kolmapäev, 12. detsember 2012

BCS Koolitus kutsub


BCS Koolitus kutsub klassiõpetajaid ainete lõimimise ja  nutikate IKT lahenduste koolitusele
03. jaanuaril 2013 kell 10.00 toimub Tallinnas koolitus „Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel“. Koolituse kestus on 8 tundi.
Koolitusele oodatakse üldhariduskoolide klassiõpetajaid, et tutvustada, kuidas aineid infotehnoloogia toel omavahel integreerida, nii et oleks täidetud uue õppekava eesmärgid.
Koolitusel tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid ning tähelepanu keskpunktis on koostöö ja ainete lõimimine. Koolituse käigus näidatakse võimalusi, kuidas siduda tehnoloogiat eri ainetega ning kuidas seeläbi aineid omavahel lõimida. Lähema vaatluse all  on  eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja kunstiõpetus.
Koolitusel  tutvustatakse ühiskirjutusvahendeid, mänge ja nende loomist, videotöötlust, pilditöötlust ja avatud õpikeskkondi.  Keskseks teemaks on käesolev aastaaeg, mille ümber toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad saavad võimaluse kõike praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada õpilastega. Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel.  Ühistöös valmib wiki, mille autoriteks on kõik kursusel osalejad.
Lektoriteks on Ingrid Maadvere  ja Kristi Rahn, kel mõlemal on tihe kokkupuude nii klassiõpetaja töö ning haridustehnoloogiaga.
Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200

Elo Allemann

reede, 23. november 2012

KUTSU MUUSEUM KOOLI VÕI LASTEAEDAA. HTammsaare muuseum pakub koolidele ja lasteaedadele võimalust kutsuda muuseum endale külla!

Hariva ja mängulise muuseumitunni jooksul saavad lapsed teadmisi vastava rahvakalendri tähtpäevaga seotud tavadest. Samuti lahendatakse loovaid ja mängulisi ülesandeid ja meisterdatakse!

Programmi raames viiakse läbi  2 x 45 minutiline  muuseumitund.
Programmi maksumus kuni 50 km kaugusel 40.00 €, rohkem kui 50 km kaugusel 50.00 €.
(sisaldab meisterdamiseks vajalikke vahendeid). Kui ühes koolis viia sama päeval läbi mitu programmi  eri klassidele, lisandub iga järgneva klassi kohta vaid 10 €.
Programmide võimalik tellimise aeg – november kuni aprill.

EESTI RAHVA RIIETUMISTAVAD 19. SAJANDI II POOLEL
Programmi kestus: 45 minutit
Programmi sisu: Kuidas käidi riides 150 aastat tagasi? Millised olid sellel ajal jalanõud? Kes tegi ja millest tegi vanasti riideid ja jalanõusid? Kuidas sai linast ja lambavillast kangas? Kaasas näidised ja anname võimaluse riietuda selleaegsetesse rõivastesse.

LASTE MÄNGUD JA TEGEMISED 150 aastat tagasi
Programmi kestus: 45 minutit
Programmi sisu: Millised olid pered ja nende kombed vanasti, milliseid töid tegid vanasti lapsed? Mängime mänge, laulame laule, mida mängisid  ja laulsid meie vaaremad ja vaarisad.  Kuidas nad said omale mänguasjad? Meisterdame ise ühe mänguasja.

ESIVANEMATE TOIDULAUD 150 aastat tagasi
Programmi kestus: 45 minutit
Programmi sisu: Mida ja millal vanasti söödi? Mida kasvatati ise ja mida sai kaupmehelt? Millega vanasti maiustati? Kas pidulaud oli teistsugune kui argipäeval?

MARDI- JA KADRIPÄEVA KOMBED JA TAVAD
Programmi kestus: 45 minutit
Soovitav aeg: novembrikuu
Programmi sisu: Erinevus praeguste ja 150 aastat tagasi tähistatud mardi-ja kadripäevadel.
Kuidas end õigesti mardiks või kadriks kostümeerida (kaasas erinevad vahendid ja materjalid). Teeme ise kamakäkki ja kadrititte ning otsime mardi-ja kadripäevaseid tarkuseteri. Aitame lastel koostada omanäolise ja vahva kadride külaskäigu.

Lisainformatsioon ja tellimine:
5340 3461 või 385 9020

*Koolid ja lasteaiad, kes on kutsunud muuseumi külla, saavad tellida muuseumisse ekskursiooni vaid piletihinnaga – giiditeenus tasuta.

