pühapäev, 15. märts 2015

Teater kooli ja lasteaeda: kunst või haltuura?

ASSITEJ EESTI KESKUS TÄHISTAB LASTETEATRI PÄEVA SEMINARIGA
20.märtsil, rahvusvahelisel Lasteteatri Päeval korraldab ASSITEJ Eesti Keskus Piip ja Tuut Mängumajas seminari "Teater kooli ja lasteaeda: kunst või haltuura?". Seminari avab Miksteatri uuslavastuse "Merele!" esietendus.

2015. aastal tähistab ASSITEJ International  50. sünnipäeva. Pool sajandit on teatritegijad üle maailma seisnud hea lastele loodava teatrikunsti eest, mis jõuaks iga väikese vaatajani parimal võimalikul moel laste majanduslikust ja poliitilisest orientatsioonist sõltumata.
Seminaril vaagitakse olukorda, mis seisus on täna teater noorele vaatajale Eestis; tutvustatakse sügisest festivali "Teater noorele vaatajale 2015", uuenenud kodulehte, uut programmi, millesse on kaasatud kultuuriministeerium ja heategevusfond Aitan Lapsi, ning uut koostööalgatust Põhjamaade ja Baltimaade ASSITEJ keskuste vahel. Seminarile on oodatud lisaks teatritegijatele ka lasteaedade ja koolide õpetajad ning huvijuhid, kelle südameasjaks on teater noorele vaatajale.

Registreerimine etendusele ja seminarile aadressil: info@assitej.ee
Miksteatri uuslavastus "Merele!“ räägib kolmest muuseumitöötajast, kes saavad õhtuti peale tööd kokku, et teha midagi sellist, mida endast lugupidavad täiskasvanud ei tee – nad mängivad. Aga see pole niisama mängimine. Iga kord toob keegi kaasa muuseumi kogudest ühe maali, mis annaks inspiratsiooni uueks fantaasiaks. Täna seilatakse merele, pea ees otse tundmatusse.

Lavastus on valminud kolme näitleja rühmatööna. Autorite, lavastajate ja näitlejatena astuvad publiku ette Maarja Mitt, Tarmo Song (külalisena Theatrumist) ja Kaido Rannik.
Lasteteatri Päeva ajakava 20.märtsil 2015 Piip ja Tuut Mängumajas:
11.00 Miksteatri uuslavastuse "Merele!" esietendus
12.00 Seminar "Teater kooli ja lasteaeda: kunst või haltuura?" Sõnavõtjad: Toomas Tross, Rait Avestik, Kaido Rannik, jt.
14.00 ühine lõuna

 Lähem teave www.assitej.ee
Toomas Tross    56468040 toomas@piipjatuut.ee
Kirsten Simmo  55639219 info@assitej.ee
Kaido Rannik     56647765 kaido.rannik@gmail.com

pühapäev, 8. märts 2015

Johannes Käisi Selts kutsub konverentsile

Johannes Käisi Selts kutsub tähistama Johannes Käisi Seltsi 25. tegutsemisaastat.

Hariduskonverents toimub 19. märtsil 2015.a algusega kl 10.00 Põlva Ühisgümnaasiumis.

10.00 Hariduskonverentsi avamine.
10.05 – 10.15 Sõna tervituseks on Johannes Käisi Seltsi I juhatuse liikmel Tiiu Kiudorvil.
10.15 – 10.30 Läkitus Johannes Käisi Seltsi ja juhatuse liikmelt, emeriitprofessor Inge Undilt (loeb ette: Kai Võlli).
10.30 – 10.35 Sõna tervituseks on Põlva Ühisgümnaasiumi direktoril Koit Nookil.
10.40 – 11.00 Käisi jälgedes – Kai Võlli
11.05 – 11.25 Rosma Johannese Kool

11.30 – 12.30 Sünnipäevatort

12.30 Kasvatuse ja hariduse ülesandeks on meie kultuuri väärtusi tulevaile põlvile edasi anda, neid meie kultuuriliste varanduste pärijateks teha. /Käis/

  • 12.30 – 12.50 Folkloor alushariduses ja algõpetuses – Ülle Podekrat
  • 12.55 – 13.15 Rahvamuusikaõpetus – Krista Sildoja
  • 13.20 – 13.40 Vaimne kultuuripärand – Ahto Raudoja

13.45 – 14.05 Loodusõpetuse tõeliseks ülesandeks on arendada noortes kõiki vaimseid võimeid ja kõrgemaid väärtusi. Vaatlus olgu õpetuse aluseks. /Käis/

  • Loodusainete õpetamisest õppekäikude toel – Krista Untera.

14.10 – 14.30 Meie väikesele rahvale on hariduse edu iseäranis tähtis, sest ainult iseseisvale rahvuslikule kultuurile tuginev väikeriik võib püsida ja püsima jääda teiste suuremate riikide keskel. /Joh Käis/

  • Rahvusvahelised projektid põhikoolis ja gümnaasiumis – Florika Kolbakova


Lillede asetamine ja küünalde süütamine Johannes Käisi haual.

Osavõtumaks JKSi liikmetele 5 €, teistele 8 €.
Registreerimine: Aina.Alunurm@gmail.com

Meetodimess

17. märtsil k.a. kell 10.00. – 18.00. toimub hotellis Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn) õpetajate meetodimess “Millised uudsed viisid toovad looduse ja keskkonna õppijatele lähemale?”.

Meetodimess on omalaadne täiendõppe vorm/töötuba, mille käigus osavõtjad jagavad oma parimaid praktikaid. 17. märtsil on  kõne all looduse ja keskkonnateema käsitlemine. Messi eesmärk on toetada seniste kogemuste vahetamist ja uute meetodite arendamist, sõna saavad tunnustatud eksperdid ja messist osavõtjad.
Parim praktika tutvustab ja analüüsib osaleja poolt juba kasutatud või katsetamisel olevat meetodit/töövahendit/lähenemist, mille keskmes on uudne ja nutikas viis looduse ja keskkonna käsitlemisel õppetöös. Lisaks esitlustele töötatakse rühmatöös välja mõned uued nipid loodusainete käsitlemiseks kas koolis või loodusmajas. Seega on osalema oodatud kõik õpetajad ja keskkonnahariduse jagajad, kel on huvi teadmisi uudselt ja põnevalt vahendada.

Messi juhendavad Piret Jeedas ja Kristi Leps ühingust Ruumiloojad, osaliselt toetab Euroopa Sotsiaalfond SA INNOVE vahendusel.

Palume huvilistel registreerida hiljemalt 10. märtsiks 2015 kas aadressil etalon2020@gmail.com või telefonil 5523290. Neil, kes soovivad messil oma kogemusi jagada, palutakse registreerimisel lühidalt (5-7 lauset) kirja panna, milles parim praktika seisneb. Kõigi laekunud ettepanekute seast teevad korraldajad vajadusel valiku. 
Osavõtumaks on 12 eurot, Liidu liikmetele 6 eurot. Palume tasuda Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu arvele nr. EE922200001120061999  Swedpangas, lisage selgitusse oma nimi.

NB! Osavõtjatele, kes messi õnnestumisse oma heade kogemustega panustavad (palume registreerimisel oma parimat praktikat lühidalt kirjeldada) on osavõtt TASUTA!

Info
Anne Kivinukk
Eesti Loodusainete Õpetajate Liit