esmaspäev, 31. august 2009

Järvamaa klassiõpetajate metoodiline konverents

Järvamaa klassiõpetajate ainekomisjon ja Paide Ühisgümnaasium korraldavad
27.oktoobril 2009.a Paide Ühisgümnaasiumis konverentsi

„VÄLJA VÄLJAKUJUNENUD RUTIINIST”.

Konverentsi eesmärgiks on pakkuda harivat ja loovusele ergutavat päeva, kus tutvustatakse klassiõpetajate innovaatilisi ettevõtmisi ning levitatakse väärt kogemusi, tagamaks õpimotivatsiooni tõstmist ja koolirõõmu hoidmist loova ja praktilise tegevuse kaudu.

Peaesinejad on Tiia Salm (Jäneda Põhikooli õpetaja, KLOPi administraator ja toimetaja) ja Mikk Sarv (Eesti Koolimetsade Ühenduse juhatuse esimees).

Oodatud on Järvamaa klassiõpetajad ja koolijuhid ning klassiõpetajad ja koolijuhid vabariigi ühisgümnaasiumidest, üliõpilased ja kõik teised huvilised.

Õpetajad saavad oma uuenduslikke tegevusi tutvustada suulistes ettekannetes (10 min) ning lauaettekannetes. Ettekande pealkiri ja lühitutvustus (kuni 1 A4) palume saata 25.septembriks e-posti aadressile heli.prii@gmail.com.
Konverentsile on võimalik registreeruda kuni 5.oktoobrini aadressil pille.sink@paideyg.ee .

Konverentsi osavõtumaks on 100 krooni, sisaldades hommikukohvi, lõunat ja konverentsi materjale. Registreerumisel esitatud kontaktandmete põhjal väljastab Paide Linnavalitsus organisatsioonile või üksikisikule arve, mille palume koheselt tasuda.
Täpsustatud päevakava saadame osalejatele pärast registreerimist.

Lisainfo:
Kersti Laastau, Paide Ühisgümnaasiumi direktor, tel 52 297 52

Konverentsi toetajad:
Järvamaa Omavalitsuste Liit
Järvamaa klassiõpetajate ainesektsioon
Paide Ühisgümnaasium

kolmapäev, 26. august 2009

Algamas on uus kooliaasta

Tänasel õpetajate kokkusaamisel valiti üksmeelselt Järvamaa algõpetuse ainesektsiooni uueks esimeheks Riina Õun.

ImageChef Sketchpad - ImageChef.com

esmaspäev, 17. august 2009

Kuidas ma õpin kõige paremini?

Tasuks ehk proovida, milline on teie puhul kõige edukam viis õppimiseks, kas visuaalne, kuulmispõhine, kirjutamis- ja lugemispõhine või kinesteetiline. Loe siit edasi!

kolmapäev, 12. august 2009

SAAME KOKKU!


Suvi kisub vägisi sügiseks ja ilmad muutuvad jahedaks. Selge märk sellest, et kooliaeg pole kaugel.

Klassiõpetajate õppeaastaeelne koosolek toimub 26. augustil kell 12.00 Paide Ühisgümnaasiumis.

(Orienteeruv lõpp kella kahe paiku.) Plaanis on rääkida tehtust, pidada nõu tuleviku suhtes, leida ja valida ainesektsioonile uus esimees. Palun selles osas teie abi ja ootan ettepanekuid kuni 25. augustini marekabel@gmail.com.

Koosolemisele on oodatud kõik õpetajad, sest kohale tuleb ka kirjastuse „ILO“ müügijuht koos uue õppekirjandusega, mida ta ka lahkelt tutvustab ning müügiks pakub.
Järvamaa klassiõpetajaid puudutav info on üleval meie veebipäevikus http://jmklassiopetajad.blogspot.com/
Kui teil on soov blogi kaudu teistega kiiret teavet jagada, kirjutage samuti minu aadressile, aitan meelsasti.