MIDRIMAA 2012

Paide Gümnaasiumi kodulehelt:

Neljapäeval, 15. novembril kogunes 43 Järvamaa õpilast koos juhendajatega Paide Gümnaasiumi aulasse, et võistelda luuetuste esitamises

11 maakonna koolist tulnud etlejad kandsid seekord ette Ellen Niidu ja Wimbergi kui selle aasta Karl Eduard Söödi nimelise lasteluule aastaauhinna laureaadi luulet.

Žürii koosseisus Anne Pajupuu, Silja Felt, Anu Ubaleht, Jaak Salmar, Arto Saar ja Tarmo Alt otsustas järgmiselt:

noorem vanuserühm (1.-3. klass) 
I koht Karl Müllerbeck Roosna-Alliku Põhikoolist (juhendaja Merike Sõmermaa);
II koht Regina Saadov Laupa Põhikoolist (juhendaja Ülle Kaarus);
III koht Lisette Haug Paide Gümnaasiumist (juhendaja Riina Õun).

vanem vanuserühm (4.-6. klass)
I koht Damaris Ly Tambla Paide Gümnaasiumist (juhendaja Siiri Sitska);
II koht Kristin Tommula Aravete Keskkoolist (juhendaja Ly Karjus);
III koht Ingo Reiljan Türi Põhikoolist (juhendaja Eve Laur).

Mõlema vanuserühma parimad esindavad Järvamaad kevadvaheajal Tapal toimuval vabariiklikul etlusvõistlusel „Ellen Niiduga Midrimaale“.

Üritust toetasid Järvamaa Omavalitsutsuste Liit ja AS Kuma.

Kersti Varik

Klop.edu.ee lõpetab tegevuse

Teade klassiõpetajate ajaveebist

Lp klassiõpetajad! Seoses meie kodulehekülje (http://klop.edu.ee/) haldamisega tekkinud erinevate probleemidega, lakkab see töötamast lähikuude jooksul. Palume teile vajalikud materjalid endale sealt alla laadida. Lingikogu lisame hetkel kasutusel oleva ajaveebi (http://klassiopetaja.blogspot.com/) lehele. Oma õppematerjale soovitame õpeatjatel avaldada Koolielu. Lugupidamisega EKÕL-i juhatus

reede, 16. november 2012

VÕISTULUGEMINE JA LUGEMISKETT


Rahvusvahelise “Hansenist Tammsaareni” võistulugemise juubeliaasta

Ootame kõiki Tammsaare-huvilisi reedel, 25. jaanuaril Albu mõisa X võistulugemisele. Sihtrühmaks on V-XII (10-19-aastased) klasside õpilased nii kodu- kui välismaalt.
Esitada tuleb peast kuni 5-minutiline katkend Tammsaare loomingust.Võisteldakse 3 vanuserühmas: V-VI; VII-IX; X-XII klass. Žüriil on õigus teha vanuserühmades muudatusi. Igas vanuserühmas antakse välja I, II, III koht ning eripreemiaid.Vanuserühmade võitjad loevad lõppvoorus peapreemiale.Palume registreerida Albu kooli kodulehel reedeks, 18. jaanuariks 2013.( ees- ja perekonnanimi, repertuaar, kool, klass, juhendaja, tel, meiliaadress; tutvumisõhtul, rahvamatkal osalemise ja majutussoov)X “Hansenist Tammsaareni” võistulugemise tegevuskava
Reedel, 25. 01.2013

10.00 SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel külastamine
11.00 Registreerimine Albu mõisas
11.30 Avamine
12.00 Võistulugemine
14.00 Lõunasöök Albu Toiduaidas/ekskursioon Albu mõisas
15.30 Kokkuvõtted võistulugemisest, teave rahvusvahelise lugemisketi kohta
16.00 Võistulugemine peaauhinnale
16.30 Lõpetamine
17.00 Küünalde süütamine Järva-Madisel A. H. Tammsaare ausamba juures
17.30 Tutvumisõhtu soovijaile
19.00 Majutamine soovijaile

Laupäeval, 26.01.2013

12.00-15.00 A. H. Tammsaarele pühendatud Albu valla rahvamatk (jalgsi või suuskadel)marsruudil Järva-Madise –Simisalu(u 8 km). Simisalus pakutakse
sooja suppi ja teed väikse lisatasu eest. Bussid toovad rahva stardipaika tagasi.
Palume kaasa võtta soojad riided ja mugavad jalanõud.


