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Merike Laas.

Palju õnne, Merike!


Foto Järva Teatajast

Aasta õpetaja preemiale kandideerisid: Liina Molotovskaja, Helen Trug, Ülle Rohtma, Kersti Kivisoo, Reet Libe, Virve Kaljula, Kalli Vainula, Toomas Aan, Siret Pärtel, Kaja Kraav, Anneli Tumanski, Signe Jõerand, Leelo Kivirand ja Elena Rattur.

Noore õpetaja preemiale kandideerisid: Riina Hiob, Karin Karolin, Piret Voivod, Liisa Gritśenko ja Egle Lepp.

Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemiale kandideerisid: Mare Kärner, Krista Rikk, Ester Koplimets, Pille Paal, Merike Laas, Külli Jäätma, Moonika Vene, Ülle Kaarus, Leo Matikainen, Pille Eha, Helle Suurkivi ja Egle Lepp.

Türi uudised