Ilusat suve lõppu ja peatse kohtumiseni!

Mare Kabel

ÜLERIIGILINE III ALGKLASSIDE KOOLITEATRITE ALTERNATIIVFESTIVAL „VÄIKE LAVA 2009“

Festival kannab nime „Väike lava“, mis tuleneb otseselt lava mõõtmete suurusest (8 x 5 meetrit). Esimene festival toimus Kundas 2007 a oktoobris, osales 17 truppi üle 200 osavõtjaga. Teisel festivalil 2008 a oktoobris osales 16 truppi. Festival on saanud väga palju positiivset tagasisidet.

Loe siit edasi!

reede, 7. august 2009

VÄIKE ELLUJÄÄJA

Lääne Politseiprefektuuril ja Lääne Teedekeskusel on kavas korraldada üldhariduskoolide õpetajatele aktiivne liikluskasvatuse alane koolitus, kus käsitletakse peamiselt liikluskasvatuse õppemetoodikat ning tutvustatakse liikluskasvatuse tundide läbiviimise võimalusi läbi erinevate õppeainete ning vastavalt eakohasusele. Koolitus on mõeldud ennekõike algklasside õpetajatele, kuid on oodatud ka kõik teised huvilised, kes planeerivad liikluskasvatusega aktiivselt tegelema hakata.

Maanteeameti statistika 2008. aasta kohta näitab, et liiklusolukord teedel ja tänavatel on hakanud paranema.
Veerandi võrra vähem inimesi sai liikluses vigastada, hukkunute arv vähenes koguni kolmandiku võrra. Ka lapsi sai vähem kannatada. Maanteeameti andmetel registreeriti 2008. aastal 236 liiklusõnnetust, milles sai vigastusi 269 ja hukkus 3 kuni 15- aastast last. Vaatamata erinevatele sotsiaalsetele meediakampaaniatele ning ennetusüritustele saab jätkuvalt kõige rohkem lapsi kannatada kaassõitjana(121).
Järgmiseks suuremaks riskigrupiks on jalakäijana liigelnud lapsed (87), kellest kõige rohkem oli 6 -- 9 aastased (38 %) ja 10 -- 12 aastased (28%).

Et ennetada lastega juhtuvaid liiklusõnnetusi veelgi ning toetada õpetajaid liikluskasvatuse tundide läbiviimisel planeerib Lääne Politseiprefektuur koostöös Lääne Teedekeskusega korraldada projekti "Väike ellujääja" raames kuus liikluskasvatuse teemalist koolitust üldhariduskoolide õpetajatele Pärnu-, Järva-, Rapla- , Lääne-, Saare- ja Hiiumaal.

Õpetajatele on kavas läbi viia aktiivne koolitus, kus käsitletakse peamiselt liikluskasvatuse õppemetoodikat ning tutvustatakse liikluskasvatuse tundide läbiviimise võimalusi vastavalt eakohasusele. Koolitused viivad läbi Lääne Politseiprefektuuri vanemkonstaabel Liilia Mänd ning Lääne Teedekeskuse liiklusosakonna peaspetsialist Sirli Leier.
Koolitustele on oodatud üldhariduskoolide õpetajat, kes soovivad värskendada teadmisi liikluskasvatusest ning saada häid nõuandeid oma ala professionaalidelt.

*Igas eelnimetatud maakonnas toimub üks koolitus ning osalejate arv on piiratud. Osalemine koolitusel TASUTA.

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
17.08.2009 Hiiumaa
19.08.2009 Saaremaa
21.08.2009 Haapsalu
24.08.2009 Rapla
26.08.2009 Paide - Paide Tallinn 12, Paide politseijaoskonna saalis
27.08.2009 Pärnu


*Oma osalemise soovist teavitage palun hiljemalt 13.augustil 2009 e-postiaadressil kristi.kais@laane.pol.ee.

Koolituse toimumise koht antakse osalejatele teada peale registreerumist.