Ajavahemikus 1. veebruar- 1. märts rahvusvaheline Tammsaare 

lugemiskett.

„Hansenist Tammsaareni“ võistulugemine toimub 2013. aastal juba 10. korda. Plaanis on seda tähistada rahvusvahelise lugemisketiga.
Lugemisketi  ehk katkematu Tammsaare tekstide esitamise viivad läbi eelnevalt registreerunud Tammsaare-huvilised, kes oskavad peast lugeda ~5-minutilisi katkendeid Tammsaarest (võib lugeda ka mõne aforismi).
Lugemisajad  saadame osalejatele pärast registreerimist. Keti pikkuse saame minutites kätte, kui korrutame osavõtjate arvu 5-ga. Seega mõõdame lugemisketti nii arvuliselt kui ajaliselt.
Palun kõigil soovijail panna end kirja hiljemalt 31. detsembriks 2012 Albu kooli kodulehel kool.albu.ee või enda.trubok@gmail.com.

P.S Palume võimaluse korral koguneda kooslugemistele kas raamatukogudesse, koolidesse või pereringi, et filmida lugemisketis osalejaid kohapeal ja saata oma filmikatked 1. märtsiks Albu Põhikooli, kus saaksime lugemisketist kokku monteerida tervikfilmi.
Aadress: Albu Põhikool
Albu vald
73402
Järvamaa
e-post :
Tel 55699341
Projektijuht
Enda Trubok

Õpetaja roll osalevas juhtimises


Kutse seminarile

Kavandatavad muudatused hariduskorralduses on tekitanud palju küsimusi ja ka ebakindlust tuleviku osas. Põhjalikumaks infovahetuseks ning aruteluks korraldab Eesti Õpetajate Liit õpetajatele ja koolijuhtidele  seminari

ÕPETAJA ROLL OSALEVAS JUHTIMISES


Kõnelevad: minister Jaak Aaviksoo, Tartu Ülikooli professor Kulno Türk, koolijuhid Toomas Kruusimägi ja Margus Veri, Noored Kooli õpetaja Mihkel Kõrbe, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit Timakov.

Modereerib Janek Mäggi.

Aeg ja koht:

teisipäeval, 27. novembril kell 13:00 – 16:00 Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis (Munga 18),
reedel, 30. novembril kell 13:00 – 16:00 Tallinnas Õpetajate Majas (Raekoja plats 14).

Täpne kava ja registreerimine http://www.opetajateliit.ee/

neljapäev, 1. november 2012

Aitäh!

Albu mõisahoonesse kogunes eile pärastlõunal parajalt suur seltskond klassiõpetajaid Järvamaa koolidest. Kokku oli meid lausa 31. Kui mõisale õp Kersti juhtimisel tiir peale tehtud ja vana maja salaurkad üle vaadatud, jagasid oma kogemusi sõnakunsti vallast emakeeleõpetaja Enda ja lõpuklassi tüdrukud Brigitta ja Ingeri- Helena. Õpetajad väänutasid koos lastega innukalt näolihaseid ja katsetasid eesti keeles olematu 4. välte väljahääldamist. Õpetaja Kersti näputöönurgas sõlmisid nobedad näpud kokku kireva vepsa mutikese, kes pidi tegijale majavaimu eest olema. Puhata ja mängida- seda sai alles siis, kui päevaplaani kirja pandud tähtsamad tööd olid tehtud. Lühietenduse andjad naerutasid publikut, nii et Paide naiste tehtud vorsti- ja kiluleivad ning imemaitsev suur pruun kook kippusid vägisi kurku minema! :)
Kallid külalised! Te olete meil ikka meeles pimedal ajal küünalt süüdates ja jõulupuud ehtides, pildiraamatut lehitsedes ja kalendrisabast vaheaegu otsides, lilleilu nautides ja lihtsalt maiustades...
Võõrustajatena täname kõiki külalisi kaugelt ja lähedalt! Teiega oli väga tore koos olla!
Ilusat hingedeaega!
Albu koolipere nimel
Mare

FotoFoto
  Foto

esmaspäev, 29. oktoober 2012

Jutupühad


Küll tuleb see kiri vast üllatusena,
aga mõtlesin, et ehk huvitab meie üritus klassiõpetajaid.

siin siis meie Jutupühade lennuleht,

võib lennutada.

