laupäev, 21. veebruar 2009

TEATED

ETLUSVÕISTLUSE INFOS ON MUUDATUSED

Täname kõiki juba registreerunud koole!
Juhime tähelepanu muudatustele esinejate arvus ja registreerumiskuupäevas.


ELLEN NIIDUGA MIDRIMAALE

13. juulil 2008 tähistas paljude laste lemmikkirjanik Ellen Niit oma 80. sünnipäeva. Ellen Niidu luuletusi lugedes on üles kasvanud praeguste laste isad ja emad, isegi vanaisad-vanaemad.

Paide Gümnaasium kutsub õpilasi osalema üleriigilise laste etlusvõistluse „Ellen Niiduga Midrimaal“ (http://www.tapa.lib.ee/uudised.htm) maakonnavoorus.


VÕISTLUSJUHEND

1. Aeg ja koht – 4. märts 2009, kell 11.00 Paide Gümnaasiumis.

2. Osavõtjad – Järvamaa üldhariduskoolide 1.-6. klasside õpilased. Paidesse ootame igast koolist kuni 4 esinejat.

3. Hindamine – kahes vanuserühmas:

a) noorem vanuserühm (1.-3. klass) ;
b) vanem vanuserühm (4.-6. klass).

4. Esinemiskava – I voorus üks eelnevalt õpitud Ellen Niidu luuletus (peast);
II voorus 1.-3. klassi õpilastel üks eelnevalt ettevalmistatud kaasa võetud Ellen Niidu proosatekst (lugemine, ~2 min);
4.-6. klassi õpilastel üks võistlusel antav Ellen Niidu proosatekst (lugemine)

6. Esinemiskoht – Paide Gümnaasiumi (Aiavilja 3, Paide).

7. Registreerimine – hiljemalt 25. veebruar 2009. Registreerimiseks saata e-kiri aadressile kersti.varik@paidegymn.ee. Registreerimisel teatada:

a) esineja ees- ja perekonnanimi
b) kool ja klass
c) juhendaja ees- ja perekonnanimi
d) luuletuse pealkiri.

8. Informatsioon – Kersti Varik tel 50 34562, Paide Gümnaasium;
KAASA VÕTTA VAHETUSJALATSID!

Meeldiva kohtumiseni!

MUISTENDITE AUHINNAVÕISTLUS


Ansomardi-nimeline omaloominguliste muistendite auhinnavõistlus
18.01.2009

Järva-Jaani Gümnaasium korraldab 2009. aastal kirjanik Ansomardi (kodanikunimega Peäro August Pitka) mälestuse jäädvustamiseks omaloominguliste muistendite auhinnavõistluse.

Ootame õpilaste kirjutatud muistendeid (1.-3.kl, 4.-6.kl, 7.- 9.kl, 10.-12.kl) 10. märtsiks 2009 Järva-Jaani Gümnaasiumisse aadressil Pikk tn 1 Järva-Jaani 73301
või manusena meili aadressil kool@jjaani.edu.ee (märgusõna Ansomardi).

Auhinnavõistluse tulemused teatame 20. märtsiks 2009. Žürii teeb valiku parimatest töödest igas vanuserühmas eraldi. Määravaks otsuste tegemisel on tööde sisu, loomingulisus ja korrektne vormistus.

Töö vormistamisel palume silmas pidada järgmist:
- muistend võib olla kirjutatud arvutil või käsitsi
- töö paremal nurgal on õpilase nimi, klass ja kool, kuupäev ja aasta ning juhendaja nimi
- töö keskel pealkiri
- järgneb muistend (pikkus ei ole oluline)
- töö all vasakul märge „Olen/ei ole nõus käsikirja avaldamisega“

27. märtsil 2009 kutsume Järva-Jaani Gümnaasiumisse auhinnatud tööde autorid oma töid ette lugema. Osaleda palume ka auhinnatud tööde juhendajatel. Samas anname kätte auhinnad.
Ansomardi-nimeline muistendite auhinnavõistluse korraldamise eesmärk tuleneb vajadusest väärtustada Järva-Jaani vallaga seotud kirjanikke (vaata lisa 1).
Ansomardi-nimelist auhinnavõistlust korraldame üle aasta Järva-Jaani koolis.

2010. aastal on plaanis korraldada õpilaste ja õpetajate omaloominguliste luuletuste võistlus Leili Andre (kodanikunimega Jõesaar) mälestuse jäädvustamiseks. Leili Andre töötas 42 aastat pedagoogina. Üle kolmekümne aasta elas ja töötas luuletaja ja lastekirjanik Järva-Jaanis (vaata lisa 2).

Kerget sulge huvitavate muistendite kirjutamisel!

Info:Silva Kärner silva@jjaani.edu.ee, 5153638, Sirje Pehk sirje.pehk@gmail.com, 5057476