Rohkem infot:
http://www.rahvakultuur.ee/?s=27

http://www.facebook.com/jutukool

hääd,
Piret Päär
neljapäev, 11. oktoober 2012

Eesti Õpetajate Liit kutsub

Eesti Õpetajate Liidu 95. sünnipäevale pühendatud konverents „Õpetajatöö – üksi või üheskoos“

Tule kaasa mõtlema ja sõna sekka ütlema!
Eesti hariduselus on toimumas suured muutused, mis eelkõige puudutavad just õpetajaid. Üksi klassis või õpetajate toas paari-kolmekesi muretsemine kasvatab vaid ebakindlust ja määramatuse tunnet … . Aga see ei pea nii olema! Tule 23. ja 24. oktoobril Viimsi Kooli! Peame paar päeva plaani: õpetaja – kes? kus? kellega? kuhu? kuidas? millega?
Konverentsi kava on SIIN
Konverentsil osalemine on tasuta ja registreerida saab SIIN kuni 18. oktoobrini.

Külla!


Head kolleegid!
Teatame rõõmuga, et Albu kooli õpetajad ootavad endale külla kõiki Järvamaa klassiõpetajaid. Kohtumine toimub
31. oktoobrill 2012 algusega kell 15.00.

Kavas on:
  • Pärastlõunane jalutuskäik Albu mõisakoolis (õp Kersti Liivak); 
  • Esinemisest, etlemisest ja eneseväljendusest (õp Enda Trubok); 
  • Näputöönurgake (õp Kersti Liivak) 
  • Tahaks natuke mängida ja puhata ka! (õp Mare Kabel)
  • Vaba vestlus kohvitassi taga.


Palun andke oma tulekust teada hiljemalt 29. oktoobriks 2012 (riinaounake@hot.ee), siis saame vajalikke ettevalmistusi teha.
Kohtumist oodates
Riina Õun ja Albu kooli pere.

E-õppe nädal


E-õppe nädal
"Kool kui digikodanikuks kasvamise koht"
15.-18. oktoober 2012

Täiskasvanud Õppija Nädala (12. - 19. oktoober) raames  toimub e-õppe nädal (15. – 18. oktoober) teemal „Kool kui digikodanikuks kasvamise koht“.  E-õppe nädala eesmärgiks on selgitada kooli rolli vastutustundliku digikodaniku kujunemisel.


kolmapäev, 10. oktoober 2012

Sügisseminar

Eesti Klassiõpetajate Liit  korraldab klassiõpetajatele sügisseminari “Erinevad maailmad - üks hingamine” 
reedel, 2. novembril 2012 kell 11.00
Paide Gümnaasiumis (Aiavilja 3, Paide)

Täpne päevakava:
http://bit.ly/SK2uiS
Osalemine liikmetele tasuta, mitteliikmetele 30 €. Hind sisaldab koolitusmaterjale ja lõunasööki.
Registreerida end hiljemalt 26. oktoobriks antud lingi kaudu

NB! Maakondade esindajad, levitage infot oma maakonna klassiõpetajatele.
Kohtumiseni Paide Gümnaasiumis,
EKÕL-i juhatus

esmaspäev, 8. oktoober 2012

NII KENA ON OLLA...

Johannes Käisi selts ja Paide Ühisgümnaasium kuulutavad 2012\13. õppeaastal  3.– 6. klassi õpilastele välja kodu-uurimistööde võistluse üldteemal 

“NII KENA ON OLLA, KUI PERE ON KOOS”.


Ootame töid, mis tutvustavad pere traditsioone (ühiseid ettevõtmisi, kokkutulekuid, jutuvesteid, tähtpäevade tähistamisi jms).

Tööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2013.

Uurimistöö vormistamise juhend on kättesaadav Paide ühisgümnaasiumi kodulehel (http://www.paideyg.ee/).

Kodu-uurimistöödest tehakse kokkuvõtteid 2013. aasta septembris toimuval väikeste kodu-uurijate päeval Paides.


Ülevaade eelmise õppeaasta võistlusest: http://koolielu.ee/info/readnews/192006/mang-on-vaikese-inimese-too

Võistluse korraldajate nimel
Heli Prii
J. Käisi seltsi liige, Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja

Foto

Hea õpetaja koolis ja lasteaias!

Hea õpetaja
Rakvere Teater kuulutab välja teatriülesannete kogumise.

Rakvere Teatri jaoks on oluline meie ümber toimuv, sestap on meile tähtis, kuidas näevad ja tunnetavad ümbritsevat lapsed ja noored. Arvame, et teater saab olla kanaliks, mille läbi arendada loovat mõtlemist ja erinevate seisukohtade arvestamist ning tagada üldinimlike väärtuste kestmist. Lisaks suurte ideede loomisele saab teater olla töövahendiks, et muuta õppimine värvikamaks ja põnevamaks kõigis ainetundides.
Klassi – ja koolikülastusi on nii meie kui ka teistes Eesti teatrites palju, kindlasti leiab nähtu tee ka ainetundidesse. Siiski unistame, et iga teatriskäik oleks õppeprotsessi osa läbi ettevalmistuse ja järelanalüüsi, ja seda mitte ainult emakeele ja kirjanduse tundides, vaid ka ajaloos ja kodanikuõpetuses, miks mitte kunstitunnis või majandusõppes. Ka kokandus või kehaline kasvatus on vaid fantaasia ja ettevõtlikkuse küsimus!

Sestap kutsume õpetajaid üles saatma Rakvere Teatrisse erinevaid ülesandeid, mis lähtuksid kas meie lavastustest või teatrist kui kunstiliigist üldiselt. 
Ülesandeid saaks kasutada kas koolitunnis või iseseisva koduülesandena või ka lihtsalt mõtteharjutusena igaühele, kes seda näiteks Rakvere Teatri kodulehelt loeb. 

Harjutused võivad olla mõeldud kõige erinevamatele vanusegruppidele ja puudutada kõige erinevamaid õppeaineid. Samuti ootame ideid, milliseid õppevahendeid võiks teater ise välja anda – millest oleks õpetajatele kasu tunni ülesehitamisel ja õpilastele teatri mõistmisel.

Saadetud ideid, harjutusi ja ülesandeid kasutab teater oma koolidele suunatud tegevustes, nii et saatjad peavad arvestama oma loomingu avalikustamisega.

Omalt poolt lubame, et ükski saadetis ei jää teatraalse tähelepanu ja tänuta – kõik osalejad saavad vabapääsme Rakvere Teatri lavastustele või muid auhindu. Kõige ootamatum ja värvikam idee saab premeeritud 50 vabapääsme ja bussisõiduga Teie poolt valitud Rakvere Teatri etendusele – üllatage oma õpilasi või kolleege või sugulasi-sõpru!

Ootame läkitusi 15. novembrini 2012 meiliaadressil info@rakvereteater.ee
või postitsi Kreutzwaldi 2a, 44314 Rakvere märgusõna „teatriülesanne“

Palume märkida oma nimi, telefon ja meiliaadress, kool ning millist ainet õpetate.

Kaduviku nimel!
Rakvere Teater

pühapäev, 7. oktoober 2012

Etlusvõistlus "Ellen Niiduga Midrimaal"

Etlusvõistlus "Ellen Niiduga Midrimaal"

Ellen Niiduga Midrimaal logo
 “Kuid veel on iga lapse sees
üks tüdruk või üks väike mees.
See tahab tuppa pugeda
ja õppida ja lugeda.
Kes ainult lippaks, lendaks,
ei saaks ju iseendaks.”
/E.Niit “Eks ole”/


TERVITUSED MIDRIMAALT!

Sügis seab karukoopas pehmeid
unelinasid valmis ja porknapeenrast 
on lumememmeninad keldrisse korjatud.
Meil on sel pimedal talveootuse ajal paras aeg
 võtta sõbral käest ning asuda teele Midrimaale...
Esimesed sammud Midrimaale viivad läbi Paide Gümnaasiumi.

laupäev, 6. oktoober 2012

Arvamusaed

Edastan eile postkasti potsatanud kirja.  Seda infot on hea teada!

Kulla õpetaja!
Head õpetajate päeva!

Tänase päeva puhul avame õpetajale keskkonna Arvamusaed (peaks avanema
klikates, kui ei, siis aadressiks on arvamusaed.ee), kus saad oma
arvamust avaldada, lugeda ja kirjutada, küsitlustele vastata. Loodame,
et sellest kujuneb koht, kus meil õpetajatena on võimalus
argumenteeritult erinevaid pooli kaaluda, erinevaid vaatenurki
tutvustada.

See on koht, kus õpetaja saab öelda, mida mõtleb ja jagada seda, mis
südamel – tutvustades nii ka laiemale üldsusele õpetajaks olemise
komplekssust, muresid ja rõõme.

Parimate soovidega,

Eesti Õpetajate Liidu juhatuse nimel,

Margit Timakov
Eile ole see päev, mil vist kõikides koolides üle Eestimaa seisid laste ees väga noored õpetajad. Päevakangelastest pedagoogid ise tähistasid õpetajate päeva piduliku koosistumise, väljasõidu või teatrikülastusega. Tore, kui hoolitakse ja hea, kui meeles peetakse! 

JÕUDU JA JAKSU, KALLID ÕPETAJAD!  Järvamaa Omavalitsuste Liit andis Koigi mõisas üle selle aasta hariduspreemiad. Preemiatunnistusi jagati kolmes kategoorias, aasta õpetaja preemia sai Erika Kranich, noore õpetaja preemia Jüri Kaugerand ning klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia Ülle Leppoja. Kõik preemialaureaadid õpetavad lapsi Paide linna koolides. Loe veel...

PALJU ÕNNE, ÜLLE!
 
Preemiatseremooniat pildistas Anu Puusepp, pilte näeb infoportaali pildigaleriis.


neljapäev, 20. september 2012

Koolirahva ideelaat

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž
25. oktoobril Koolirahva Ideelaat TLÜ Haapsalu Kolledžis
Järjekorras juba kuues Koolirahva Ideelat toimub neljapäeval, 25. oktoobril kell 10.00-14.00 TLÜ Haapsalu Kolledžis.
Töötubade läbivaks teemaks on haridustehnoloogia, kus tegevõpetajad jagavad oma kogemusi seoses innovaatiliste tehnoloogiate kasutamisega.
Tähelepanu keskpunktis on õpistrateegiaid, mis ühelt poolt võimaldavad koostöös õppimist ning teisalt õppetöö personaliseerimist. Olulisemate töövahenditena nähakse puutetundlikke pindu (interaktiivne tahvel, puutetundlikud ekraanid, nutitelefonid jne) ning nendega seotud rakendusi.

Planeerige endale koolivaheajaks üks hariv ja värskendav päev kolledžis!

Lisainformatsioon
Anneli Kasesalu
TLÜ Haapsalu Kolledž
peametoodik
anneli@hk.tlu.ee
47 20 244
52 11 292

Vaheaja toimetamised


        

25. oktoobril 2012 toimub ekskursioon Tallinnasse. Külastame Kiek in de Kök-i BASTIONIKÄIKE JA TALLINNA TELETORNI.

Väljasõit Paide Kultuurikeskuse juurest 25.10.12 kell 9.00.
Sissepääsupiletid tuleb ise osta. Sõidu eest tasub JOL. 
Ekskursioon Bastionikäikudesse maksab 5.80 € (ITIC kaardiga 3.20) ja teletorni pääse maksab 7€. Veidi jääb aega ka jalutuskäiguks vanalinnas. Tagasi Paidesse jõuame orienteeruvalt kell 17.00.

Palun arvestada, et Bastionikäikudes on aastaringselt + 10-12 kraadi, seega  on vaja soojemalt rõivastuda. Bastionikäikude külastajatele pakutakse ka pleede.

Tallinn tv tower.jpgMeiega kaasa tulema on oodatud  kõik Järvamaa  klassiõpetajad.

Registreerimine 5. oktoobrini 2012 aadressil riinaounake@hot.ee.
Kui soovid lisainformatsiooni, siis helista 5278704.

Lugupidamisega
Riina Õun

kolmapäev, 19. september 2012

hariduspreemia 2011

Järvamaa hariduspreemiatele esitati kandidaate 9st omavalitsusest. Sel aastal on taotlusi aasta õpetaja ning klassi- ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemiatele võrdne arv.

JÄRVAMAA MUUSEUM PAKUB TEGEVUSI


colorheader3.jpg
Alanud õpihooajal pakub Järvamaa Muuseum lasteaialastele ja kooliealistele uusi ja juba teada muuseumitunde uues kuues.
Oma tegevustega soovime tuua huvilistele ajalugu veidi lähemale. Ajaloo, eriti kohaliku pärandi tundmine aitab kaasa kodukohatunde tekkimisele ja aitab kujundada identiteeti. Muuseum pakub selleks mitmesuguseid võimalusi. 
Siinkohal on lühidalt välja toodud sügisel 2012 väljapakutavad muuseumitunnid ja näitused.

Kuni 30. novembrini on avatud näitus „Öötla hõbeaare“.
Kuni 30. novembrini 2012 on võimalik külastada näitust ja muuseumitunde teemal „Järvamaa ja järvamaalased Eesti filmis“.
Näitus annab ülevaate Järvamaalt pärit näitlejatest ja filmimeestest, rändkinost, filmitehnikast, kinokultuurist ning filmivõttepaikadest. Saab uudistada vanu filmiajakirju, kinoplakateid, vaadata lõigukesi Järvamaaga või järvamaalastega seotud filmidest.
Kõige väiksematele kannab muuseumitund nime „Multikatest mängufilmini“. Lapsed saavad aimu millised on erinevad filmiliigid, näevad katkendeid vanadest multi- ja lastefilmidest, joonistavad oma multifilmikangelasi.
Põhikoolilapsed saavad tulla tundi, mille nimi on „Eesti filmi 100 aastat“. Tunnis saab aimu eri filmiliikidest, filmi- ja kinoajaloost Eestis, järvamaalaste osast Eesti filmi arenguloos, vanast filmitehnikast jne. Lapsed saavad vaadata vanu filmilõike, joonistada filmiplakatit või teha läbi tummfilmistseeni.
Keskkooliõpilaste tunni pealkiri on „Järvamaa ja järvamaalased Eesti filmis“. Tund annab ülevaate Järvamaalt pärit näitlejatest ja filmimeestest, rändkinost, filmitehnikast, kinokultuurist ning  filmivõttepaikadest. Saab uudistada vanu filmiajakirju, kinoplakateid, vaadata lõigukesi Järvamaaga või järvamaalastega seotud filmidest.

JÄTKUVALT ON VÕIMALIK KÜLASTADA JÄRGMISI MUUSEUMITUNDE:
Lasteaiarühmadele, algklassidele
KES ELAB METSA SEES?
Uurime lastega muuseumi loodusenurka, räägime Järvamaa loomadest ja loodusest. Loeme  loomamuinasjuttu, uurime loomade jälgi ja kombeid, joonistame, mõistatame.
MIDA PEIDAB MEMME  RIIDEKIRST?
Riided 18.-19. sajandi talupere riidekirstust. Räägime, millest ja kuidas riideid on  tehtud. Kuidas ja millega on riideid läbi aegade värvitud. Näitame meeste ja naiste nii töö- kui peorõivaid. Tutvume ununenud põllukultuuri linaga ja uurime seda lähemalt. Punume rahvuslikku paela või meisterdame pulganuku.
MÄNG ON VÄIKESE INIMESE TÖÖ
Muuseumitundi on võimalik läbi viia nii muuseumis kui tulla kohapeale. Muuseumitöötajal on kaasas kohver endisaegsete mänguasjadega, mis muusemi kogudest on võimalik kaasa võtta. Tänapäeva mänguasjad on võrdluseks lastel endil. Lapsed võrdlevad vanu ja tänapäevaseid mänguasju, räägime sellest, kuidas mänguasju tehti vanasti ja kuidas nüüd. Kas ise ka saab mänguasju teha? Igal mänguasjal on oma lugu. Iga laps saab meisterdada ühe lihtsa mänguasja.
KES TEEB TÖÖD, SEL ON LEIBA
Muuseumitundi on võimalik läbi viia nii muuseumis kui ka tulla kooli/lasteaeda. Muuseumitöötajal on kaasas kohver endisaegsete väiksemõõtmeliste tööriistadega, mis muusemi kogudest on võimalik kaasa võtta. Tööriistadega seoses räägitakse vana aja töödest (18.-19.sajandil) nii linnas kui maal. Arutletakse, milliseid töid teevad tänapäeva vanemad, milliseid tööriistu vajavad nemad. Meisterdame või joonistame ise tööriistu. Räägime ametitest.
APTEEK, AITA!
Muuseumitundi viib läbi proviisor Aili Rammo. Lastega räägitakse apteegi vajalikkusest, seal tehtud rohtudest, apteekri ametile vajalikest kutseoskustest, töövahenditest. Uuritakse ravimtaimi ja nende omadusi. Proovitakse uhmerdada ja kaaluda endisaegse apteegikaaluga, pakendada „mänguravimit” nii, nagu seda tehti veel 50 aastat tagasi kõikides apteekides.

Põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumiõpilastele.
„MIS ON MUUSEUM?”
On mõeldud nendele, kes alustavad ajalooõpinguid. Tundi saab läbi viia ainult muuseumis. Tutvustatakse, mis on muuseum, mida kogub ja säilitab, kuidas kasutada kartoteeke, interneti võimalused, fondihoidlad, museaalidega ümberkäimine, museaalide säilitamise põhinõuded jm.
MUINASAEG JÄRVAMAAL
Püsiekspositsiooni muinasaja teematoas tutvustame Järvamaalt leitud arheoloogiliste leidude põhjal siinset loodust, loomi, kiviaegsete inimeste töövahendeid ja eluviisi. Tutvume nende usundite ja matusetavadega. Saab jahvatada teri jahvekiviga, joonistada leidude järgi.
KESKAEG JÄRVAMAAL
Püsiekspositsiooni väljapanekute põhjal tutvustame paide Ordulinnuse rajamise ja Paide linna kujunemise lugu ning Jüriöö ülestõusu, Liivi sõja ja Põhjasõjaga seotud sündmusi Järvamaal. Räägime ametitest, mida keskaegses linnas peeti.

Detsembris etteregistreerimisel gruppidele jõuluprogramm. Seekord teemal „Sõja-aja jõulud“.
Jälgige reklaami!

KÜLASTUSINFO:
JärvamaaMuuseumi püsiekspositsiooniga on võimalik tutvuda iseseisvalt teisipäevast laupäevani kella 10.00 - 18.00-ni.

Programmijuhiga kokkuleppel ekspositsiooni tutvustus esmaspäevast reedeni kella 8.00-16.00.
Muuseumitunnid leppida kokku vähemalt nädal enne soovitud külastusaega.
Muuseumitunni tasu 0,50 senti (kuni 30 inimest) + giiditasu 8€. Eelkooliealised piletita.
Väljaspool muuseumi muuseumitunni tasu 12 €, millele lisandub transpordikulu 0,20 senti/km.
Lepingulistele partneritele muuseumitunni soodustus 25% ja piletisoodustus 50%.
Lepingu sõlmimiseks palume võtta ühendust Järvamaa Muuseumi direktori kt Valev Väljaotsaga tel 38 51 867.

Info ja registreerimine: 38 51 867; 52 17 773

pühapäev, 16. september 2012

Erivajadusega õpilane matemaatikatunnis


Tere päevast!
Matemaatika õpetamine on nüüd tõusnud talle väärilisele kohale meie hariduspoliitikas ja selle õpetamisele hakatakse lähiajal pöörama suuremat tähelepanu. Meil on Teile teatada sellisest rõõmustavast asjaolust, et Koolituskeskus ELLU on matemaatikaõpetajate koolitamisega süvitsi tegelnud juba kaks aastat ja teinud seda Soome tunnustatud matemaatikaõpetajate ja klassiõpetajate koolitajate ning populaarsete õpikute autorite Hellevi Putkoneni ja Johannes Paasoneni kaudu. 
Sel aastal oleme korraldanud enim koolitusi Tartus, kus aasta esimesel poolel toimus  Hellevi Putkoneni 5osaline klassiõpetajate koolitus. See möödus väga osalejarohkelt ja sai väga positiivse tagasiside. Ka põhikooli vanema astme matemaatikaõpetajate koolitaja Johannes Paasoneni 2 koolitust Tartus möödusid edukalt. 
Augustis toimusid 2päevased koolitused Kuressaares nii klassiõpetajatele kui ka põhikooli matemaatikaõpetajatele. Nüüd on koolitused tulemas Tallinnas.
Saadame Teile klassiõpetajate  koolituse esitluse. Õpperühmas on veel ruumi uutele registreerujatele.
Parimate soovidega alanud õppeaastaks
Nelly Jaanus

24.-25. septembril 2012 Tallinnas hotelli Dzingel saalis 

"Erivajadustega õpilane põhikooli matemaatikatunnis"

1.sessioon

neljapäev, 13. september 2012

Infoleht õpetajatele


Infoleht õpetajatele

Mis toimub õpetaja palgaga?

Järgmisest aastast muutub järk-järgult õpetajate palgakorraldus. 2013. aasta jaanuarist on õpetajate keskmine palk vähemalt 840 ja õpetaja palga alammäär vähemalt 700 eurot kuus. See on tõstatanud õpetajaskonnas küsimusi, mida palgakorralduse muutumine tähendab?


Viite leiate HTM-i kodulehelt. 

Ümberõppe kursused Tartu Ülikoolis


Palun aineliitude listides jagada. 
Parimate tervitustega ja jõudu alanud õppeaastaks soovides,

Margit Timakov

Veel on võimalik kandideerida järgmistele 2012. aastal algavatele ümberõppe kursustele:


Kandidaatidelt on nõutav kõrgharidus ning töötamine õpetajana.
Täpsem info dokumentide vastuvõtu kohta on leitav iga õppekava kirjelduse juurest.

Uuri lähemalt: www.ut.ee/umberope